НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1898_11_29 Учителя (отворена карта) до Пеню Киров (снимка на писмото)

Алтернативен линк

(отворена карта)28


Варна, 29 ноем[врий] 1898 г.
Люб. ми пр. Киров,

Приех вещите29, които д-р Миркович ми про­води. Трябва да се почака още малко. Ако при­готвя всичко, което има да приложа, ще ви про­водя материала с коректурата в четвъртък30.


С бр. поздравление: П. К. Дънов

Поздрави брат Тодорова. Поздравете Д-ра. Имам нещо от горе. Всичко ще бъде за слава и ве­личие на Б[ога].


.................
28. Писмото се публикува за първи път. (У., №6, 29.11.1898 г.)

29. Възможно е това там да са и материалите с коректури на „Приз­ванието", подготвяно за отпечатване. (У., №6, от 29.11.1898 г.)

30. Денят 29 ноември 1898 г. е неделя. Четвъртък ще бъде 3 декем­ври. (У., №6, от 29.11.1898 г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)

Публикувано изображение


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder
V1-ON