НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ДУХ И МАТЕРИЯ

  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
Алтернативен линк

ДУХ И МАТЕРИЯ


* Физическото тяло ни дава грубия материал и служи за скеле, за съзидание на духовното тяло, с което ще се материализираме и дематериализираме, когато минем в духовния мир. Ако душата във физическото тяло не е успяла да си съгради духовно тяло, след смъртта на физическото тяло тя остава като сираче бедна и не може да се проявява, понеже няма откъде да черпи сила.

* В света има една разумна материя, която прониква във всичките клетки на цялото тяло, за която ние дори не подозираме. Около тази материя, която е разумна, има разумна сила, която я обгръща. Двете обгръщат външно всички клетки и проникват през всички най-малки частици на нашия организъм.

* Ако човек има идеалистичен подтик в живота си, той ходи изправен. Щом стане материалист, почва да се навежда към земята. Когато изгуби вяра в себе си и в своите близки, започва да се прегърбва. Прегърби ли се един човек, това всякога говори за дефект на ума. Гръбначният стълб е перпендикуляр, всяко негово отклонение показва кривина в характера.

* Живота и духа не можеш да ги сложиш в гроба. Духът не е нещо материално. Тялото може да се зарови в гроб, но душата и духът - никога!

* Духовният живот е сила, с която човек може да обнови своето тяло, както и своята кръвоносна и нервна система. Всеки ден можете да се обновявате. Ако вашата вяра, вашето учение, вашата наука нямат тази обновяваща сила, за какво са ви?

* Божественият дух е, който носи дарбите и благата. Божественият дух никога няма да ви даде едно благо, ако не сте готови за него. Готови ли сте, благото ще дойде при вас точно навреме.

* Условията за изправяне на човека са външни, а силите и възможностите за това изправяне са в самия него, защото духът Божий работи отвътре навън. Щом духът започне да работи отвътре, той заставя и външните условия да бъдат в хармония с вътрешните. Духът е господар и на външните, и на вътрешните условия в живота.

* Когато Духът надвие плътта, тогава започва истинският живот.

* Материята в първоначалното си състояние е била от Божествена субстанция, но след като се е отделила, тя вече днес не е такава, каквато е била някога. Един ден ние ще се върнем към този физически свят, който е бил чист и кристален. И в това тяло няма да има вече излишъци, няма да мирише, в него смъртта и животът постоянно ще се уравновесяват. Затова трябва всичко възможно да направим, за да си създадем чисто тяло, в което да живее духът.

* Причинното, умственото, астралното и физическото тяло функционират заедно, в тях действа сегашното съзнание. Има още три други тела, които са в застой, те са подобни на четирите, а великите Учители имат по дванадесет тела. Някои органи на физическото тяло съответстват на тези на другите тела. Например мозъкът съответства на умственото тяло. Симпатикусовата нервна система - на духовното тяло. Черният дроб, далакът, стомахът съответстват на нисшите полета на астралното тяло.

* Няма мъртва материя в света.

* Мозъкът е направен от най-фина материя. В него циркулират висши енергии, които са причина за проява на мислите. Духът е, който дава условия за проява на мислите.

* Хиляди светли, напреднали, разумни, интелигентни духове са работили върху нас милиони години. Те ни обичат и продължават да работят и сега върху нас.

* Ако материята произвежда живот, тя не е мъртва. Мъртвото не може да произвежда живо. Светлината излиза от светлина. Силата излиза от сила. Ако животът е складиран вътре в материята, тогава материята е една обвивка. Материята е външната страна на живота. Една майка ражда, но тя не е създала детето. Зародишът на това дете е съществувал милиони години, преди майката да го е родила. Когато някой човек пусне една семка в нивата, той ли е създал тази семка? Човекът е само едно условие да се посади тази семка, земята е само условие за нейното поникване.

* Материята е отражение на духа.
   Физическият свят е създаден по подобие на духовния.

* Науката нищо не казва. Човешкият дух е, който казва.

* “Духът е това, което дава живот.” Духът е същината, която съществува в природата, и вие с него трябва да се свържете. Всичко, което е чисто и неопетнено и което свързва хората, това е духът.


  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ