НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПАМЕТТА

Учителят, Лечителят, Пророкът - т.2
Алтернативен линк

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПАМЕТТА


Причината за отслабване на паметта се дължи на излишък на млечна киселина, която се събира в мозъка на човек. Губенето на паметта произхожда от дразнене, тревога, насилия. Още една причина за губене на паметта е неправилното разпределение на енергиите.


Да кажем, че някой от вас има слаба памет. Всяка вечер, когато си ляга, да влага в подсъзнанието си мисълта: От утре моята памет ще е по- силна.


Как да подобрим паметта си? Направи упражнение за дълбоко дишане. Никога не преяждай, не приемай противоположни храни, които са трудно- смилаеми.


Сега ще ви дам едно упражнение за усилване на паметта. Ще сложите ръцете си на кръста, след това ще вдигнете десния си крак и ще го подпрете, колкото може по-нагоре на бедрото на другия крак. Същото ще направите и с левия крак в продължение на 10 минути.


За една седмица направете едно упражнение. Ти като станеш, тури си единия пръст на центъра на паметта. Може да туриш единия си пръст, двата пръста, може да туриш и трите пръста, може да туриш и всичките пръсти тук, на мястото на човешката памет, в средата на челото. Тогава, ако си разсеян, ще концентрираш ума си да се възвърне твоята памет. Онзи, разсеяният, да достигне да си спомня неща от няколко прераждания. Пет, десет минути ще си туриш пръста там, няма да мислиш, може да седнеш на коляно, може да седнеш по турски, може да седнеш на стол, но да си спокоен, никой да не те безпокои. За една седмица ще направите едно микроскопическо подобрение, да помните една дума повече, отколкото преди.


Колкото повече яде човек, толкова по-малко помни. Стомахът мели много, но паметта се обременява и отслабва.


Направете си едно малко размишление в ума, кажете си така: "Где съм бил преди 100 години?" Поспрете се, после си помислете: "Де съм бил преди 1000 години, де - преди 2000 години, де - преди 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 и де - преди 8000 години?" Направете си мислено един такъв малък процес и се спирайте на всяко положение. Вие няма нищо особено да разрешите, но като се връщате мислено по пътя, който сте минали, ще се подчините на този закон и като дойдете до състоянието, в което сте били преди 8000 години, отбележете си състоянието, което сте преживели и мисълта, която ви дойде и после пак се върнете в сегашното си състояние. Ако не се породи никаква мисъл или ако не преживеете никакво състояние, това да не ви смущава, върнете се пак назад. Аз постепенно ще ви показвам математически съотношения как да работите.


Тези упражнения са най-малките, които ви задавам. Във вашия ум възниква идеята: "Как мога да се върна 8000 години назад, как ще направя това?" Вземете пример от малкото дете, което като се изправя на краката си, има ли идея как ще пристъпва? Не, то се подчинява на инстинкта, изправя се на краката си, пада, отново се изправя, пак пада и т.н. Така и вашият ум е едно четвероного животно. Умствените хора са четверокраки, започват да се изправят, падат, пак се изправят и най-после казват: "Не можем да разсъждаваме." Не, ще падаме, ще ставаме, ще се покланяме, докато най-после застанем на двата си крака и започнем да мислим. И тъй, запомнете, че умът ви не е човешки, той е на 4 крака, но това не е за обида. Ако умът ни беше човешки, то животът ни щеше да бъде другояче устроен и нямаше да бъдем на този хал, на който сме сега. Че умът ни не е просветен, това може всеки да го провери., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ