НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №90
06.01.1905г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№90

 

 

гр. Бургас, 6 януарий 1905 г., четвъртък

[до] гр. София

 

Любез. бр. Дънов,

 

Получих затвореното ти писмо от 29 миналий [месец], а така също отворените ти карти за Рождество Христово и Нова година. Благодаря Ви. По затвореното писмо всичко относително Костантина изпълних.

 

Приеми моите сърдечни паздравления – чакам Господа. С поздрав.

 

Твой верен Господу: П. Киров

 

Поздрави г-н Гумнеров и госпожата му.

 

Същий

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ