НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Д-р Миркович завършва земния си път

29.09.1905г.


Д-р Миркович завършва земния си път

 

(10 март 1926 г.* - 29 септември 1905 г.)

 

GM_PHOTO_4.jpg

 

На 29 септември 1905 г. завършва земния си път. Погребан е с големи почести от гражданството и обществеността на град Сливен. Дарява личната си библиотека и изданията си с около 1400 тома на читалище “Зора”, а имота си и 3000 златни лева завещава за благотворителни и общополезни цели на сиропиталището в Сливен. В завещанието посочва винаги да се иска съвета на духовния му учител Петър Дънов.

 

Георги Миркович е един от първите трима ученици на Учителя Петър Дънов. Участва в годишните срещи на Веригата на Учителя (от първата 1900 г. до смъртта си през 1905 г.). В протоколите на Веригата, по негово предложение е записано: "т.IV.  - Събранието задължава членовете си да събират разни спиритически явления и ги препращат към редактора на сп.”Виделина”. Протокол №1, гр.Варна, 14 август 1903./2, с.84/"

 

За заминаването на д-р Миркович, Учителя пише в писмото си до Мария Казакова, 3 октомври 1905 г., Сливен

 

Писмо на Учителя до Мария Казакова, 3 октомври 1905 г., Сливен

 

За д-р Миркович може да се прочете в темата: 1826_03_10 Роден д-р Георги Миркович, български революционер, просветен деец, лекар и един от първите трима ученици на Учителя

 

 

________________________________

Бележка: Датата на раждане е взета от уикипедията (от където е ползван горния текст), както и от мултимедийния диск: Духовният Учител Петър Дънов, изд. Бяло Братство, 2009 г. В много други източници годината на раждане е 1925.


Писмо на Учителя до Мария Казакова

 

Сливен, 3. X. 1905 г.

  

Люб. сестро М. Казакова,
      Получих и двете ви писма. Разбрах всичко, което ми съобщавате. Трябва всички да се възпитавате в силата на вярата и търпението. Много пъти лошите могат да извратят Истината и да вмъкнат съмнението. Вас ви се обеща всяко съдействие от горе. Постъпвайте съобразно според ръководството. Господ е сега, Който ви ръководи, и знайте, че Той е силен. Няма невъзможни неща за Него Аз напуснах Варна преди седмица, за Да изпълня едно задължение. Не възлагайте своите надежди на неща материални и на человеци. Домът Господен ще се съгради във вашите сърца и за Неговите разноски друг ще плаща. Няма нужда да ви разправям. Отпосле ще ви говоря. Д-р Миркович замина. Повика го Господ.

  Ваш верен П. К. Дънов.
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)

 

Писмо на Учителя до Мария Казакова, 3 октомври 1905 г., Сливен, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ