НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №61
28.04.1902г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№61

 

 

гр. Бургас, 28 април 1902 г.

 

[до] гр. Шумен

 

Любез. ми бр. Дънов,

 

Отворената ти карта от 22-ри того получих. Разбрах всичко.

 

Ний тук сме добре с Божията Воля, крепим се засега.

 

Днес по съгласие – аз, Тодор и Мелкон, решихме да те помолим да ни изпратиш мярката си за палто, панталон и елек. И то, според Мелкон, трябва да ти вземе мярка някой най майстор дрехар, за да не се погреши в нещо. Това виж, че направи.

 

Сега, от 18-и того, аз почнах да работя като писар в кантората на бр. Хр. В. Велчеви, с 50 лева месечно. Това е от приятеля Николая.

 

За сестрата Тодорка71 чувам чудесни работи. Тя чрез Духът Божий говорела на разни езици: еврейски и др. И когато Господ отговарял, имало двама свидетели, които чували гласът Господен. Тия свидетели са наши. Тя ми пише, че било им заповядано да дойдат тук, в Бургас, види се за събора, но не им било определено кога ще бъде това.

 

Чудни са Божиите пътища!

 

Приеми сърдечните ни братски поздрави от всички ни. Приеми поздрав от Доктора. Той на 17-и того беше дошъл по дело и след няколко дни си отиде. Той усеща голяма нужда от нас и сега сам той ни дири. Заради материалните си работи той хитрува и се нуждае от нас.

 

Пиши ни нещо ново и точно определи времето за събора, ако ти е казано. И времето за дохожданието ти.

 

Твой верен в Господа: П. Киров

 

_________________________

Обяснителни бележки:

 

71 Тодорка Балканджиева от гр. Хасково, за която става дума в писмо №55 на П. Киров от 18.11.1901 г. Вж. също бел. №57.

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ