НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

РАЖДАНЕ, ВЪПЛЪТЯВАНЕ НА ДУШИТЕ, ПРЕРАЖДАНЕ

  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
Алтернативен линк

РАЖДАНЕ, ВЪПЛЪТЯВАНЕ НА ДУШИТЕ, ПРЕРАЖДАНЕ


* Душите от невидимия свят слизат групово на Земята и се разпределят по цялото земно кълбо. Тези души са свързани помежду си така, че успехът на едни зависи от успеха на другите и загубите на едните зависят от загубите на другите. Когато някой се оплаква, че работите му не вървят добре, това се дължи на факта, че на всички души, с които той е свързан, също не им върви. И ако на едного тръгне работата добре, на всички останали тръгва. Колкото по-напреднал е един дух, толкова по-голяма е групата, която го съпровожда.

* Възкресението е състояние - минаване на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала, преди да е била въплътена в материята. Веднъж въплътена, тя се опорочава, затова всички хора без изключение са нечисти. Затова човек трябва да прави неимоверни усилия, за да може със силата на духа да очисти сърцето, ума и тялото. Причината за нечистотата е самата материя.

* Човек идва на Земята, за да изправи погрешките си, а не за удоволствие.

* Родителите са само условие за раждането на детето, а то всъщност се ражда от друго място.

* Прераждане - това е, като не сте си довършили една работа, да дойдете пак да си я довършите. Един ден, когато вече няма какво да правят, хората няма да се прераждат.


  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ