НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина"

1.12.1902г.


Под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен

започва да излиза списание "Виделина"

 

През 1902 година под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен започва да излиза списание "Виделина", продължение на списание "Нова светлина", което публикува статии по спиритизъм, хипнотизъм, магнетизъм и хомеопатична медицина, окултни тълкувания на евангелски текстове. За това списание става дума в писмо на Учителя до Пеню Киров, Хасково, 8 ноември 1902 г. Списанието се издава в периода 1902 - 1910 г. Датата 1 декември 1902 г. е дадена в коментарите към "Епистоларни диалози - том ІІ", бележка 98: (Сп. „Виделина“ започва да излиза на 1 декември 1902 г.)

 

1. Тази бележка е дадена към писмото на Пеню Киров до Учителя от 15 декември 1902 г.

 

 

2 . Писмо на Учителя до Пеню Киров, Хасково, 8 ноември 1902 г.


Писмо на Учителя до Пеню Киров

 

Хасково, 8 ноемврий 1902 г.92  [отворена карта]

 

Л. б. Киров,

Вашият приятел, до когото бяхте писали93 , го преместили в Ловеч. Г-н Балканджиев и сестра му не са тука, живеят сега в Меричлери94. Г-жица Балканджиева се е оженила наскоро, а така също и брат и. И няма съмнение - добре [са] сторили. В живота се изисква подвиг, и то по права посока, и то със знание и мъдрост отгоре.

Докторът наскоро ми писа - той се готви [за] списанието95. Въпросът е уреден донякъде. Има доста, които очакват новото направление.

Желая Ви да се подвизавате, и то добре. Поздрави всички.

Види се Вие сте много занят.

С поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)


--------------------------------------------------
92 Това писмо се публикува за първи път.
93 Пано Костадинов вероятно е същият приятел, за когото П. Киров говори в писмо №55 от 18 ноември 1901 г.
94 Меричлери е град в Южна България и се намира в община Димитровград, област Хасково. В близост е до град Чирпан.
95 Става дума за списание „Виделина“(1902-1910).


gallery_1_14_39145.jpg


Писмо на Учителя до Пеню Киров, Хасково, 8 ноември 1902 г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№68

Официално Теософското общество има своето начало в България през 1903 година, когато в София е учреден неговият Български клон. Една година след това - през 1904 година започва да излиза и първото теософско списание в България - "Български теософски преглед".

 

http://www.palitrabg.net/2t.htm

Прикачени миниатюри videlina.jpg


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ