НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Всемирна летопис

  Всемирна летопис (1919 -1927г.) - Всемирна летопис (1919 -1927г.)
Алтернативен линк

https://petardanov.com/files/file/1693-%7B?%7D/


Здравейте, приятели.
Искам да ви споделя, че намерих голяма част от много редките списания "Всемирна летопис", издавани в периода 1919 -1927.
При мен са всички списания от 1919г. до 1924г. - общо 36 броя,. И от 1925г. имам само три броя - 1,4,и 8 бр.

При първа възможност ще ги сканирам, но ще ми е доста трудно защото списанията са много крехки, а и са малко по-големи от моя скенер.
Очаквайте ги.
Преди ми попадна един брой от 1920г., но е без корицата.
Може да го видите тук: https://www.facebook...&type=1
Всемирна летопис“ е българско списание за езотерика, излизало в София от 1919 до 1927 година. Издател и главен редактор на списанието е софийският адвокат и поет символист Иван Толев. Девиз на изданието е мисълта на Петър Дънов: „Работете между тоя народ, защото повдигането на българската душа влиза в Божествения план.“
На страниците на „Всемирна летопис“ са публикувани множество значими текстове, сред които Златните стихове на Питагор, „Смъртта и нейната тайнственост“ от Камил Фламарион, първият български превод на текст на Емануел Сведенборг (откъс от книгата „За небесата, за света на духовете и за ада“, публикуван под заглавието „Езикът на ангелите“), коментар на Сифра Дзениута от Симеон бен Йохай, резюмета от беседи на Петър Дънов, стихотворения на Иван Грозев, Дора Габе, Иван Толев и др.
Списанието поддържа постоянна рубрика по окултни науки - астрология, хиромантия и др., помества сведения за наблюдавани в България и в чужбина паранормални явления, както и новини от културния живот, като посещението на Рабиндранат Тагор в България през 1926 година.

Съдържание на всички броеве

Година 1, Брой 1

(22 март 1919 г.)

1. X. Една велика идея. — Мир на земята — Общество на народите

2. Нова Естетика. Трилогия (сонети) от Ив Толев:

I. — В Храма. — II. Възкресение — III. Ела!

3. К. У. Ледбитер. Окултните причини на войната (с портрета на автора)

4. Е. П. Блаватска. Първите стъпки по пътя на окултизма (практически лекции). Статия първа (с портрета на авторката)

5. Ив. Грозев. Се агнец грядет. — Сънят на Якова (стихове)

6. Д. Н. Фурнаджиев. Председател Удроу Уилсон, с портрет

7. Г-ца Олга Славчева. Молитва. — Закрилата. — Елегия (Стихове)

8. Проф. Д-р Удроу Уилсон. Програма на световния мир: 14-те точки за мира. Превод от оригинала Стоян Ватралски

9. Кабала. Общи понятия

10 . Писмото на Стария Маг. „Из моите записки“

11. Живописна България. — Бисери на Македония: гр. Охрид с езерото (снимка).

12. Ив. Толев. Синархия. — Окултна социология. Образуване и развитие на обществото. — Старата община. — Що е държава — Мнението на съвременните юристи и социолози. — Системата на Сент-Ив д’Ал вейдър

13. Френология. Общи бележки и френологическа карта от Л. Н. Фаулър, със символически имена и разяснения

14. Проф. Д-р Юл. Нестлер. Теоретически елементи на хиромантията (с 9 фигури в текста)

15. Какво предсказват линиите по ръката на бившия цар Фердинанд

16. Графология. Теоретически очерк с образци от ръкописа на генералите Жофър и Хинденбург

17. Астрология. Предмет на науката и исторически преглед

18. Окултна хигиена и медицина:

— I. Лечебната и възобновителна сила на пролетта.

— II Чудно излекуване на един сляп.

— III. Как са лекували захарната болест в старо време.

— IV. Лекуване на магарешката кашлица чрез внушение

19. Духовна опитност. (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

— I. Загадъчни истини.

— II. Един случай на прераждане в България.

— III. „Лошото око“ или певецът със „злия поглед“.

— IV. Пророчество

20. Обществена хроника:

— I. В чужбина

— Международната конференция за мир в Париж и ролята на гръцкия представител.

— I. У нас — Действията и фалитът на българските политически партии

21. Въпроси и отговори. Писмо до редакцията, от Н. Н. (публицист)

22. Важно съобщение за сътрудниците .

Година 1, Брой 2

(1 май 1919 г.)

1. X. Болшевизмът като идейно движение. — Принципи и методи на съвременния комунизъм. — Кой е правия път?

2. Нова Естетика. I. Ив. Грозев. Възкръсналият Израил (стихове). II.Рабиндранат Тагор (индуски поет). Гитанджали (мистични жертвени песни, с портрета на автора). Прев. Сава Чукалов.

3. Д-р Р. Томсон. Расова наука. — Теория на кармоплазмата. — Произход и развитие на човека. Прев. Л. Р.

4. Е. П. Блаватска. Първите стъпки по пътя на окултизма (практически лекции). Статия втора. Прев. М. К.

5. Писмото на Стария Маг (продължение от кн. I и край).

6. Г-ца Олга Славчева. Скитник (стихове)

7. Боян Боев. Д-р Рудолф Щайнер (животопис и характеристика, с портрета му).

8. Кабала: I. Трите съставни елементи на човешкото същество. II. Практическа Кабала.

9. Живописна България. — Бисерите на Македония: общ изглед на гр. Битоля от юг, с прочутата през войната височина 1248

10. Ив. Толев. Синархия. — Приложение на физиологическия закон към развитието на обществото и държавата. — Разяснение на системата на Сент-Ив д’Алвейдър.

11. Самуел Р. Уелс. Физиогномия: I. Общи понятия. II. Разни системи: Лафатер, Уокър, Ридфилд. III. Сравнителна физиогномия: човек-гъска, човек-лисица, човек-лъв, човек-мечка и човек-магаре. Превела г-ца Л. В-ва.

12. К. Либра. Астрология: законите на Карма и реинкарнацията (превъплътяването).

13. Окултна хигиена и медицина. I. Влиянието на слънчевата енергия. Статия от X. X. X. и II. Магическата сила на солта.

14. Духовна опитност. (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). I. Загадъчни истини. II. В една софийска къща. III. Как умира човек. IV. Съобщение за смъртта на дъщеря и близък роднина. (липсват последните страници)

15. Бележка от редакцията.......

Година 1, Брой 3

(1 юни 1919 г.)

1. X. Жизненият въпрос. — Законите на развитието — Условията на истинската култура.

2. Нова Естетика. I. Зората на новия живот (песен), с ноти. II. Рабиндранат Тагор (индуски поет). Гитанджали (жертвени песнопения).

3. Д-р Р. Томсон. Расова наука. — Теория на кармоплазмата. — Произход и развитие на човека. Ч. II.

4. Сава Чукалов. По стъпките на Учителя (стихове).

5. Ал. Шишков. Химн на изгряващото слънце.

6. „Мило дете, аз те обичам“.

7. „Теория за безсмъртните....“. Карл Нисса

8. Кабала. — Предмет на Кабалата — Еврейската азбука и значението на 22-те й букви (с таблица).

9. Ив. Толев. Синархия. — Правителствата на съвременните народи — Република, монархия, теокрация.

10. Сам. Р. Уелс. Физиогномия — Строеж на човешкото тяло (с 8 фигури) прев. от англ. Вл. Каназирев.

11. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия — Тълкуване на линиите (продълж. от кн. I.) с 13 фигури.

12. Предсказание за смъртта на бившия бълг. министър Манушев от удавяне.

13. Графология, с факсимилета от автографите на Наполеон I, Макензен и Бисмарк.

14. Б. М. Албиог. Пред свръхчовешка вис (по случай годишния праздник на Хр. Ботйов).

15. Ив. Толев. На Христо Ботйов (сонет)

16. К. А. Либра. Астрология. — Ползата от астрологията. — Аспектите или взаимните отношения между планетите. — Силни и слаби натури. — Космосът (с два чертежа).

17. Окултна хигиена и медицина.Значението на радия за медицината (Роберт Блум) — Лечебното свойство на чесънаЕлектрически сън.

18. Духовна опитност (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). — I. Духът на Масане. — II. Предчувствието на една майка. — III. Особен транс. — IV. Един сън (съобщава Д. Петров). — V. Един случай в Прага. — VI. Пророчески сън в картина (съобщава Шим.)

19. Обществена хроника. — I. В чужбина: Преговорите за мир. — II. В България: вътрешните събития и предизборната треска.

20. Въпроси и отговори. Отговор на четирите въпроси от публициста N. N. в кн. I

21. Книгопис. Съобщения

Година 1, Брой 4

(1 септември 1919 г.)

1. Упадък и гибел на народите — Закони и исторически факти — Поука за българите.

2. Нова Естетика:

I — „Към Христа“ от Е. Те. Летхе.

II — „В тлен звезда...“, от Б. М. Албиог.

III — „Гитанджали“ (жертвени песнопения), от Рабиндранат Тагор (индуски поет), прев. С. Чукалов.

3. Д-р Рудолф Щайнер. Възпитанието на детето в светлината на окултизма. Прев. от немски Б. Боев (с две фотографически снимки на висшата окултна школа край Дорнах).

4. П. Райнхард. Практическа психометрия. Прев. Д-р Д.

5. Валтер Килнер. Човешката атмосфера.

6. Кабала. Раби Симеон Бен-Йокай (Коментар на Сифра Дзениута — Идра Сута или Великото Събрание), прев. Ив. Грозев.

7. Самуел Р. Уелс. Физиогномия — Общи принципи. Прев. от англ. В. Каназирев.

8. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия: значение на хълмовете на дланта.

9. К. А. Либра. Астрология: съдбата и свободната воля — Хармония и дисхармония.

10. Окултна хигиена и медицина:

I — Нашето хранене, от Ледбитер.

II — Картофите като лек против подагра и пикочна киселина.

III — Радиоактивни лечебни апарати.

IV — Отровните змии в медицината, козметиката и кухнята.

11. Духовна опитност:

I — Интересна Фотографическа снимка.

II — Майчина обич и виденията на децата, съобщ. Д. Димитров.

III — Интересен случай от ясновидство, съобщ. С. Г.

IV — Една случка с баща ми, съобщава Хр. Харизанов.

V — Писмо, прочетено предварително на сън.

VI — Телепатична връзка между баща и син.

VII — Умрял прави съобщение чрез сън. Достоверността на съобщението се доказва.

VIII — Офицер съобщава на брата си за своята смърт.

IX — Баща вижда умиращия си син.

12. Обществена хроника: I — В чужбина. II — В България

13. Известие. От редакцията

14. Теософски книги. Издания на военното книгоиздателство Гужголов и Котев

Година 1, Брой 5

(1 октомври 1919 г.)

1. Международният мир — Стари грешки и заблуждения —Условия за новия живот.

2. Проектът на договора за мир с България.

3. Нова Естетика:

1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Иван Толев: I. Из висините, II. Сълзите, III. Блянът IV. Славей.

2) Към светлината, от Е. Г. Лешхе и

3) Гитанджали, от Рабиндранат Тагор.

4. Мистицизъм:

I. Мисли върху един закон, изразен от Сведенборга, с портрета на Емануел Сведенборг,

II. Поглед върху характера и мирогледа на Фауст, от Силвен Хо.

III. „Лудостта и мистицизмът“.

5. Д-р Рудолф Щайнер. Възпитанието на детето в светлината на окултизма. (продължение от кн. IV и край). Прев. от немски Б. Боев.

6. X. С. Олкът. Аскетизмът (няколко приятелски съвети), прев. от френски М. К. (с портрета на автора).

7. X. Станли Редгров. Човешката аура, изследвана и фотографирана с апарата на Д-р Килнера. Превод от английското списание „The Occult Review“, с 10 образа на аурите на здравия човек, на болния, на здрав и силен мъж, на здрава жена, на мъж епилептик, на болно дете и на истерична жена.

8. Боян Боев. Развитието на петата раса:

I. Ползата от окултното изследване за изучаване духовната страна на еволюцията,

II. Исторически преглед на миналите раси и на културите от петата раса.

III. Умът и материализмът— отличителна черта и мисия на сегашната пета раса и

IV. Ясновидството и любовта — характеристика и мисия на идещата шеста раса.

9. Кабала:

I. Тайните на еврейската азбука.

II. Китайският кабализъм.

III. Кабала на числата, от кабалиста-астролог Сефариал.

10. Самуел Р. Уелс. Физиогномия.

IV. Темперамент, с 8 образи на темпераментни типове, превел от английски В. Каназирев.

11. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия: значението на фигурите по дланта (с 5 черт.).

12. К. А. Либра. Астрология: I — Симвология и II — Хороскопът — чертеж, с който се изобразява човек при раждането му, според положението на 12-те зодийни знакове, слънцето, луната и планетите в момента на раждането.

13. Окултна хигиена и медицина:

1) Какво трябва да бъде облеклото ни, от окултно гледище, според Ледбитър

2) Диагноза на болестта „рак“.

14. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

I — Случай на ясновидство през войната, съобщ. Ж. П.,

II — Загадъчната птичка (с портрет на пок. дете Николайчо), съобщ. майка му г-жа Златка М.,

III — Изпълнено предзнаменование за всемирната война.

IV — Силата на лошите пожелания и клетвата.

V — Сънят на горския работник 

VI — Карма.

15. Съобщение на редакцията

Година 1, Брой 6

(1 ноември 1919 г.)

1. Изпитанията на България — Какво ни предстои? — Мъдрост и любов.

2. Нова естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Тихият глас, II. Раната, III. Странник и IV. България. 2) Гитанджали (край), от Рабиндранат Тагор.

3. Боян Боев. Неотложни реформи в нашето училище. Бъдещото училище.

4. Мистицизъм: I. Блянът на Новалис за „Синия цветец“. II. Граф Калиостро, от Силвен Хо.

5. Беатрис Ерскин. Сведенборг като мистик — Превела от английски Леона Василева.

6. Песни на смъртния: I. Ден пробуден. II. Лъчи ни чакат. III. Дерзай. IV. Моята молитва

7. В недрата на природата.

8. Кабала: Десетте имена на Бога и разумните същества, които управляват планетите.

9. Самуел Р.Уелс. Физиогномия: мъжът и жената (размери, обща форма, полът в чертите, френологически и физиогном. различия, Лафатерови антитези и женствеността на жената (с 7 образи), прев. от английски Вл. Каназирев.

10. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: 1. Учение за ръката изобщо. 2. Общо за хирогномията. 3. Ръката изобщо. 4. Симетричност на ръката. 5. Ставата на ръката и 6. Тялото на ръката (с 2 образи).

11. К. А. Либра. Астрономия: дванадесетте знакове на зодияка (с няколко чертежи и таблици).

12. Окултна хигиена и медицина: I. Реджиналд Б. Спан — Окултни лечения и лекари (с портрета на Францис Шлатер), II. Студът и полудяването и III. Човекът с две души.

13. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I — Отражение на душевните вълнения върху тялото, прев. от немски: Д-р С. Д. II — Молитвата на астронома Кеплер, прев. от руски: К. Иларионов, III — Ясновидство на едно болно момиче в София и IV — Чувствителния барабан

14. Книжнина.

15. Поправка

Година 1, Брой 7

(1 декември 1919 г.)

1. X. X. X. Сегашното положение на човечеството.— Методи за изправлението му — Бъдещето което предстои.

2. Б. М. Албиог. Низ Пътя (стихове).

3. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Благодаря! II Брак. III. Ангел и IV. Слънце и Земя. 2) Изпит, разказ от А. Блек, прев. Ив. Дейков

4. Мистицизъм: Мисли върху „Мистични раз говори“ от Пол Верлен, от Силвен Хо.

5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи. Бъдещето училище (продължение).

6. В недрата на природата (край).

7. Самуел Р. Уелс. Физиогномия (продължение от кн. VI): Общи форми — Класиране на лицата: 1) продълговати лица, 2) кръглото лице, 3) яйцевидното лице. Профили: лицевият ъгъл (с 20 фигури). Прев. от англ. В. Каназирев.

8. Б. М. Албиог. Двери (арабски народни физиогномични поговорки).

9. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия (продължение от кн. VI): 7. Пръстите. 8. Резюме на учението за пръстите. Палецът (С 11 фигури).

10. К. А. Либра. Астрология: асцендентът или възходещият знак (изглед, темперамент, общ характеръ): Ариес — Овен, Таурус — Телец, Гемини — Близнеци, Канцер — Рак, Лео — Лъв, Вирго — Дева, Либра — Везни, Скорпио — Скорпион, Сагитариус — Стрелец, Каприкорнус — Козирог, Аквариус — Водолей и Писцес — Риби.

11. Астрономия: I. Изглед на лунното затъмнение, гледано през нощта на 7. срещу 8. ноември т. г. II. Изглед на земята, гледана от затъмнената луна. III. Светлината на земята.

12. Окултна хигиена и медицина: Ралф Ширле, редактор на „The Occult Review“: Лекарят Парацелзус (очерк на книжовно медицинската му дейност), с портрет.

13. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I — Едно предсказание на Толстоя за войната и за бъдещето на човечеството. II. Скритите възможности, прев. от руски К. Иларионов. III. Видение и пренасяне на далечно разстояние. Съобщ. Т. Д. IV. Побеляване на косата от душевни вълнения. Съобщ. Ш. V. Цифри и писмени знакове в ириса на окото.

14. Книжнина.

Година 1, Брой 8

(1 януари 1920 г.)

1. Борби и насилия. — Стачките у нас — Вътрешен мир .......

2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: На Учителя. 2) Забравени страници, . стихове от г-ца Олга Славчева: I. Признание. II. Просяци. III. Към новата година. IV. Нощен час. V. Оазис. VI. Двете топлини. VII. Напред. VIII. Молитва и IX. Грешният херувим.

3. А. Безант. Религия и музика (с портрета на лекторката).

4. Мистицизъм: 1) Поглед върху една мисъл, изказана от Бьоме. 2) Манфред и епохата на световната скръб, от Силвен Хо.

5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи. Бъдещото училище (продължение от кн. VII).

6. П. Мълфорд: I. Няколко закони за силата и хубостта. II. Кои са нашите роднини?

7. Кабала: За сефиротите (с кабалистическата карта на Хенрих Кунрата и портрета на последния, огненият триъгълник, орелът-риболовец, кръстът в светеща звезда, - трите тернера и схемата на човешкото същество)

8. Самуел Р. Уелс. Физиогномия. — Очерци по Френология: 1) Определение на Френологията, 2) Френологията като изкуство. 3) Основата на Френологията. 4) Първите принципи. 5) Определяне на органите: домашни наклонности, егоистични наклонности, честолюбиви и управителни органи, морални чувства, усъвършителни способности, стремителни способности, литературни способности и разсъдителни способности: С една диаграма и символични карта на човешкия мозък и 16 образи. Превод от английски.

9. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: 10. Астрологическа хирогномия на пръстите. II. Типове ръце: а) елементарна ръка. б) моторна ръка. в) чувствена ръка и г) психическа ръка със 7 фигури.

10. К. А. Либра. Астрология: влиянието на деканатите върху тялото и характера. Планетите. Слънцето. Луната.

11. Окултна хигиена и медицина. Ралф Ширле: Продължителността на човешкия живот.

12. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): 1) — Сложили му „кюстек“, съобщ. С. Т, мирови съдия. 2) За пътуването на парах. „Волтурно“. 3) Сънят предсказал смъртта.

13. Книжнина.

14. Известия от редакцията на кориците.

Година 1, Брой 9

(1 февруари 1920 г.)

1. X. X. X. Сравнителният биологически процес — Аналогии и заключения. — Новите хора.

2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Лилия, II. През огъня.

3. A. Ducasse — Harispe. Самарянката (библейски епизод) Прев. от френски А. А.

4. А. Безант. За прераждането (лекция). Превела от английски Леона Василева.

5. Мистицизъм: I. Мисли върху „Синята птица“ на Метерлинка. II. Лорд Бекфорд, от Силвен Хо.

6. П. Мълфорд. Положителни и отрицателни мисли.

7. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи — Бъдещото училище.

8. Лев Толстой. Животът е сън. Прев. от френски: Хр. Харизанов

9. Жоливе Кастело. Кръвта на земята. Прев. от френски: А. Айзенбауер.

10. Елифас Леви. Двадесет и две аксиоми за волята. Превела: М. Недялкова.

11. П. Мълфорд. Няколко практични духовни рецепти.

12. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: разни типове ръце (с 11 фигури).

13. К А. Либра. Астрология: планетите и влиянието им върху човека.

14. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I. Случай от прераждане. II. Предсказания за 1914 г. III. Ново средство за познаване престъпниците. IV. Животински въглени като противоотрова. V. Магията в услуга на полицията и VI. Връщане на духовете.

Година 1, Брой 10

(22 март 1920 г.)

1. X. X. X. Старото и новото човечество — Инволюция и еволюция — Методите на новия.

2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Мъченица. II. Пролет.

3. Жюл Лермина. Магьосницата.

4. Мистицизъм:

I. „Слепите“ или мистицизмът на новото време (с портрета на Мо-рис Метерлинкъ).

II. За Белия Христос, от Силвен Хо.

III. Учението на Яков Бьоме (с портрета му), прев. от англ. Л. Василева.

5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи — Бъдещото училище.

6. П. Мълфорд. Практическото значение на мечтанието.

7. К. Марш на белите комунисти (стихотв.)

8. — Из „Скъпоценните камъни на Изток“ . —.

9. Агнев. Той иде (стихотворение в проза).

10. Zurkoff. Окултна отломка: Всред цветята (стихотворение в проза).

11. Алхимия: Единство на субстанцията — Превръщане на елементите. Очерк от Радински. (Из руското списание за окултните науки Изида).

12. Кабала: Душата (според доклада на Лайнингена пред психологическото дружество в Мюнхен), с една схема на човешкото същество.

13. Окултна хигиена и медицина:

I. Целта на болестите.

II. Дишането като универсално лечебно средство.

III. Най-лесно средство за изследване душевния и телесен живот на човека.

IV. Махалото и лекарствата.

V. Силата на разтворите.

14. К. А. Либра. Астрология: планетите и влиянието им върху човека — Сатурн.

15. Lacinius. Познаване характера и наклонностите на човека по бенките му. Прев. от френски А. А.

16. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

I. Посещението на едно удавено момиче.

II. Един интересен случай през войната.

III. Духовната опитност на Л. Н. Толстой.

IV. „Сбогом“.

V. „Моята последна песен“.

VI. Пророчески сън (съобщава Д. Л. Д-ва).

VII. Суеверните американци.

17. Книжнина: I. Пророците на възраждането, от Едуард Шюре. II. M-me W.: Сборник на медианимични съобщения

18. Писмо от редакцията (описание съдържанието и целите на списанието и относно подписката за втората годишнина)

Година 2, Брой 1-2

(януари 1921 г.)

1. Новото човечество — Фалитът на старите идеи — Белият комунизъм.

2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Гретхен. II. Пиявицата. 2) Поздрав от гората, разказ от П. Списаревски.

3. Боян Боев. Отношението на окултизма към естествените науки.

4. Буе де Вилие. Какво ще станем след смъртта (научно изследване).

5. Мистицизъм. Мистицизмът в бившия руски дворец. — От Г-жа Крюденер до Разпутин.

6. Алан Кардек (животопис и обществена дейност), с портрет. — Катехизъм на прераждането.

7. Емил Дермангем. От биологията към мистицизма.

8. Пр. Мълфорд. Бог в дърветата.

9. Норман. Хипнотизъм и окултизъм.

10. Психография или фотография на мислите, от Фридрих Феерхов. I. Понятие и същност на психогона (с една снимка).

11. Тод. Из поемата „Озирис и Изис“.

12. Ив. Карановски. Горнякът (разказ).

13. Физиогномия. Носът. Човешкото същество, отбулено чрез формата му (Глава I) от А. Бюе.

14. Кабала. Елементите на Кабалата, изложени в десет уроци.

15. Проф. Нестлер. Хирогномия. 12. Хирогномия на детската ръка.

16. Астрономия. Големите изригвания на слънцето (с една снимка).

17. Астрология. Планетата Юпитер и влиянието й върху земята и човека

18. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). Случай на прераждане в България. Телепатически сеанси на Д р Радван в София (с портрет).

19. Книжнина.

20. Разни вести: руският писател по окултизма Гр. В. Бостунич. Теорията на Айнщайна .

Година 2, Брой 3

(февруари-март 1921 г.)

1. Пред новата епоха - Развитието на народите . Идването на шестата раса. От X. X. X.

2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I При Него. II. Възход. III. Cor cordium. IV. Веригите. 2. Поздрав от гората, разказ от П Списаревски.

3. П. Любимов. Българската православна църква (по случай църковния събор).

4. Д-р Алта, проф. в Сорбоната. Последната дума на материята.

5. Мистицизъм. Мистицизмът в бившия руски дворец (край): Разпутин.

6. Пр. Мълфор. Безсмъртието на плътта.

7. Норман. Хипнотизъм и окултизъм (край)

8. Психография или фотография на мислите, от Фр. Феерхов (продължение).

9. Физиогномия. Носът, като синтез на лицето, е главна характеристика на човека, която душат формира

10. Кабала (наука за Бога, вселената и човека): елементите на Кабалата, изложени в десет уроци, от Елифас Леви.

11. Проф. Нестлер. Хирогномия (продължение).

12. Астрономия. I. Нова звезда. II. Нова планета зад Нептун.

13. Окултна хигиена и медицина: церителят Джон Аудней (брат Изаха), с две илюстрации.

14. Алхимия: Великото терапевтическо дело на алхимиците и принципите на хомеопатията, от Д-р Р. Аланди.

15. Астрология. Уран и Нептун.

16. Духовна опитност. I. Христово явление в задгробния свят. II. Привързаност към имота. III. Хиромантия. IV. Предсказания на сън. V. Мирът предсказан. VI. Знамение и VII. Материализация.

17. Книжнина.

18. Разни вести: I. Животът и смъртта (биофизиологически изследвания от проф. Боз) и II. 25-годишнината от откритието на Рентген

Година 2, Брой 4

(април-май 1921 г.)

1. Умът, сърцето и волята — Влиянието им върху живота — Форма, съдържание и смисъл на живота. От X. X. X.

2. Нова Естетика. Из Сюли Прюдом: Очите. Идеалът. Росата. Тук долу, на земята. Прев. Ив. Карановски.

3. Боян Боев. Дейността на окултния университет „Гйотеанум“ в Швейцария.

4. Веритас. „Как да станем силни“.

5. Пр. Мълфор. Вътрешният лекар.

6. Фр. Феерхов. Психография или фотография на мислите (с 6 фотографически снимки на човешки мисли).

7. Физиогномия. Носът. Човешкото същество, отбулено чрез формата му, от А. Бюе.

8. Кабала (наука за Бога, вселената и човека): елементите на Кабалата, изложени в десет уроци, от Елифас Леви

9. Страница из Битието.

10. Проф. Д р Нестлер. Хирогномия.

11. И. А. Пфлюгер. Айнщайновият принцип на релативността.

12. Алхимия: Великото терапевтическо дело на алхимиците и принципите на хомеопатията, от Д-р Р. Аланди (продължение и край).

13. Духовна опитност: I Катастрофата с дунавския параход „Борис“ предсказана. II. Предвестия на смъртта. III. Предопределенията на съдбата.

14. Книжнина.

15. Разни вести. I. Магия на числата. II. Мистицизъм на числата. III. Уилсон и числото 13. IV: Който знае нещо добре, трябва да го съобщи на другите

Година 2, Брой 5

(юни 1922 г.)

1. Да се самоосъзнаем! Нашите длъжности. — Положението на българския народ.

2. Нова Естетика. Под небето на Бенгалия. Стихове от Рабиндранат Тагор. Моята песен. Към четеца. Посещение на Духа.

3. Анни Безант. Идеалът на богомъдрието (лекция).

4. Боян Боев. Изследванията на Райхенбаха (с илюстрация).

5. И. Т. - Рабиндранат Тагор (личност - творчество) с последната му фотографическа снимка. (Бележка: тъй като снимката е доста неясна, в текста е поставена друга снимка, а снимката от списанието, може да се види в приложения PDF)

6. Д-р Отто Хартман. Чуване цветове и виждане тонове. Прев. от немски Л. Р.

7. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост (по случай най-новото му съчинение под същото заглавие), с портрета му.

8. Пр. Мълфор. Мистерията на съня или двойното ни съществуване.

9. Окултна хигиена и медицина. Райнхолд Герлинг: Психическото въздействие като терапевтическо средство.

10. К. А. Либре. Астрология.

11. Духовна опитност: I. Излъчване. Спящият вижда тялото си. II. Явяване на умрял. Ясновидки сън. III. Явяване на умиращ. IV. Сън и действителности. V. И животните предсказват събитията. VI. Предупредителен сън.

12. Книжнина.

13. Разни вести.

14. Съобщения на кориците (може да се прочете от поставения PDF)

Година 2, Брой 6-7

(22 март 1922 г.)

1. Повече светлина! Светлината като фактор в живота — Дългът на българските държавници. Статия от X, X. X...........

2. Нова Естетика. Из „Трепети на една душа“. Сонети от Ив. Толев: I. Псалом четвърти. II. Плач. III. Сините очи. IV. Плач. V. В Царството и VI. Разплата.

3. X. Туелвтрис. Сравнителен мистицизъм. Превела от английски г-ца Л. В-ва.

4. Жан Фино. Окултизмът пред науката и литературата (прев. от френски).

5. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост. Глава I от съчинението му под същото заглавие. Решена ли е вече най-великата проблема? (Прев. от френски).

6. Теодор Ф. Сюард. Силата на мисълта. Прев. от немски г-ца Е. Р-ва.

7. Ричард Ингалезе. Цветовете на мисловите трептения (лекция) Из съчинението му: „История и сила на Духа“

8. Алдо Сорани. Новата окултна школа. Университетът на Рабиндранат Тагор в Бенгалия (прев. от италиански).

9. Символизъм:

I. Религиозните символи. Превела г-ца Д. П-чева.

II. Символика на цифрите, възстановена според съответствията, от Алфегас (с много фигури).

10. П. Мъгфор. Законът за брака.

11. П. Мъгфор. Изповедта.

12. Г жа Гюйон. Душевният живот. Съкратено изложил от немски П. Г. Пампоров .

13. Кабала (наука за Бога, вселената и човека). Писма от Елифас Леви до ученика му Барон Спедалиери (прев. от френски).

14. Сефариал. Силата на числата (прев. от английски).

15. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия (продължение от кн. IV): Типови ръце и особени хирогномични знаци по пръстите на детската ръка (прев. от немски).

16. Физиогномия. (продължение от кн. IV): Носът — човешкото същество, отбулено чрез формата му. От А. Бюе (прев. от френски).

17. А. Пфлюгер. Айнщайновият принцип на относителността (продължение от кн. IV). С портрета на проф. Айнщайна и наблюдателната му кула в Потсдам. Прев от немски.

18. Безкрайна ли е вселената? от Шарл Нордман(с много илюстрации).

19. Окултните сили на растенията: Крескограф. От проф. Боз (с илюстрации).

20. Окултна хигиена и медицина: Хромотерапия или лекуване с цветове, от Оскар Ганзер (с оглед на астрологически елементи).

21. К. А. Либра. Астрология: обглед на аспектите.

22. Духовна опитност: I. Една чудна разплата между умрял и жив човек. II. Частично предсказание на бъдещето. III. Видение. IV. Смъртта на архидякона Ив. Димитров. V. Кога г умрял Ив. Вазов? VI. Силата на човешкият поглед и VI. Чудесата на една котка.

23. Книжнина.

24. Разни вести.

Година 2, Брой 8-9

(16 август 1922 г.)

1. Учението на любовта и братството. Неговата същност — Процесът на развитието

2. Нова Естетика. Из „Трепети на една душа“. Сонети от Ив. Толев: I. Пилигрим. II. На планината. III. Шествие. IV. Крин. V. Среща. — Бъди неземна 1 Стих. от Роденцвет. — Край морето. Разказ от Зора Тихова.

3. Мистицизъм. 1. Лудостта и мистицизмът, от X. Станли Редгров. II. Мистични фрагменти, от Д. Попов.

4. Л. Р. Сидеровото махало.

5. Теодор Ф. Сюард. Един мирски катехизис на духовното християнство. Прев. Е. Р-ва.

6. Окултна хигиена и медицина. Хромотерапията с особен оглед на астрономическите елементи, от Оскар Ганцер. (Продълж. от кн. 6—7 и край).

7. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост. Глава II: материализмът — учение погрешно, непълно и недостатъчно. (Продълж. от кн. 6—7) Портрет на автора.

8. Ричард Ингалезе. Окултните или висшите/духовни сили и как да си служим с тях (Лекция). Продълж. от кн. б—7.

9. Д-р Ю. Нестлер. Хирогномия на женската ръка (с 2 снимки на женски типови ръце). Продълж. от кн. 6—7.

10. Окултните сили на растенията. Новото естествено овощарство.

11. А Пфлюгер. Айнщайновйят принцип на относителността. (Продължение от кн. 6—7 и край).

12. Алхимия: единството на материята.

13. К. А. Либра. Астрология. (Продълж. от кн: 6—7).

14. Духовна опитност: I. Проявления на умряла жена, през четиридесетте дни след смъртта й, констатирани с полицейски акт. II. Телепатическа проекция в момента на смъртта! III. Друг подобен .случай. IV. Предизвестителен сън. V. Загадъчната къща в Братислава.

15. Книжнина

Година 2, Брой 10

(31 декември 1922 г.)

1. Събитията в България — Междупартийните борби — Поуката. Статия от *.

2. Нова Естетика. I. Из .Трепети на една душа (сонети): а) При олтаря, б) Орел и в) Присъдата, от Иван Толев. II. Към върха, стихотворение от Олга Славчева. III. Мракът, стих. от Виктор Хюго, превела Аврора К.

3. В хармония с безкрайното, статия от Ралф Уалдо Трайн, сжкратено изложил П. Г. Пампоров.

4. Сър Оливър Лодж, биография (с портрет) от Д-р Артър Хил.

5. Тайната на Keely.

6. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост : Какво е човекът? — Съществува ли душата?

7. Физиогномия: Носът — човешкото същество, отбулено чрез формата му, от А. Бюе.

8. Посмъртният живот, от Шарл Ланслен (с илюстрация за физическата смърт и астралното раждане), отзив от А. Бернар.

9. Опитите с г-жа Еузапио Паладино (с портрета й).

10. Духовна опитност.

I. Видение.

II. Излъчен двойник.

III. Окултизъм в детския дух.

IV. Един ключ на ориентал. Кабала.

11. Книжнина.

12. Разни вести

Година 3, Брой 1

(септември, 1923 г.)

1. Идеално и осъществимо управление. Окултна социология – Що е синархия? – Нова България

2. Из „Трепети на една душа“ (сонети). Иван Толев

3. Музика на Духа: Песента на гласните (мистична мелодия от епохата на Хермеса Трисмегиста)

4. Ралф Уалдо Трайн. В хармония с безкрайното

5. Трансцендетална фотография, фотография на невидимия свят (с илюстрации). Статия от Ив. Белев

6. Боян Боев. Нова дейност на окултния университет „Гьотенаум“ в Швейцария

7. Франц Хартман. Бележки за природните духове.

8. Окултна хигиена и медицина. Слънцето утрин и вечер. Д-р Боян Фауст.

9. Ричард Ингалезе (лекция). Причината на болестта и лекуването й.

10. Духовна опитност. 1) Разни откровения от Невидимия свят. 2) Нещастния край на голямата война за България. 3) Пророчески сънища. 4) Манифестации на неудовлетворена любов.

11. Разни вести

Година 3, Брой 2

(октомври 1923 г.)

1. Синархията на практика — Приложението й в България — Международната организация.

2. Из „Трепети на една душа“. Сонети от Ив. Толев. 1. Сън в лятна нощ.

3. Най-простата жива пентаграма във вечността (илюстрация).

4. Новата дейност на окултния университет „Гьотеанум“ в Швейцария — Окултното движение в Германия през последните години. Статия от Боян Боев, гимназиален учител. (Продължение от кн. 1 и край, с 2 илюстрации).

5. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе (портрет, биография и проявления на ясновидските й способности).

6. Бележки за природните духове. Статия от Франц Хартман, доктор по медицината. С 2 илюстрации (продължение от кн. 1 и край). Превела г-жа Д. Д-ва.

7. Бележити окултисти. Командант Луи Дарже (с портрета му).

8. Къде и как живеят умрелите (по лични наблюдения). Статия от Cт. Д. Коларов. (Плевен).

9. Сънищата. Статия от Макс Хайндъл.

10. Окултна хигиена и медицина. Причината на болестта и лекуването й. Лекция от Ричард Ингалезе (продължение от кн. I и край)

11. Из живота на една окултистка (разказ).

12. Духовна опитност: I. Предсказание на сън точната дата на смъртта. — II. Извикания на разговор покойник, директор на гимназия, бие смеещата се ученичка. — III. Сънят предсказал смъртта. — IV. Лично наблюдавани действия на един дух (препис от протокол). — V. Съобщение за смърт. — VI. Проявление на умиращ.

13. Разни вести: I. Окултен кинематограф в България. — II. Фотография на цвят от акация без апарат. — III. Фотографиран ангел-хранител. — IV. Изчезналите цивилизации. — V. Психическите конгреси. — VI. Нови потвърждения със стари дати.

14. Съобщения на кориците.(може да се прочете от pdf-a)

Година 3, Брой 3

(ноември 1923 г.)

1. Разумните сили в живата природа — Разумността, проявена в устройството на организмите — Свещеният закон - Статия от X. X. X.

2. На неизвестната ми сродна душа. Стихотворение от Реджина Мириам Блох.

3. Алхимията и модерната наука, от Уйлям Р. Мур (из английското списание „The Occult Review“).

4. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе, от Д-р Юстичус Кернер (продължение от кн. II).

5. Храна на волята. Статия от Sedir.

6. Картини от метапсихическия филм.

7. Хирогномия, от проф. Ю. Нестлер (продължение от год. 11, кн. 8—9): характерни недостатъци открити по женската ръка.

8. Мурад Нещастникът. Окултен разказ от Еджворт (превод от английски).

9. Астрология, от К. А. Либра: значение на 12-те къщи в хороскопа (прод. от год. 11, кн. 8-9).

10. Хороскопите на г. г. Р. Поанкаре и Ф. Еберт. Статия от астролога Д-р И. И. Кронщром (Копенхаген), с чертежа на тия хороскопи.

11. Законът за прераждането. Лекция от Ричард Ингалезе.

12. Духовна опитност: 1. Духът на архимандрит Евлоги Солунски. — 2. Съобщение за смърт от далечно разстояние. — 3. Сънувани картини из действителния живот.—4. Известие за смърт.

13. Книжнина

14. Разни вести: 1. Международни конгреси по психизма. — 2. Присъствието на заминалите. — 3. Починал деец по психическите изследвания

Година 3, Брой 4

(декември 1923 г.)

1. Кризата в душата на съвременния човек — Новата култура — Индивидуализъм и колективизъм.

2. Из цикъла „Рилски сонети“: I. Олтарът и II. Химни на вечността, от Мара Белчева.

3. Към ново училище (уводни бележки към окултната педагогика). Статия от Боян Боев.

4. Бележити окултисти : Папюс (Жерар Анкос, доктор на медицината), животопис и характеристика, с портрета му и символична картина: Единството на религиите.

5. Метапсихистите. Статия от Морис Метерлинк, прев. L.

6. За ангелите хранители. Статия от М. С.

7. Закон за прераждането. Лекция от Ричард Ингалезе (продължение от кн. Ill и край).

8. Духовна опитност: 1. Видение в будно състояние (Съобщава : М. Т-ва, София). II. Пътуване на сън.

9. Книжнина. Д-р Рудолф Щайнер. Реинкарнация и карма.

10. Дарение (съобщение от редакцията) - може да се прочете в приложения pdf

Година 3, Брой 5

(януари 1924 г.)

1. Съвременната култура на мрака — Проявления на злото — Просветление.

2. Из „Градинарят“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор.

3. Към ново училище: I. Днешното училище. II. Детската природа. III. Характеристика на днешния момент от духовното развитие на човечеството. Статия от Боян Боев.

4. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе. Статия от Д-р Юстинус Кернер (продължение от кн. III.).

5. Окултна естетика: поезия, музика, живопис, скулптура, пластика, архитектура, театър и пр. Статия от Ив. Толев.

6. Мироглед и творчество на художника Борис Георгиев. I. Кратки животописни черти. II. Задачите на изкуството, според Бор. Георгиев. III. Творчество. IV. Няколко думи за изкуството и V. Заключение. Статия от Боян Боев (с две картини от същия художник: Странстващият пастир и Мадона).

7. Мурад - Нещастникът. Окултен разказ от Еджворт (продължение от кн. III).

8. Духовна опитност: 1. Случаи от прераждане в България (съобщава Д. Л. Доганова) и II. Чувствено внушение

Година 3, Брой 6

(февруари 1924 г.)

1. Велика Славия — Изпитанията на Славянството — Новата ера.

2. Из „Градинарят“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор.

3. Възмущението на вселената от войните — Статия от Д-р Бранимир Ил. Блъсков.

4. Мистична алхимия. — Откъслеци от Sedir: I. Небесният хляб и II. Покоят на Духа.

5. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе. Статия от Д-р Юстинус Кернер (продължение от кн. V.).

6. Окултна естетика: поезия, музика, живопис, скулптура, пластика, архитектура, театър и пр. Статия от Ив. Толев. (Две картини от художника Борис Георгиев)

7. Практически окултизъм. Волята е всепобеждаваща сила. — Статия от Oттo Кюнце, резюмирана от П. Г. Пампоров.

8. Смъртта и нейната тайнственост. — Статия от Камил Фламарион (продължение от год. II, кн. 10).

9. Мурад - Нещастникът. Окултен разказ от Еджворт. Превела от английски Д. Л. Доганова. (продължение от кн, V и край).

10. Духовна опитност: 1. Посещение след смърт (съобщава Хр. Хоризанов) и II. Предизвестия от невидимия свят (съобщава М. Т-ва).

11. Разни вести: I. Астрологически предсказания за 1924 г. от Д-р И. Т. Кронщром и II. Необикновено духовно развитие.

12. Важна печатна погрешка - (може да се прочетат в приложеният pdf)

Година 3, Брой 7

(март 1924 г.)

1. Политическо преустройство — Цел и условия — Основният закон.

2. Златните думи на Питагоровите ученици: I. Оригиналът на старо-гръцки език. II. Превода на български извършен от П. Чилев, гимназиален учител в София.

3. Химни. Стихове от Ян Каспрович, съвременен полски поет-мистик, превела Дора Габе Пенева.

4. Окултна философия: Мисълта и животът, статия от W. Veritas.

5. Мистична алхимия. — Откъслеци от Sedir: I. Вечният живот.

6. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе. Статия от Д-р Юстинус Кернер (продължение от кн. VI.).

7. Един учител на древността: Питагор и неговата окултна школа. Статия от Ив. Толев (с портрета на Питагора, според една стара гравюра).

8. Смъртта и нейната тайнственост. — Статия от Камил Фломарион (продължение от кн. VI).

9. Астрология. — Влияние на планетите при раждане на човека за оформяване на тялото му и образуване на характера му. Статия от К. А. Дибра (прод от кн. III.).

10. Стихове: I. Отражения на светлината. Песен на песните, от Йоана. II. Към Христа, от П. П-в. III. Сърцето, от Спитлера, превел А. Т.

11. Духовна опитност: Предизвестие за смърт. Съобщава М. Т-ва.

12. Разни вести: I. Чрез любов — към мир и братство (по случай обиколката на Пшемисъл Питер из балканските държави). II. Астрологически предсказания за 1924 г. от Д-р И. Т. Кронщром. III. Човешките излъчвания. IV. Чудесно излекуван паралитик. V. Един заминал работник. VI. Висшата окултна школа на Д-р Щайнера. VII. Успехите на спиритизма (с две илюстрации)

Година 3, Брой 8-9

(април-май 1924 г.)

1. Към великата цел — Причини на международния антагонизъм — Условия за обединението на славяните. Статия от X. X. X.

2. Из „Трепети на една душа“. Сонети от Ив. Толев. Аспекти: I. Къде е Той? II. Къде е тя? и III. Майя.

3. Химни. Стихове от Ян Каспрович (продължение от кн. VII), превела от полски Дора Габе-Пенева.

4. Ян Каспрович. Характеристика на поезията му (с портрет), от И. Т.

5. Мистична алхимия. — Откъслеци от Sedir: I. Любовта. II. Пастирът.

6. История на Христа, от Джовани Папини Превела М. Б-ва.

7. Мистериите на Египет. — Посвещението в храма на Изида. Извлякъл от „А В С d’ Occultisme“: Ив. Стоянов (с 16 илюстрации на египетския храм, фазите на посвещението и пр ).

8. Хирогномия, от проф Ю. Нестлер (продължение от кн. III)

9. Ясновидката от Префорст Фредерика Хауфе. Статия от Д-р Юстинус Кернер (продължение от кн. VII.).

10. Еликсирът на живота. Окултен роман от В. П. Крижановская (с една илюстрация), правела А. Т.

11. Един учител на древността: Питагор и неговата окултни школа (продължение от кн. VII и край).

12. Отмъщението на Тутанкамона. Разяснения от Ал. Шишков по случай откриването гробницата на египетския фараон.

13. Странна история. Окултен разказ от Siner Sinelles, прев. от английски Любомир Лулчев.

14. Законът за изобилието. Лекция от американския окултист Ричард Ингалезе.

15. Духовна опитност.

16. Книжнина.

17. Разни вести

Година 3, Брой 10

(юни 1924 г.)

1. Духовен интернационал — Преустройство на Обществото на народите —-Единен духовен фронт.

2. Стихове: I. Свещени мигове. II. Утринен час. От М. Ж. Марков.

3. Слънцето. Окултна скица, от Б. (с илюстрация: Питагоровите ученици на изгрева на слънцето).

4. Хиромантия или Палмистрия, от проф. Ю. Нестлер (прод. от кн. VIII — IX), с 10 фигури.

5. Към ново училище: I. Интелектуализмът на днешното училище. II. Значението на благоговението и III. Любовта — най-важен възпитателен фактор —- Новото училище — братско общежитие. Статия от Боян Боев (продължение . от кн. V.).

6. Сравнителна физиогномия (с 12 илюстрации на животински прототипи на човека : гъска, лъв, лисица, мечка, свиня, магаре и разни видове кучета). Статия от Самуел Р. Уелс (прев. от английски). Продължение от год. I.

7. Правосъдието и окултните науки. (Какво трябва да знае юристът от окултизма): I. Психометрия и II. Невидимите помагачи. Статия от Ал. Шишков.

8. Духовна опитност : I. Съобщение за смъртта на бившия министър Т. Теодоров. II. Съобщение за убийството на Ст. Стамболов. III. Цяло войсково отделение, предпазено от смърт чрез предупреждение на сън. IV. Къща, посещавана от духове. V. Опасното дърво. VI. Видение. VII. Посещение на невидимо същество. VIII. Изгубен предмет, намерен по необикновен начин. IX. Явяване на умиращ.

9. Разни вести: I. Величието на звездния мир (нови научни изследвания от проф. Д-р Ад. Маркузе). II. Конференция по окултна педагогика в Щутгарт. III. Теософски конгрес. IV. Поправка на клише. V. Една преждевременно заминала душа.

10. Съдържание на год. III (може да се види в приложеният pdf)

Година 4, Брой 1

(март 1925 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. Разумният живот — Не се противи на злото — Законът за любовта. Статия от X. X. X.

2. Poesia mystica- Земя, сонет от Ив. Толев (с илюстрация).

3. Езикът на ангелите. От Емануел Сведенборг.

4. Фотография на невидимото (с 5 снимки на двойници, материализации и пр.). От Ив. Белев.

5. Процесът на превъплътяването. От Прентис Мълфорд. (Из сборника: „The Gift of the Spirit“).

6. Апостол Павел като мистик и окултист (с истинския му лик).

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

7. Астрология. От К. Либра: Планетата Меркури в разните домове.

8. Окултна биология. Новооткритата органическа сила. От Ралф Ширле (с 7 микрофотографски снимки).

9. Окултна педагогика:

1) Новото свободно училище. Статия от Боян Боев.

2) Педагогическият курс в окултния университет „Гъотеанум", от Д-р Рудолф Щайнер.

3) Свободното Валдорфско училище, Статия от Боян Боев.

10. Окултна медицина и хигиена. Зъбните болести и тяхното лекуване, от окултно гледище. Статия от професор Д-р О. Рьомер.

III. РАЗНИ

11. Духовна опитност. (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). Събитието на 9 юни 1923 г. предсказано. Съобщение от Стоян Д. Коларов.

Година 4, Брой 2-3

(април-май 1925 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. Истинският идеализъм — Нужда от висок идеал — Целта на живота. Статия от X

(Илюстрация: Рабиндранат Тагор).

2. Poesia mystica. Карма, сонет от Ив. Толев, с превод на английски

3. Виделината. Статия от Bart Kennedy, прев. Ст. Ив. Белев

4. Д-р Рудолф Щайнер. (с портрета му). От редакцията.

5. Д-р Рудолф Щайнер. Статия от Б. Боев.

6. Опожареният храм в Дорнах и значението му. От Едуард Шюре (с илюстрация).

7. Щайнер от астрологическо гледище. (с хороскопа му).

8. Фотография на невидимото. (илюстрация).

9. О duchovni sebeléčení. Статия от Premysl Pitter. (на чешки език – може да се прочете от приложения PDF)

10. За духовното самолекуване. Статия от Premysl Pitter (прев).

11. Апостол Павел като мистик и окултист. (прод. от кн. 1)

12. Великата катастрофа през периода. 1926—1932 г.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

13. Въпросите по възпитанието. — Ново свободно училище. Статия от Б. Боев (с 6 илюстрации).

14. Окултна биология. Новата органическа сила. (с 7 микро-фотографски снимки).

15. Астрология. (продължение от кн. 1).

16. Кабала. Ключът на книгата „Зоар“ (силюстр.) ...... 53.

17. Окултна хигиена и медицина. Зъбните болести и тяхното лекуване, от окултно гледище. Статия от проф. О. Рьомер (с 8 илюстрации).

III. РАЗНИ

18. Духовна опитност.

19. Вести.

Приложение:

20. Педагогически курс в окултния университет „Гьотеанум“. от Д-р Р. Щайнер

Година 4, Брой 4

(юни-октомври 1925 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. ИСТИНСКИЯТ МИР — Външните и вътрешните условия — Новата култура- Статия от X.

2. ИЗ СБИРКАТА „ПРЕЗ БЕЗДНИТЕ. И ВЪРХОВЕТЕ“ — Анхира. Сонет от Ив. Толев.

3. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“. Стихотворение в проза от Рабиндранат Тагор. От английски: Ст. Б.

4. НА ПРАГА. Последните часове от земния живот на Д-р Щайнер (с илюстрация: новата величествена сграда на окултния университет „Гьотеанум“).

5. НЯМА СМЪРТ. Рационалността на задгробния живот в свръзка с физическата наука. От Сър Оливър Лодж, ректор на Бирмингамския университет. От английски: Д. Л. Доганова.

6. ОКУЛТНИТЕ ПЕЧАТИ НА ОТКРОВЕНИЕТО, с три илюстрации: II, III и VI печат.

7. „ТВОЯТА ВЯРА ТЕ ОЗДРАВИ“. Сказка от г. Кочи, книгоиздател и окултен лекар в Прага. От чешки: Ив. Р-в.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

8. АСТРОЛОГИЯ: Слънцето в разните зодиакални знаци.

9. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА — Новото свободно училище. От Б. Боев.

10. МОЛИТВИТЕ НА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВАЛДОРФСКО УЧИЛИЩЕ.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОКУЛТНАТА ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ. От Б. Боев.

12. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС В ОКУЛТНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ГЬОТЕАНУМ“. От Д-р Рудолф Щайнер.

13. ОКУЛТНА ХИГИЕНА И МЕДИЦИНА. Зъбните болести и тяхното лекуване, от окултно гледище. От проф. О. Рьомер.

14. ОКУЛТНА АРХИТЕКТУРА (според Сент-Ив д’Алвейдър) с два чертежа.

III. РАЗНИ

15. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

16. КНИЖНИНА.

Година 4, Брой 5

(ноември 1925 г. - март 1926 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. ИСТИНСКАТА РЕЛИГИЯ — Христос в нас — Разбиране и прилагане. Статия от X

2. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор

3. ЧАНГ-КИАЙ (Превод)

4. АНГЕЛСКА АЗБУКА (по Маргарита Хогингер)

5. СИМВОЛИ И МИСТЕРИИ. Сказка, държана в Софийския Университет от италианския пълномощен министър в София, г. Сабино Ринела, в навечерието на 14.II.1926

6. ЗЕМНАТА ТВЪРД И ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА. От Хелмут Кноуер, превела от немски г-ца И. Т-ска

7. БОГОМИЛСТВОТО НЕ Е ЕРЕС. Статия от Ив.. Илюстрация: село Богомила (Македония)

8. МИСТИЦИЗМЪТ НА ГОГОЛЯ. Статия от П. Списаревски

II. СПЕЦИAЛЕН ОТДEЛ

9. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА — Новото свободно училище. От Б. Боев

10. ТАЙНАТА НА ЛЮБОВТА И БРАКА. Езотерико-философска студия от Дайън Форчун. Превод от английски

III. РАЗНИ

11. ДУХОВНА ОПИТНОСТ

12. КНИЖНИНА (с илюстрация)

13. ВЕСТИ

Година 4, Брой 6

(април 1926 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. ИЛЮЗИИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ — Връщането на блудния син — Резултатите. Статия от X.

2. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор.

3. МИСТИЦИЗМЪТ НА ГОГОЛЯ. Статия от П. Списаревски (Продължение от кн. V и край).

4. НАУКА ЗА ДИШАНЕТО. Статия от Суоми Абедананда (глава III от съчинението: „Как се става йога“).

5. ОКУЛТИЗМЪТ И НАРОДНИТЕ УМОТВОРЕНИЯ (окултни елементи в българските народни песни, приказки, легенди и пословици) от Б. Б.

6. БОГОМИЛСТВОТО НЕ Е ЕРЕС. Статия от Ив. Стоянов (Продължение от кн. V и край).

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

7. АМИН, КЛЮЧЪТ НА ВСЕЛЕНАТА. Основните принципи на вселената. От Леонард Босман.

8. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА — Новото свободно училище. От Б. Боев.

9. ТАЙНАТА НА ЛЮБОВТА И БРАКА. Езотерико-философска студия от Дайън Форчун (Продължение от кн. V).

III. РАЗНИ

10. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

11. КНИЖНИНА.

12. ВЕСТИ

Година 4, Брой 7

(май 1926 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. БЕЗСМЪРТИЕТО — Наука, атеизъм и разрушение — Вечната истина. Статия от Ст.

2. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор.

3. ДУШИ-БЛИЗНАЦИ. От Г. Бейсдън Бътт.

4. ГАБРИЕЛ ДЕЛАН. Живот и трудове.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

5. КАБАЛА. Ключът на книгата „Зо-ар“ (продължение от кн. II и III).

6. ЛИЧНОСТ И МЕТОД. Статия от Violino Primo.

7. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА — Новото свободно училище. От Б. Боев (Продължение от кн. VI).

8. ИЗ ЖИВОТА НА СВОБОДНОТО ВАЛДОРФСКО УЧИЛИЩЕ (с 3 илюстрации).

9. АМИН, КЛЮЧЪТ НА ВСЕЛЕНАТА. Девствената майка на природата. От Леонард Босман (Продължение от кн. VI).

10. ТАЙНАТА НА ЛЮБОВТА И БРАКА. Езотерико-философска студия от Дайън Форчун (Продължение от кн. VI).

III. РАЗНИ

11. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

12. ВЕСТИ.

Година 4, Брой 8

(юни-септември 1926 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. ПОВЕЧЕ СВЪТЛИНА! — Личен и обществен живот — Бъдещето.

2. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“ Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор.

3. ЕТЕРНИТЕ СТРОИТЕЛНИ СИЛИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, ЗЕМЯТА И ЧОВЕКА. От Д-р Гюнтер Ваксмут (с 14 илюстрации).

4. КОРАБЪТ. Стихотворение в проза от П. Списаревски.

5. ПЪТЯТ НА ОКУЛТИСТА (Размишления). От Ел. Христова.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

6. АСТРОЛОГИЯ. От К. А. Либра (Продължение от кн. IV).

7. МАГИЧЕСКИЯТ ЖЕЗЪЛ. От Т. X. Бургон (Занони). Прев. Waniel.

8. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА — Художественият елемент при обучението. От Б. Боев (Продължение от кн. VII).

9. ТАЙНАТА НА ЛЮБОВТА И БРАКА. Езотерико-философска студия от Дайън Форчун (Продължение от кн. VII).

III. РАЗНИ

10. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

11. КНИЖНИНА.

12. ВЕСТИ (с фотографска снимка)

Година 4, Брой 9

(септември 1926 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. ПОЛИТИКА И ДУХОВНОСТ —Досегашният политически фалит — Новото държавничество. Статия от X.

2. ИЗ „ГРАДИНАРЯТ“. Стихотворения в проза от Рабиндранат Тагор 194

3. ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО или Орденът на Синовете Божии. Статия от брат Андрей.

4. „НОВОРОЖДЕНИЕ“ и „УЧИ СЕ“. Стихове от Мара Белчева.

5. ПРОБУЖДАНЕ. Иносказание от Боян Планински.

6. МИСЛИ ВЪРХУ ИСТИНАТА. От Елифас Леви.

7. МИСЛИ ВЪРХУ СЛОВОТО. От същия.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

8. АСТРОЛОГИЯ: Меркурий в разните знакове.

9. ОКУЛТНА ГИМНАСТИКА (Уводни бележки). Статия от Б. Боев.

10. ОКУЛТНА ПЕДАГОГИКА: Основните задачи на учителя. Реферат, четен от гимназ. учител П. Г. Пампоров в педагогич. конференция в Севлиево .

11. ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕВРИТМИЯТА В ПЕДАГОГИКАТА (из практиката на Свободното Валдорфско училище). Статия от Едита Рьорле (превод от немски).

12. АМИН, КЛЮЧЪТ НА ВСЕЛЕНАТА — Буквите и тяхното значение. (продължение от кн. VII) От Леонард Босман (прев. от англ.).

13. КАБАЛА. Ключът на книгата „Зо-ар“ (продължение от кн. VII).

14. АЛХИМИЯ. Извадка от съчинението, „Светлината на Египет“.

III. РАЗНИ

15. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

16. ВЕСТИ. Едно тържество на истината и правдата, и др.

Година 4, Брой 10

(октомври 1926 г. - март 1927 г.)

I. ОБЩ ОТДЕЛ

1. СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИЯТА.

2. ТЪРСЕТЕ ЦАРСТВОТО! Съвременният материализъм — Истинският живот.

3. ХИМНИ НА ЕДНА ДУША: 1) Благославяй душо моя, Господа! 2) Химнът на слънцата. Стихотворения в проза от А. Т.

4. ЛЕГЕНДАТА ЗА СВЕТАТА ЧАША. От В. Салевски (с илюстр.).

5. БРАТ И СЕСТРА.

6. ДЕЙНОСТТА НА РУД. ЩАЙНЕР В АНГЛИЯ КАТО УЧИТЕЛ. Статия от Мария ЩАЙНЕР.

7. СТИХОВЕ : „ПРОРОКЪТ“ и „АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ“, от Г. Ефимова.

8. „ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“. Ново изследване от проф. Коморцински.

II. СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ

9. АМИН, КЛЮЧЪТ НА ВСЕЛЕНАТА. Свещената дума на Изток и Запад (край). От Леонард Босман.

10. ОКУЛТНА ХИГИЕНА И МЕДИЦИНА, Зъбните болести и тяхното лекуване, от окултно гледище (край). От проф. Д-р Рьомер.

11. КАБАЛА. Ключът на книгата „Зо-ар“ (край).

12. АЛХИМИЯ. (Край).

III. РАЗНИ

13. ДУХОВНА ОПИТНОСТ.

14. ВЕСТИ.

15. СЪДЪРЖАНИЕ НА IV ГОДИШНИНА.

 

 

 

 

12342635_10208014082334596_8859946286613580605_n.jpg


  Всемирна летопис (1919 -1927г.) - Всемирна летопис (1919 -1927г.)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ