НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Младият Петър Дънов започва да учи във Варненската гимназия

1879г.


Младият Петър Дънов започва да учи

 

във Варненската гимназия

 

През 1879 г. П. Дънов започва да учи в І гимназиален клас на новооткритото след Освобождението двукласно Варненско реално училище. Историческата реалност по това време е доста сложна. В младата българска държава няма изградени учреждения и институции. Положението в образованието е доста тежко. По време на Руско-турската освободителна война училищата в България са затворени и учениците почти две години са откъснати от учебната им среда.

 

Липсата на учители, учебници и пособия допълнително утежнява обстановката в образованието.

 

Петър Дънов учи във Варненската гимназия от 1979 г. до 1884 г. Този период е съпроводен както със сложната обстановка в България след Освобождението, така и с тежкото здравословно състояние на младия Петър.

 

5.1. Първи гимназиален клас – 1879/1880 и 1880/1881 г. (поради описаната по-горе тежка обстановка, Петър Дънов, както и много други ученици повтарят първи гимназиален клас)

 

5.2. Втори гимназиален клас – 1881/1882.

 

5.3. Трети гимназиален клас – 1882/1883.
 

5.4. Четвърти гимназиален клас – 1883/1884.

 

Материалът е взет от книгата „Младият Петър Дънов“  Георги Христов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ