Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнение за подмладяване

( 1 упражнения )


1.  Изпейте новата песен: Сила, живот и здраве. Напишете си я всички, да я научите по ноти, за да я пеете правилно. Тази песен е едно живо, новородено дете, което расте и се развива.

Сила, живот и здраве, те са едно; служители на Духа, носители на Радостта, крепители на Мъдростта. Силни са думите на тази песен. Сега тя е петгодишно дете, ще расте, ще стигне до 33 години и ще спре, до там ще я оставим. Думите Сила, живот и здраве представят идейната страна на песента. Останалите думи са в разговорна форма. Пейте песента, но вярно – това е най-важното. Като пеете: служители на Духа, носители на Радостта, крепители на Мъдростта, да чувствате, че сте млади, че носите Мъдростта в себе си. Младостта и Мъдростта да бъдат в тебе вътре, а не вън от тебе. Пейте така, че да се храните с пеенето. Пеенето, музиката трябва да бъдат храна за човека.
„Събуждане “, „Граници в живота
НАГОРЕ