Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ ЮНАЦИ

( 1 упражнения )


1.  ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ ЮНАЦИ

„По двама все напред“

(марш)

1. По двама все напред
ний тръгваме напред
напред и все напред,
вървиме ний под ред.

2. Спираме на място,
обърнати на дясно,
тъй правиме си място
наляво и на дясно.

3. Ний мирно ще застанем,
игрите ще захванем,
хип, хип, ура, ура,
готови за игра.

4. После марш наляво,
тръгваме направо,
със песни и игрички,
растеме ние всички.

ХОД НА ДВИЖЕНИЯТА

При първия куплет децата се нареждат по двама и маршируват в прави редици, или в кръг.

При втория куплет, спират се на място, обръщат се надясно и взимат разстояние с ръцете встрани.

Третия куплет пеят без движения и започват упражненията под ръководството на учителката. След упражненията децата пеят четвъртия куплет, като изравняват редиците, обръщат се наляво и тръгват напред.

І – Краката прибрани, а ръцете кръстосани пред гърдите.

1. Вдишване с разтваряне ръцете встрани хоризонтално.

2. Издишване с прибиране ръцете пред гърдите.

Шест пъти.

ІІ – Краката прибрани, ръцете кръстосани пред гърдите, както при първото упражнение.

1. Стъпка напред с десния крак, дясна ръка нагоре, а лявата назад.

2. Краката прибрани, ръцете кръстосани пред гърдите.

3. Стъпка напред с левия крак, лявата ръка нагоре, а дясната назад.

4. Както 2.

Шест пъти.

ІІІ – Ръцете долу, свити в юмрук, краката прибрани.

1. Стъпка с десния крак напред, ръцете бавно се издигат пред гърдите, свити в лактите.

2. Стъпка напред с левия крак, ръцете се издигат нагоре успоредно една на друга.

3. Стъпка с десния крак напред, свиване на ръцете в лактите с юмруци до мишниците.

4. Стъпка напред с левия крак, ръцете долу. Шест пъти.

ІV – Ръцете на раменете, лакти хоризонтално, краката прибрани.

1. Стъпка вдясно с десния крак, ръцете встрани хоризонтално.

2. Кракът прибран, ръцете на раменете.

3. Стъпка вляво с левия крак, ръцете хоризонтално встрани.

4. Краката прибрани, ръцете на раменете.

Шест пъти.

V – 1. Стъпка напред с десния крак, ръцете се издигат леко, успоредно напред, малко нагоре.

2. Стъпка напред с левия крак, ръцете успоредно назад.

Шест пъти.

VІ – 1. Десният крак се издига напред и се прегъва пред левия. Тялото от кръста се извива наляво. Ръцете се издигат встрани, малко назад, извити в ляво.

2. Левият крак леко издигнат напред и се подгъва пред десния. Тялото от кръста се извива надясно. Ръцете се издигат встрани, малко назад, извити в дясно.

Шест пъти. VІІ – 1. Стъпка напред с десния крак, дясната ръка горе, лявата назад.

2. Клякане на лявото коляно, ръцете в същото положение.

3. Изправяне, ръцете в същото положение.

4. Стъпка напред с левия крак, лявата ръка горе, дясната назад.

5. Клякане на дясното коляно, ръцете в същото положение.

6. Изправяне, ръцете в същото положение.

Шест пъти.

VІІІ – 1. Крачка напред с десния крак, ръцете опънати напред, дясната над лявата, дланите една срещу друга.

2. Крачка напред с левия крак, пляскане с ръцете.

3. Крачка напред с десния крак, ръцете напред, лявата над дясната, длани една срещу друга.

4. Крачка напред с левия крак, пляскане с ръцете.

Шест пъти.

ІХ – 1. Десният крак свит в коляното, дясната ръка горе.

2. Левият крак свит в коляното, лявата ръка горе.

Шест пъти.


„ “, „
НАГОРЕ