НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

21) Десет милиона слънца

  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

ДЕСЕТ МИЛИОНА СЛЪНЦА


Една сутрин през май 1938 г. сестра А. ни покани на чай. Един брат отбеляза, че международното положение става от ден на ден все по-обезпокоително.Всичките събития, страдания, които идат, ще ги видите. Няма да се минат няколко години и те ще дойдат. Войната е вече неизбежна, тези натрупани военни материали трябва да се изхвърлят.

Има още много да се учи във Вселената. Ние сме пред неизчерпаеми извори на учение. Веднъж някой ме попита: „Като завършим нашето развитие и отидем на Слънцето, какво ще правим след това?“ Аз му отговорих: „Има десет милиона слънца. Във всяко слънце ще живееш по сто милиона години и след като ги изкараш, ела и ще ти кажа какво ще правиш.“Въпрос: Египетската култура не бе ли по-горе от сегашната?Не, сега има много по-голяма светлина, отколкото в Египет. Тогава е имало светлина само за посветените, а сега има и за посветените, и за широките маси. Това, което сега е предвестник на Царството Божие, е свободата. На Земята ще има навсякъде свобода. Едно време душите се развращаваха от Астралния свят, понеже там беше робство. Астралният свят е вече освободен от греха, сега борбата е тук, на Земята. След това силите на тъмнината ще отстъпят от Земята и ще слязат още по-долу. Ако известни души останат назад и станат неспособни да се повдигнат, тогава иде една напреднала душа, която се жертва за тях и те се повдигат. Работа има за всички. Като дойде Любовта да работи, не можеш да се противиш вече. Христос се бори да освободи човечеството от властта на тъмните сили. На едно място Той каза: „Иде сега князът на този свят и той няма нищо общо с Мене.“

Всички онези, които са работили за нас, ще им се отплатим. Ние трябва да се отплатим на онези, които са ни помагали – това е Любовта. Сега трябва да се работи за разпространение на новите идеи.


  Акордиране на човешката душа - т.3 - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ