НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на П.Гумнеров до Мария Казакова, София

22.01.1905г.


ПИСМО ОТ П. ГУМНЕРОВ ДО М. КАЗАКОВА


София, 22. I. 1905 г.


Драга сестро,  Това съобщение ни се даде от Господа чрез брат Дънов, на 19-и того, сряда, вечерта в 10 часа, в присъствието на мене, жена ми Гина и г-н Бъчваров. Времето бе Божествено - съвършено ясно и тихо.

  Поздравляваме ви аз, Петко Ив. Гумнеров и жена ми Гина, живущи в София, ул. „Опълченска" N 70.

  Съобщението да се чете само на ИЗБРАНИТЕ ВЕРУЮЩИ; никому другиму.

  Псалом 26; 3-12

  Псалом 37; 8-17

  Матея 8; 16 - 33

  Притчи 28; 10

  Вам истината е позната. Ходете в тоя път, който ви е показан от Мене. Имайте вяра и пълно упование и Аз ще уредя вашия живот тъй, както трябва. Няма да бъдете лишени от нищо добро.

  Зная Аз лукавите помисли на вашия зложелател. Знайте, че не е неговата воля, която се изпълня под небето, но волята на вашия Господ, който бях мъртъв и сега съм жив. За вази Аз съм определил да извършите много работа за мене. Работата - това е Моето благословение за вази. Зная, вий често се смущавате, често се обезсърчавате, често се съблазнявате, но бъдете верни, както съм и Аз верен. Вий сами ще видите какво бъдещето ще ви донесе от Мене. Мен вие ще познаете по Моите дела.

  Този народ на вас гледа, вий сте светила и нека вашите светилници да светят, за да могат человеците, като ви гледат, да прославят вашия Отец, Който е горе на небето. А вършенето на Неговата воля е най-доброто в тоя свят. Нему като служите, ще имате всички земни и небесни блага.

    Мир да бъде с вас и всички ваши братя.

  (X) Свещеният подпис на Учителя

  П.П. Горното съобщение е дадено на 19 ян. 1905 г. в София в дома на г-н Гумнеров и в присъствието на г-н Т. Бъчваров.

  Подписът е псевдонимът на г-н П. Дънов, Който е Лъч от Господния Дух.

  М. Казакова
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ