Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утрини Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематичен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цитати от Библията, използвани в беседите

Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 17 Юли
6 беседи

Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Колко е добър Господ, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1935г. (Сряда)
Качества на езика, СБ, РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ, РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Пробуждане на космичното съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1940г. (Сряда)
Химични елементи,  МОК - 5:00ч. - София, 17.7.1942г. (Петък)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 17 Юли - 11 събития
Беседи, изнесени от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 17 юли (17.07.1938)
Учителя е на Рила - езерата. Спомен на Весела Нестерова. 17 юли (17.07.1938)
Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна (17.07.1906)
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София (17.07.1914)
Учителя с група ученици на екскурзия до Мусала. Четвърти ден (17.07.1928)
Учителя на екскурзия до Мусала с група ученици. 17 ден. Потегляне за София (17.07.1929)
Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 17 юли (17.07.1932)
Учителя и част от учениците организират летуване на Рила - езерата, 1937 г. (17.07.1937)
Снимки на Учителя с ученици, на Рила, 1937 г. (17.07.1937)
Снимки на Учителя (сам или с ученици) на Рила при "Близнаците" - 1937 г. (17.07.1937)
Снимка на Учителя с група от Братството пред езерото Бъбрека – юли, 1937 год. (17.07.1937)

ОНЛАЙН РАДИО С БЕСЕДИ

Заглавие на беседата:

Зарежда ...

Зарежда ...

Директен Линк към радиото - Тук

Онлайн слушатели:


Новости в сайта | Контакти | Дарение
placeholder