Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения за помощ при разни случаи

( 4 упражнения )


1.  Аз съм правил много опити по пение, да пея правилно. Изучавал съм нотите една по една. И като ме заболи някъде и имам неприятност, то като взема правилно тона, неприятността се махне. Защото хармоничните тонове премахват всички противоречия. Например имате една мъчна задача и ако можете да изпеете правилно тона ми, ще проблесне нещо в ума ти и ще разрешите задачата. Ако вземете вярно тона фа, то всичките ви материални работи ще се оправят. Ако материалните ви работи не се оправят, това показва, че не можете да изпеете правилно фа. Ако не можете да мислите правилно, ми не можете да вземете правилно. Ако не ви се работи, ре не можете да вземете правилно. Ако нямате хубава обноска, сол не можете да вземете правилно. Ако не знаете как да постъпвате правилно, ла не вземате правилно. Ако пък не знаете как да се молите, си не вземате правилно. Никога не можете да вземете правилно си, ако нямате едно религиозно, духовно разположение.
„Славата Божия Царството Божие и Волята Божия “, „Посещение на Бога2.  Като нямате пари, трябва да знаете как да измените до на ре. Вземете до. На до-то ще му приложите сила, после ще му придадете топлина и светлина. Та сега можем ли да придадем трите качества на до-то? До-то за да стане силно, трябва да стане на ре, превръщане на тоновете има. До-то трябва да го превърнеш на ре, за да добие сила. Когато вземате до или сол в музиката, каква е идеята? До-то вече доминира, сол е цъфнало. Трябва да възприемате мислите. Ми-то е, в което се добива топлина. В сол се добива мисловна сила. Казвам: ре мълчи. Защо? Защото е на работа. Вземете само до, ми, сол, другите тонове са на работа, те уреждат работата. Онези само гласуват, казват: „Да стане туй.“ Ре урежда и фа, урежда туй, което се печели. Печели се сила. Фа печели богатство. Условия се печелят. Нали някой път вие казвате, че нямате условия. Условията са богатствата, топлината.

Аз да ви кажа: до е подтикът на Любовта, ми това е подтикът на Истината, сол това е подтикът на Божествената Мъдрост. Те уреждат сега музикално работите. До като вземеш правилно, то е основният тон на Любовта, ми е основният тон на Истината и сол е основният тон на Мъдростта. Музикално така работите се уреждат. Туй е законът на превръщането. Всичко в Природата се превръща. Ако знаеш закона, ще превръщаш. До ако превърнеш в ре, ще намериш движение. Ре ако превърнеш в ми, ще намериш изходен път. Кривите линии се образуват от ми. Препятствията в живота се премахват с ми. Ако вземеш фа, богатство ще имаш. Богатство има само онзи човек, който има условия да го задържи. Ти можеш да задържиш водата само в един съд, който е здрав. А пък сол в дадения случай е един цвят, който цъфти. Той придобива тази енергия, в която се проявява един плод. Казваме, че човек мяза на едно растение, което е посадено в земята.
„Смяна на състоянията “, „Новото възпитание3.  Когато пеете Давай, давай, то е сила. Когато пеете Махар Бену Аба, то е усет. Когато пеете Фир фюр фен, то е мисъл.
„Смяна на състоянията “, „Сила, усет, мисъл4.  По някой път вие искате пари, парици ви трябват. Хайде да изпеем песента на парите! (Учителя пее следните думи: Парички, парички, парички ни трябват. С тях дрешки да си купим.) Как ще дойдат сега парите?
„Силата на мисълта “, „Нагоре и напред
НАГОРЕ