НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

60) Организирано духовно тяло

  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

ОРГАНИЗИРАНО ДУХОВНО ТЯЛОЕдин брат бе приет. Стана въпрос за вътрешната работа на ученика и Учителя каза:

Направете един вътрешен опит, който да продължи дори само една минута, но това вече е самовъзпитание. Очистете се и се абстрахирайте от всички дрязги, нека съзнанието Ви да се омиротвори, като че ли Вие сте се родил такъв и като че ли всякога сте живял съвършен живот. Да може човек да съзерцава Божественото за една минута е живот, който трябва да стане реалност за него. Да влезе човек в Божествения живот, това не е механичен процес и отвън не може да се изучава. Направете този опит за десет дни по една, но напълно реална минута. Опитвайте по няколко пъти на ден, докато сполучите. Това състояние – като че ли в рая живеете, реално съществува. Съществува и такъв хармоничен свят, и такива благотворни вълни.

Разказът за пророк Даниил в ямата с лъвове е един от най-прочутите библейски сюжети и ако се спрем на вътрешното му тълкувание, ще разберем, че пророк Даниил, или праведните хора, ще бъдат поставени всред проява на животинското начало, или лошите условия, но ще бъдат спасени. Животинското, грубото и низше начало в човека се укротява само когато отвътре силно се прояви Божественото начало. Всеки мистичен стих има седем тълкувания и всички са верни. Всякога търсете най-малко трите важни тълкувания, които са за физическия, за Духовния и за Божествения свят: всяко от тях е вярно, но едно от друго – по-дълбоко. Това, което го има отвън, има го и отвътре; това, което го има отвътре, го има и отвън.

Въпрос: Коя е най-важната работа на ученика?

Най-важната работа на ученика, за да бъде идеен, е постоянната му връзка с Бога. Той трябва да бъде абсолютно свободен, да се е издигнал над кармата си. При молитвата се организира духовното тяло на човека.

Въпрос: По какво се разпознава дали духовното тяло на човека е организирано?

Има един белег, по който се познава: когато човек има организирано духовно тяло, не губи равновесие при страданията и противоречията и ги посреща с вътрешна сила. Хубаво е всеки ден да прекарвате половин час в размишление и в молитва – така се организира духовното тяло.


  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ

V1-ON