НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

За Духа

За учениците на Всемирното Бяло Братство (17.09.1920)
Алтернативен линк

За Духа


Но ако азъ чрѣзъ Духа Божия изгонвамъ бѣсоветѣ, то е настигнало на васъ царството Божие.

Мат. 12; 28.


А Исусъ съ силата на Духа върна се въ Галилея; и слухъ излѣзе за него по всичката околность.

Лук. 4; 14.


А земята бѣше неустроена и пуста; и тъмнина бѣ върху бездната; и Духъ Божий се носѣше върхъ водата.

Бит. 1; 2.


Изпровождашъ Духа си: създаватъ се;
И подновявашъ лицето на земята.

Псал. 104; 30.


А най-послѣ бѫдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, дружелюбиви.

I Петр. 3; 8


Ако ли живѣе въ васъ Духътъ на тогози който е възкресилъ Исуса от мъртвитѣ, то този който възкреси Христа отъ мъртвитѣ ще оживи и смъртнитѣ ваши тѣлеса чрѣзъ неговия Духъ който обитава въ васъ.

Рим. 8;11.


Защото нашето къмъ васъ благовѣствуване не стана само съ слово, но и съ сила, и съ Духа Светаго, и съ голѣмо удостовѣрение, както знаете какви бѣхме заради васъ помежду ви.

Сол. 1;5.


И ето, азъ проваждамъ върхъ васъ обѣщанието на Отца си; а вие седете въ града Ерусалимъ доклѣ се облѣчете съ сила отъ горѣ.

Лук. 24; 49.


Да ви даде споредъ богатството на славата си чрѣзъ неговия Духъ да се утвърдите крѣпко въ вжтрѣшния человѣкъ,

Ефес. 3; 16.


Да би Богъ на Господа нашего Исуса Христа, Отецъ на славата, далъ вамъ духъ на прѣмѫдрость и на откровение за да го познаете.

Ефес. 1; 17., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ