НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

23) Догмите ще изчезнат

  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

ДОГМИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ


Беше надвечер. Учителя прие един свещеник на масите пред салона. В разговор с него Той каза между другото:

Каквото и да проповядваме, няма да налагаме своите мисли. Кой изповядва Христа? Този, който люби. Христос е носител на Любовта и казва: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг.“ Любовта е основа, върху която идват Мъдростта и знанието. Човек трябва да се учи, за да дойдат Свободата и Истината, а те включват всички други добродетели.

Сега иде Любовта, за да стане основа, върху която да се изгради Новият живот. И като се приложи Любовта, ще се премахнат всички противоречия, които съществуват. А те няма да се махнат така лесно.

Тук, на Изгрева, няма никакъв писан закон – всеки постъпва така, както схваща нещата отвътре. И всеки сам трябва да съди себе си – ние не съдим никого. Аз искам да прокарам това, което Бог днес казва: не можете да разберете Христа без Любов. На Изгрева е отворена една Школа – това тук не е църква. Щом имате Христовото разбиране, няма да съдите хората. Мнозина мислят, че като дойде някой тук, кроим как да го привлечем, а ние искаме той да обича Бога и да живее там, където желае. Този ред в света ще се стопи. Догмите ще изчезнат. Аз съм разбрал откъде ида и накъде отивам: чувам какво Бог ми говори и знам как да Му служа.


  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ