НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(28) 6.III.1939 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(28) 6.III.1939 г.


Проявата на Цанковото движение с клетвените листове и други не среща никаква обществена симпатия, освен в собствените им кръгове. Но даже и там, както ми казват мнозина, са почнали да казват, че са симпатизирали на Цанкова, но без да знаят нищо за разкритите престъпни проявления. Колкото се отнася до всички други, едни гледат със злорадство, а други повдигат даже въпроса (левите елементи) за отнемане депутатския мандат на Цанкова, чрез анкета от комисията по изборите. Разсъждават, че щом за комунисти и пладненци при много по-незначителни улики станаха касирания, защо ще се прави изключение за Цанкова. От тая гледна точка, изглежда ще е неудобно за правителството да спре работата, без да се приложи законът и към г-н Цанкова. Заговорва се, че и съдебните власти ще трябва да се произнесат.

Преди няколко дни «заклетите» приятели на Цанкова са разпространили позива, препис от който тук прилагам. Казват, че полицията е открила циклостила, на който тоя позив и клетвените листове са били печатани. Той принадлежи на спестовно-строителното дружество «Къща», в което работи Тончо Цанков.

Според сведения от земледелско-комунистически източник, Багрянов напоследък се намирал под прицела на търговско-индустриалните и финансови кръгове у нас, начело с бившия министър Вълев, Сирко Станчев и даже министър Кожухаров. Тия кръгове, виждайки растящата му популярност в масите и желанието му да се облегне на кооперациите и земледелците у нас и да води кооперативна и земледелска политика, били замислили... *


(Вчера го видях. Това не е точно.) **

________________________
* Продължението липсва. (бел. М.И.)
** Тази забележка е написана на ръка в полето на листа. (бел. М.И.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ