НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Божията воля

  Разговори на Ел Шадай - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

Божията воля


Обядвахме на външните маси под лешниците. Беше топло, тихо и спокойно. Обядът завърши. Братята и сестрите насядаха по-близко към Учителя. Започна разговор. Учителя каза:

- Изпълнението на Волята на Бога седи по-горе от това да си цар, или владика, или учен. Човек, който върши Божията Воля, е свободен. Божията Воля носи всички блага на живота. На нея всички се подчиняват.

Човек, който върши своята воля, е роб, всички хора му се налагат.

Не казвай никога: „Аз върша Божията Воля" - то е външната страна. Но ти трябва да съзнаваш това вътрешно. Като си добър, силен, разумен, ти Вършиш Божията Воля; щом не си добър, силен и разумен, ти не вършиш Божията Воля, ти си обикновен човек.

И лошите хора вършат Божията Воля. Разбойниците например обират богатите. Идва при тях един беден човек и им казва:,Хайде, оберете ме". - „Ние имаме заповед да вземаме само от богатите, а на бедните да даваме".

Някой човек ти иска десет или сто лева, но ти не искаш да му дадеш. Тогава ще дойдат разбойници и ще ти вземат сто хиляди...

Като стане злото господар, тогава е лошо. Това става, когато човек върши нещо лично за себе си.

Бог не е подчинил човека на злото. Той го оставя свободен. И ние сме отговорни, че злоупотребяваме със свободата, която Бог ни е дал. Като не Вършим Божията воля, ние сами се ограничаваме. Двама братя се бият -това съвсем не е Божията Воля! Хората трябва да станат слуги на Разумното, на Доброто. На Земята всинца сме дошли да слугуваме на Бога, да изпълняваме Неговата Воля.

Да Вършим Волята Божия, да прославим Името Божие, да работим за въдворяването на Царството Божие на Земята - това са живи закони, основни закони на живота.

Някой мисли, че сам може да се повдигне. Не! Сам той не може нищо да направи. Но като дойдат Бог и Христос да направят жилище у него, тогава ще разбере и ще се повдигне.

Невидимият свят има една трудна задача! Хиляди години ще минат, докато дойде проясняване в човешкото съзнание.

Човек сега - съжалява, че е останал назад, но това е второстепенен Въпрос. Не съжалява, че не е изпълнил Волята Божия, а това е важното. Той трябва да съжалява, че като не е учил, Божията работа е останала назад. Волята на Бога е свещена! Понеже светлината, знанието, Истината идат от Бога, казваме: „Да бъде Неговата Воля". Така ще се създаде новото у човека. Като дойде Божественото, То обновява. Писанието казва: „Онези, които чакат Господа, ще се обновят".

Вие сте хора, които много добре изпълняват своята воля и волята на другите, но Волята Божия много малко изпълнявате. Обикновено човек иска да стане неговата воля. Не, Волята Божия да стане! Всеки орган може да функционира, но да бъде в съгласие с целия организъм. Стомахът е дотолкова здрав, доколкото функционира в съгласие с Цялото... Двама души спорят за един хляб. Това Божествено ли е? Да го разделят наполовина!

Няма по-хубаво от това, човек да се стреми да върши Волята на Бога. Никоя друга воля не трябва да вършим! Щом вършим Неговата Воля, Бог ще бъде с нас и тогава ще влезем в изпълнение и на другите закони, и всичко ще бъде лесно. Единственото реално нещо в живота е Божията Воля. Човек има много стари идеи, но същественото няма. А същественото е да вършим Божията Воля.

Една сестра попита:

- Защо нашата воля не винаги е в съгласие с Волята на Бога?

- Има врагове, които искат да ви накарат да имате желания, противни на Божията Воля.

Като вършите Неговата Воля, близо сте до Господа, а като не я вършите, далеч сте от Него. Престъплението се състои в това - да не изпълнявате Волята на Бога!

- Как да познаем кога сме изпълнили Волята Божия?

- Когато сте я изпълнили, имате Мир, Радост, Свобода, Простор, Широта, а когато не сте - смутени сте, недоволни и неразположени. Христос казва: „Тези цветя Бог ги е облякъл с такива дрехи, Вас още повече ще облече, като вършите Волята Му!"

Глава на всичко е Божията Воля. Като я изпълнявате, всичко друго ще дойде - ще дойдат Разумността, Любовта, Здравето, Мъдростта, Богатството, Щастието, ще дойдат и много други неща. Началото на Всичко е изпълнението на Волята Божия.

„В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа!"

Един брат попита:

- В какво седи изпълнението на Божията Воля?

- Да правиш това, което не ти се ще. Например имаш един хляб, поискат ти половината - ще го дадеш! Дойде ти гост, ти имаш едно парче хляб и си казваш: „Имам колкото за мен". Ала Божията Воля казва: „Дай половината!" На теб ти се е свило сърцето, не ти се дава, защото има духове, които ти пречат да изпълниш Волята. - Дай половината от хляба!

Всичко е в изпълнението на Божията Воля.

Това е сега новото!

*

Истинското Знание още не съм ви дал. Това е само предисловие. Има още да се учите, да се учите, да се учите!...

Ние често туряме кран на Божиите Блага, после се оплакваме. Спираме тези блага, като не изпълняваме Неговата Воля, и после страдаме. Не туряйте кран на Божиите блага! Някои искат да се ползват от благата на Бога, без да изпълняват Волята Му. Че това е кражба! Като изпълнява Божията Воля, човек ще има всичко! Слънцето иска ли нещо да му плащате за всичко, което се ражда на  Земята благодарение на него и което то Възрестява? Има кой да мисли и да се грижи за хората, те са длъжни само да изпълняват Божията Воля.

От невидимия свят не искат да употребяват насилие, те допускат да правите каквото си щете, но после ще носите последствията. Като не изпълнявате Волята на Бога, идват всички противоречия. Човек, като престане да върши Волята Божия, деградира, слиза, тогава той не е свободен. Човек е нещо, докато върши тази Воля.

Проучвайте историята и ще видите, че когато един народ не живее по Бога, ще дойде друг народ и ще го пороби. Когато евреите не живееха по Бога, други народи ги пленяваха, завладяваха и после Бог идваше да ги освободи.

Всички се лъжете, като казвате: „Виж, онзи не живее по Бога, а работите му Вървят хубаво." Не, никак не му вървят работите, той си е турил огън под краката,огънят Вече се разгаря и той скоро ще почне да се пече.

*

Ако се координираме да изпълним Волята Божия, тогава и разумните сили, които имат отношение към нас, ще се координират да изпълнят нашата воля. Когато хората се отказват да Вършат Волята на Бога, тогава Всички сили им противодействат. Като работиш в съгласие с Всички разумни същества, работата ти върви добре. А тяхната работа е общата работа. Като работиш общата работа, разумните същества ще ти помагат. Като ти помагат те, лесно стават нещата, а като останеш сам, мъчно се работи.

Някой казва: „На мен не ми обръщат внимание!" Иска хората да го обичат. Преди всичко, обръщането на Внимание е Вътрешен процес. От друга страна, човек е дошъл на Земята за Бога, за да изпълни Неговата Воля, а не за да изпълнява желанията на хората. Дали ще те обичат хората не е важно, важно е да вършиш Волята Божия.


  Разговори на Ел Шадай - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ