НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

022 СВОБОДАТА

  Изворът на доброто - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

СВОБОДАТА


''Тази сутрин отивахме с нашия обичан Учител към извора. През нощта беше навалял сняг, небето'' ''беше ясно, но от него все още се сипеха снежинки. Те искряха с диамантени отблясъци и'' ''правеха въздуха още по-свеж и укрепителен. Лек ветрец пощипваше и правеше най-нежния'' ''електрически масаж. Кръвта се носеше леко, свободно, с тиха песен. Като стигнахме на връхчето'' ''над извора, събрахме се около Учителя. Тогава един брат запита:''

''Учителю, кажете ни нещо за свободата.''

''Учителят дълго гледа картината пред нас, радваше се на тържеството на светлината, вдъхваше'' ''свежия въздух като че вкусваше самия Живот, после погледна към нас и рече:''

“Свобода има само там, където е Бог. Ако човек мисли, както Бог мисли, той е свободен. Само съвършеният е свободен. Единственото съвършено същество е Бог. В абсолютен смисъл на думата, свободен е само Бог. Следователно вън от Бога не можете да бъдете свободни. Вън от Бога няма никакъв Живот. Свободен е онзи, който служи на Бога.

Търсите ли свободата, служете на Бога!

Който служи на хората, не е свободен. Комуто служат хората, и той не е свободен.

Да намериш закона на Любовта, значи да намериш свободата си. Свободата не предшества Любовта.

Там се лъжат всички. Ние искаме да бъдем свободни преди да се обичаме.

Свободата идва като резултат от Любовта. Любов, която не прави човека свободен, не е Любов.

Искате ли да бъдете силни, дайте път да се прояви чрез вас Божията Любов.

Любовта прави човека господар на себе си.

Вие, хората, сте окупирани от тъмни сили. Правиш нещо, което не искаш. Това показва, че си окупиран. Невидимият свят сега иде да ви избави от окупацията. Вие трябва да бъдете господари на положението. Няма да оставяте на същества по-низши от вас да ви заповядват. За да се освободи от влиянието на низшите същества, човек трябва да има Любов. Щом човек познае Любовта, всяко престъпление, всеки грях изчезва. Следователно, докато хората познаят Любовта, ще има грях и престъпления.

Онзи, който не се справя със своята карма и е подчинен на нея, не е свободен.
Само Любовта към Бога стопява кармата. Кармата е кал гъста, леплива, която не може да се измие лесно. Само Любовта я отстранява. Само с Любовта може да се ликвидира човешката карма – Любовта към Бога.

Като турите Любовта в основата на живота си, условията ви ще започнат да се подобряват.
В Живота на Любовта няма карма.

Има два закона – закон за кармата и закон на дихармата. В закона на дихармата човек влиза чрез Любовта.

Всеки може да опита това. Ако носиш Любовта в сърцето си, и най-голяма змия да срещнеш, тя ще мине настрана от тебе без да ти причини зло.

Синът получава своя дял, когато стане пълнолетен. Каквото е отношението на бащата към синовете, такова е отношението на Природата към човечеството. Днес човечеството е малолетно и се живее в законите на необходимостта. Когато стане пълнолетно, ще се живее в закона на Свободата.


  Изворът на доброто - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ