Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения – задачи за творчество

( 2 упражнения )


1.  Тази вечер ще ви дам следното музикално упражнение:

Любов ме озари,
душа ми разшири,
духът ми укрепи
и благост в мен всели.

На тези думи трябва да се даде някаква мелодия. Тия думи са поло- жителни. Казано е: „Любов ме озари.“ Значи, Любовта озарява човека. Някой казва, че е скръбен, понеже изгубил онзи, когото люби. Невъзможно е да изгубиш човек, когото любиш… Мнозина от вас са добри певци, добри музиканти. Опитайте се да съчините някаква мелодия на четирите стиха, които ви дадох. Нека това бъде задача за всички, да видите, дали мажорна или миньорна гама ще подхожда повече. Ако се опитате да дадете някаква мелодия, вие ще се натъкнете на мисълта какво ще кажат другите, ще я одобрят или не. Това е преходно състояние, през което всички минават. Не се смущавайте от това кой какво ще каже. Всяко нещо, което е направено с любов, не може да не се хареса. При това вие трябва да знаете, че се намирате в процес на развитие. Ето, и аз ви дадох една незавършена работа, вие да я завършите. Красотата седи в незавършените процеси. Ако искате, вие можете да измените текста, да разместите думите така, че да съответстват на мелодията, която ще дадете.
„Простите истини “, „Устой на съзнанието2.  Направете една песен и я пейте често. За следния път нека всеки се опита да състави от тези думи едно музикално упражнение. Думите на упражнението ще бъдат: работа, музика и мисъл, или работа, хармония и мисъл.
„Закони на Доброто “, „Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва)
НАГОРЕ