НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ МУЗИКА, ДВИЖЕНИЕ И ГОВОРЪ отъ УЧИТЕЛЯ

ТОМ 16
Алтернативен линк

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ

МУЗИКА, ДВИЖЕНИЕ И ГОВОРЪ

отъ УЧИТЕЛЯ


СОФИЯ 19435. Заглавна страница на изданието на „Слънчеви лъчи" от 1942 год. -към № 9. Затвореният музикален кръг и „Слънчеви лъчи ", стр. 131 -135 в оригинала (118 -122 тук). На стр. 161 -163 в оригинала (145 -147 тук): факсимиле на нотния текст от
същото издание.

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ
Публикувано изображение
Публикувано изображение

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ

Публикувано изображениеОбяснения към № 9 Затвореният музикален кръг и „ Слънчеви лъчи" - стр. 131 -135 в оригинала (118 -122 тук).
Вж. стр. 163 в оригинала (147 тук), част № 7 на „ Слънчеви лъчи": „ Ти си ме, мамо, човек красив родила",
отбелязана със звездичка (*).

1. Пеньо Ганев казва, че излизането от затворения музикален кръг започва от част № 7 на „Слънчеви лъчи": „Ти си ме, мамо, красив човек родила". Вж. № 9, стр. 133 в оригинала (120 тук) от настоящия том. Това е според думите на Учителя.

2. Бележка на Петър Ганев: Чрез 6-те повторения на част № 6: „Пътят нов е готов, от кръга тесен излезни...", с числото на Любовта - 6, се превъзмогва затвореният кръг.

3. За отварянето на затворения музикален кръг на българската народна песен говори и Мария Тодорова в „Изгревът" том I, стр. 208.

4. Как Учителят е дал „Слънчеви лъчи" може да се проследи в спомените на онези изгревяни, които са присъствували по различно време и са вземали участие при последователните етапи при разучаването на „Слънчеви лъчи". Виж „Изгревът" том I, стр. 206 - 220 - спомена на Мария Тодорова, стр. 206 - 220 -спомена на Борис Николов.

5. Кога и как да се играе Паневритмията - виж в спомените на Мария Златева - „Изгревът" том I, стр. 352 - 354.

6. В спомените на Елена Андреева са разказани всички фази на изучаването на Паневритмията - виж „Изгревът" том IX, стр. 156 - 159.

7. Виж също „Изгревът" том VI, стр. 258 - 261 - спомени на Цанка Екимова, където тя разказва за небесния слънчев кръг на Паневритмията.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ