НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя посещава Пловдив

10.11.1902г.


Учителя посещава Пловдив

 

Предполага се, че след 8 ноември, Учителя заминава от Хасково за Пловдив. На 22 ноември изпраща две писма до П.Киров

 

Писмо на Учителя до Пеню Киров, 22 ноември 1902 г., Пловдив

 

Писмо на Учителя до Пеню Киров (Съобщение и питане), 22 ноември 1902 г., Пловдив


Писмо на Учителя до Пеню Киров

 

Пловдив, 22 ноемврий 1902 г.


Люб. бр. Киров,

Последното Ви писмо получих, още когато бях в Хасково.

Приятелите, за които идеше дума във вашето писмо, ги нямаше. Те, както Ви съобщих и по-преди, се задомили, както всички хора. Мисля, това е по-добре, отколкото да ги изкушава Лукавият другояче.

Аз съм сега в това място, отгдето Ви пиша. Има някои духовни спънки, които произтичат от слабостите на [тези] братя изпомежду ни, които не са осветлени в пътя Господен. Най-после, нека всякой да се стреми към изпълнение Волята Божия.

Мене ми се струва, че помежду Ви няма достатъчно себеотричание. Личните чувства на мнозина идат в противовес на Божията Любов. Аз нямам съмнение, Господ ще изправи всичко. Вий ще опитате на себе си Неговата сила. Аз мисля Любовта да бъде за ръководител на всинца ни.

Ако дойде до разправии и назидания, това мен не ме радва.

Както и да е, някои лоши духове упражняват своето влияние помежду вази. Надявам се Господ да ви упъти, да имате мир и съгласие всички и да не става никой от вази пречка за делото.

Мен ми са открити причините за вашето охладняване. То е просто от неразбиране истинския смисъл на живота. Всякой от вас търси своите си облаги. Най-после свободни сте всички да мислите и вършите, което вам се струва добро. Аз нямам нищо против това. Истината сама ще се оправдае.

Поздрави всички приятели: Тодор, Арнаудов и Мелкон. Радвам се за вашия успех. Ако пуснете неприятеля да влезе в крепостта, ще пострадате всинца. Да ви не блазнят никакви измами. Мъдри бъдете. Обсъждайте нещата. Извършвайте всичко в духа на молитвата. По-добра е Любовта. Всякой от вас да не дири своето добро, но доброто на другите. На мнозина вярата е слаба. Пред человеци[те] ли трябва да се препоръчаме, или пред [в]севиждащото око на Нашия Небесен Баща.

Молете се всички за успеха на делото. Може много да сторите, стига да искате. „Двама или трима, събрани в Мое Име, там съм и Аз."

С искрен поздрав.

Ваш верен: П. К. Дънов

Адрес: Хотел "Централ"96.


Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

--------------------------------------------------
96 Хотел „Централ“ в Пловдив се е намирал на улица „Станционна“ (от„станция“ – гара). Според една обява от 1905 година той „е единственият и луксозно мобелиран хотел в града ни. В него почитаемият пасажер може да живее и фамилиарно, с много евтино възнаграждение. При казания хотел има и съседна европейска гостилница и ресторант. Цени на стаите – извънредно умерени“. През1927 г., със заповед на Окръжния управител от 4 януари с.г., х-л „Централ“ и още други два са затворени завинаги „вследствие допущане жени с леко поведение“. Улица „Станционна“ през 1920 година е преименувана на днешната „Иван Вазов“ по случай 70-годишнината на писателя Иван Вазов и 50-годишната му творческа дейност.

gallery_1_14_46062.jpg


gallery_1_14_71457.jpg


Писмо на Учителя до Пеню Киров, 22 ноември 1902 г., Пловдив


Писмо на Учителя до Пеню Киров

 

СЪОБЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ


„Как мислите да служите на Бога - със сила ли, или с Любов?

Наказание ли искате, или благословение? Не изкушавайте Господа. Ако имате нужда от нещо, искайте и ще ви се даде. Викайте Бога на помощ и ще ви помогне.

Не се съблазнявайте от малки пречки. И кога се изпитвате, не се двоумете. Ако падате, ставайте пак. Ако и да срещнете несполука, постоянствайте. Никога не се обезсърчавайте. Никога не отслабвайте. Дръжте се яко за мишцата Господня и победата е ваша. Слушайте съвета на Божия Дух. Благославяйте винаги. Ходете в мир и съгласие духом и Господ ще ви крепи."

22 ноемв[рий] 1902 г.


Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)gallery_1_14_84689.jpg


Писмо на Учителя до Пеню Киров (Съобщение и питане), 22 ноември 1902 г., Пловдив, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ