НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Школите на вокалното изкуство, Новото Битие — Четвърти Божествен ден

  Съзвучия от бъдещето - Цветана- Лиляна Табакова (1913–1991)
Алтернативен линк

Школите на вокалното изкуство, Новото Битие — Четвърти Божествен ден
12.XI.1942 година – Изгрева – София.

Днес времето е ясно. Духа студен вятър. Брат Христо дойде по-раничко. Щяхме да ходим заедно в Министерството по работа. Аз настоях да отложим тази работа за друг път, за да отидем при Учителя. С трамвая стигнахме до семинарията и през гората се отзовахме на Изгрева. Учителят беше горе в стаята си. Изглежда, че ни видя през прозореца, защото слезе при нас, преди да се изкачим по стълбичката. Отключи вратата на приемната стая и ни покани да седнем. С брат Христо поговориха за една учителка и за Париж. След кратка пауза го попитах:
– Учителю, кое изкуство е по-старо, вокалното ли, или инструменталното?
Учителят затвори очите си, помълча и след като ги отвори, каза:
– Вокалното изкуство; пеенето е играло важна роля още от дълбока древност. Вокалната музика е много по-стара от инструменталната. Древните посветени, пратениците на Бялото Братство, започнали да служат в светилищата и храмовете и там те изучавали окултното пеене. Тези светилища са имали за цел да възвърнат человеците към Бога. В тия храмове, молитвите са се пеели за очистване и повдигане на человеците. Някогашните светилища и храмове, са днешните театри, опери и концертни салони. Това първоначално изкуство, пеенето, е служело на Бога. Днес то е изменило коренно своето предназначение и задача. Изкуството – пеене – е първото изкуство! Това изкуство е донесено от седемте дъщери на слънчевия бог Аполон. Те донесоха пеенето за синовете и дъщерите на Земята. Тези седем дъщери са седемте тона на гамата. Всички тези тонове имат по малко страдание. Най-весел е тонът СОЛ. ЛА е no-висок от тона СОЛ, но е по-тъжен. Пеенето е донесено от първите ученици на Бялото Братство, от света на ангелите. Тонът ДО е ангел, дрехата му е червена. Тонът РЕ е ангел, с оранжева дреха. Тонът МИ е ангел, дрехата му е жълта. Тонът ФА е ангел, със зелена дреха. Тонът СОЛ е ангел със светло синя дреха, и тонът СИ е ангел, със светло виолетова дреха.
Има две главни школи по пеене: Едната е еволюционна, другата е инволюционна. Инволюционната школа е на света, на удоволствията, на еротиката, на плътта. Еволюционната школа се дели на три главни отдела: Първи отдел: физически, втори отдел: духовен и трети отдел: Божествен. Физическият отдел ще се предава на девет планетни типа, по девет, плюс един, различни начини, и на дванадесет зодиакални типа, по дванадесет различни начини. Значи, двадесет и един, плюс един различни начини, методи. Същото се отнася и за духовния отдел и за Божествения отдел. Ученикът на еволюционната школа, трябва да е роден с гласови богатства и да има постоянство и търпение. Той трябва да има концентрирана и положителна мисъл! Той трябва да притежава благородни чувства и добро сърце. Има три вида певци: гениални, талантливи и обикновени. Всеки човек може да стане обикновен певец. Ти трябва да изучаваш мускулите на главата и каква роля имат те при пеенето!
– Учителю – казах аз – долната челюст играе много важна роля при пеенето, също и мускулчетата, които произвеждат движението на гръкляна и езика, играят съществена роля при пеенето.
– Ти също обърни внимание на мускулите на устните!
– Учителю, устните играят важна роля за дикцията и за изнасянето на тона в маската.
Учителят поясни:
– Колкото по-ясно произнесеш една дума, толкова по-лесно тонът се изкачва от гортана, в горните кухини на лицето и главата. След усилена деятелност, мускулите трябва да се оставят и в покой!
Аз извадих от чантата си една италианска школа по пеене – „Vacai". Преведох от френски език, каквото пишеше в увода на школата. Авторът подчертаваше, че от неговата школа са излезли певци със световна известност. По-нататък той подчертаваше, че не поставя гласа с вокали, но със срички, думи и цели изречения. Например в първия урок превода на текста беше: "Един ловец отишъл с кучето си в гората..." Учителят ме прекъсна:
– Тази школа не може да бъде хубава, щом ловецът е отишъл с кучето си в гората, да убива животните! Аз ще ви покажа и вие с брата ще напишете една нова школа по пеене, окултна школа с възходяши положителни идеи и думи. Вие скицирайте главите!
– Колко да бъдат, Учителю?
– Или 28, или 39 глави!
Учителят извади цигулката си и докато я настройваше, каза:
– Четвъртият ден от "Новото Битие" ще започне от тона ФА. Първият Божествен ден ще се пее andante (ходом). Свързани да бъдат тоновете.
– Може ли andante cantabile (течащо, пеещо)?
– Да! Хубаво е! Вторият Божествен ден ще се пее andante maestoso (течащо, майсторски), тържествено. Третият ден ще се пее като първия. Четвъртият ден, сега ще определим.
Учителят тържествено започна да пее и да свири Четвъртия ден. Брат Христо записваше думите, а аз следях мелодията. Ето думите:

"И рече Бог: Да грейнат светила на небесния простор! И стана така. И направи Бог две светила. Голямото да владей деня, а малкото – нощта. И направи Бог, че грейнаха звезди на небесния простор. И видя Бог, че всичко бе добро. И стана вечер и стана утро – ден четвърти."
Учителят повтори няколко пъти мелодията, а ние с брата пеехме след него. След кратка пауза попитах:
– Учителю, тази мелодия не трябва ли да се пее moderatо maestoso (умерено майсторски)?
– Да, хубаво е!
Пак изпяхме мелодията. Брат Христо попита:
– Учителю, Адам пеел ли е в Райската градина?
– Първият Адам е учил пеене в Райската градина и е пеел тоновете само с гласните букви. Съгласните букви се появили, когато той пожела да види Ева.
– Учителю, те пеели ли са заедно?
– С Ева, Адам е почнал да пее първите дуети в терци. Тогава и животните са говорели, както Адам и Ева. Първият фалшив тон, първите затворени интервали се появиха, когато се вмъкна и черният адепт*. Тогава Адам изгуби качеството на чистото пеене, на окултното пеене и изпя първият фалшив тон – тонът ФА. Адам и Ева изпяха първата любовна песен, без позволението на Господа и Бог проводи ангел с меч, да ги изгони от Райската градина. Като излязоха от Райската атмосфера, Те изгубиха изкуството си да пеят!
– Щом, само чрез Новата школа, учениците на Бялото Братство ще достигнат съвършенното пеене и ще се върнат в изгубения Рай, тогава те ще добият ли безсмъртие, Учителю?
– Те няма да умират, те ще станат безсмъртни!
Учителю, благодаря Ви! Да пребъде Божията Любов във Бялото Братство!
___________________
* Виж „Пътят на Ученика" – три събрани беседи от Учителя Беинса Дуно; София, 1992 г. (бел. ред.)


  Съзвучия от бъдещето - Цветана- Лиляна Табакова (1913–1991)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ