Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утрини Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематчен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цицати от Библията, използвани в беседите

Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 16 Юни
10 беседи

Оглашен, вярващ, ученик, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Свещеното сърце,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1933г. (Петък)
Каза ми всичко,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Пътят на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1937г. (Сряда)
Нормалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 16.6.1939г. (Петък)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 16 Юни - 5 събития
Учителя дава песента "Странник съм в този свят" (16.06.1941)
Учителя е на екскурзия с учениците до Витоша, Бивака, или Ел Шадай (16.06.1941)
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото) (16.06.1900)
Учителя държи сказка по френология във Варна (16.06.1902)
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Казанлък (16.06.1914)

ОНЛАЙН РАДИО С БЕСЕДИ

Заглавие на беседата:

Зарежда ...

Зарежда ...

Директен Линк към радиото - Тук

Онлайн слушатели:


Новости в сайта | Контакти | Дарение
placeholder