НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Съвършено здраве

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

СЪВЪРШЕНО ЗДРАВЕ


Без правилно и дълбоко дишане не можем да бъдем здрави, не можем ла имаме истинско, съвършено здраве. Дишането е първата необходи- мост, първата и най-насъщна храна, първата и най-съществена предпоставка за нашето здраве, за нашето нормално физическо съществуване и развитие

Чрез дълбокото дишане, постепенно, ние можем да си възвърнем изгубеното здраве, можем да закрепим разклатеното такова и можем да станем много по-здрави и по-силни, отколкото сме били по-рано.

Всичко това не отрича необходимостта, съществеността и изобщо голямото значение на другите елементи на здравето: здравата и чиста храна, здравите и чисти мисли, здравите и чисти чувства и постъпки. Ни най-малко ние не искаме да умаловажим или да отхвърлим тяхното значение. Ние тук искаме само да подчертаем, че дълбокото дишане е средата, основата, необходимия съществен елемент за здрава, т. е. за правилна проява на нашите мисли, чувства и постъпки, а всичко това, именно, дава съвършения живот, съвършеното здраве.

Мислите, чувствата и постъпките на човека с до голяма степен обусловени от неговото правилно дишане, също така, както и неговото дишане е обусловено до голяма степен от неговите мисли, чувства и постъпки. Това показва, че всички тия основни прояви на нашия живот със свързани помежду си, че всички те представляват едно единство и затова се намират в едно непрекъснато взаимодействие, в едно непрекъснато взаимно влияние.

Здравето е именно резултатът, функцията, равнодействуващата на всички тези сили в тяхното непрекъснато взаимодействие. То е следствие на правилното дишане, на правилното хранене, на пра- вилното мислене, чувствуване и постъпване.

Здравето не е само атрибут на тялото. То е също така и в еднаква степен такъв и на душата, и на сърцето, и на ума. Само физическото здраве не е пълно здраве. То не е истинско, не е съвършено здраве. Истинското здраве представлява хармония в проявите на мислите, чувствата и постъпките на човека, извършващи се в пълно съгласие с основните и вечни закони на живота: любовта, мъдростта и истината.

Здраве има само там, гдето има любов. гдето има мъдрост и гдето има истина. Без действието на тия основни принципи, без помощта на тия основни закони на космичния живот, ние не можем да имаме здраве, а още по малко истинско, пълно, съвършено здраве.

Любовта носи здраве, мъдростта носи здраве и истината носи здраве. Любовта закрепва нашето сърце, мъдростта закрепва нашия ум, а истината закрепва нашата воля. По такъв начин, ние имаме хармонично развитие и хармонично взаимодействие на трите основни елементи на нашата, човешка природа — ума, сърцето и волята, а всичко това ни носи здраве и правилно развитие и осъвършенствуване.

Любов, мъдрост и истина — правилно действие и правилно развитие на ума, на сърцето и на волята — това е пътя към истинския живот и ключа на съвършеното здраве.

А любовта, мъдростта и истината, т. е. сърцето, ума и волята ни се подхранват, както бозайничетата от майка си, от правилното дишане, от усиленото поглъщане на жизнения елексир, наречен прана и съдържащ се във въздуха, от гдето ние най-лесно, най-бързо и най-непосредствено можем да го възприемем.

Изобщо, нещата в живота са свързани, те са комплицирани — никога те не могат да действуват напълно и безусловно самостоятелно, никога те не могат да избегнат взаимодействието и влиянието на другите сили и фактори.

Затова — дълбокото дишане е един основен елемент, насъщна храна, първа необходимост за правилното действие и правилното развитие на нашите ум, сърце и воля и, поради това, съществен фактор за реализиране на нашите идеали и изобщо за нашия успех в живота.

Дълбокото, правилното дишане ни изпълня с енергия, и ако употребим правилно тази енергия, ний ще имаме като резултат истинското благо за нашия живот.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ