Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО
Примерни понятия | Новости в сайта | Контакти | Дарение

Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене

Търсене на 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 18 Април
10 беседи

Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Разпределяне на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1923г. (Сряда)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Доброта и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Възвишеното в човека, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1934г. (Сряда)
Истина и благост / Благост и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Синаповото зърно,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Свободен човек,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1941г. (Петък)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 18 Април - 4 събития
Учителя провежда разговор със семинаристи. Изгрева - София (18.04.1942)
Учителя дава песента "Една вечна Истина, която е Бог на Любовта" (18.04.1943)
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №72 (18.04.1903)
Упражнение от Учителя, дадено на 18 април (18.04.1926)

Хронология на Братството - Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя - Списания и вестници - Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Хронологична подредба - Азбучна подредба
Беседи по месеци - Беседи по дни - Беседи по часове - Беседи по градове
Беседи в стар правопис - Непечатани беседи - Дати стар - нов стил - Беседи в два варианта
Преводи - Преводи 2 - Абонамент за събития - Библия - Беседи с цитати от библията - Цитати от библията
Теми - ООК - Теми - МОК - Окултни упражнения - Тематични извадки от словото на Учителя

Всички беседи и събития в хронологична подредба
Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. - Обобщена хронология беседи 1895г. - 1944г.
Календар Беседи по години - Обобщена хронология събития 1895г. - 1944г. - Календар Хронология по години

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утрини Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък

ОНЛАЙН РАДИО С БЕСЕДИ

Заглавие на беседата:

Зарежда ...

Зарежда ...

Директен Линк към радиото - Тук

Онлайн слушатели:
placeholder