НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №57
27.01.1902г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№57

гр. Бургас, 27 януарий 1902 г.

 

[до] гр. София

 

Любез. ми бр. Дънов,

 

Последното Ви писмо съм получил навреме, също така и Тодор – отворената Ви карта. Забавих се да ти пиша, защото Сатана е пак въстанал. Аз сега при работа, пак без работа съм. Чудя се какво да правя. Каза ми се много малко още да потърпя. Аз търпя, но интересуващите се от положението ми не търпят, защото много незавидно е.

 

Ако намериш за добре, пиши ни.

 

Твой верен в Господа: Пеню

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ