НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

II. Четирите съвета като органически метод за самоорганизиране на Братството

  Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учител - Георги Христов
Алтернативен линк

II. Четирите съвета като органически метод за самоорганизиране на Братството


1. Идеята за четирите съвета
1.1. Съвет на физическия труд
1.2. Съвет за духовния живот
1.3. Съвет за просвета
1.4. Съвет на примирителите
1.5. Съвет на хармонията
1.6. Най-малката задача на всеки един от съветите за една година
1.7. Общи правила и препоръки за четирите съвета
1.8. Обликът на истинския ръководител
1.9. Основни опасности при работата на съветите
1.10. Методи за справяне с неприятелите
1.11. Възникнали въпроси от учениците по идеята за четирите съвета
1.12. Идеята за четирите съвета - основа за полагане на общ братски живот
2. Как действат четирите съвета вътре в нас
2.1. Събуждане на дарбите и способностите на всеки чрез работата в четирите съвета
2.2. Идеята за четирите съвета е вложена в нас предвечно
2.3. Действие на физическия съвет - чрез тялото и волята
2.4. Действие на духовния съвет - чрез сърцето и чувствата
2.5. Действие на просветния съвет - чрез ума и мисълта
3. Правило: Комунизира се трудът и работата, а не капиталът


  Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учител - Георги Христов
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ

V1-ON