Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВОЛЯТА

( 3 упражнения )


1.  І. Издигане двете ръце отстрани на тялото, с дланите надолу, на височина равна с височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45 градуса, от равнището на раменете и в такова положение се присяда долу шест пъти, като през време на упражнението съсредоточите мисълта си към предната част на мозъка.

Това упражнение служи за урегулиране на предната част на мозъка.

ІІ. Това упражнение е също както първото, само че се издига лявата ръка нагоре под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се присяда пак шест пъти.

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето. Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

ІІІ. Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга. Присядане, ръце с длани напред изпълняват движение, наподобяващо гребане напред до 45° надолу. Изпълнява се шест пъти.

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб. То служи за урегулирване на гръбначния стълб.

ІV. Издигане лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти. Докато се прави това упражнение, ще съсредоточвате мисълта си към стомаха. То служи за урегулиране на стомаха.

V. Поставяне ръцете на кръста. Закрепване тялото на левия крак, а десният се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно към ляво – 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти. През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за урегулирване на нервната система.

VІ. Издигане ръцете настрани, на височина, равна с височината на раменете, и бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на двете ръце горе. Повдигане тялото на пръсти и в това положение бавно присядане долу, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави шест пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу – събличане, нагоре – обличане.

Забележка: тези упражнения ще правите един път през деня, и то ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд – хубаво, а вечер – добре. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно с добре обтегнати ръце и добре обтегнати крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Със съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения; гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Считайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте.
„Беседи обяснения и упътвания 1920 г “, „Гимнастически упражнения2.  Ще направим нашите нови упражнения – за проявяване на волята ни. Когато правим тия упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си. Редът си няма да изменяте, само ще се обърнете с лицето си към юг. Всяко ново движение трае шест броя. Брои се бавно, ритмично.

При всяко коленичене коляното едва допира земята.

І. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение.Така се държат ръцете до края на упражнението. Десният крак се изнася напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане: десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

ІІ. Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън. Десният крак се поставя напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити както за гребане.Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин, като още веднъж се изнася десният крак. Връщане: ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре с дланите обърнати навън. Същото става с левия крак назад, още веднъж десният крак назад. Прибира се десният крак при левия (ръцете са горе отвесно). Прибират се и ръцете на мястото отстрани.

ІІІ. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане: десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.

ІV. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно, като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане: десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете от страни и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани. Така се развива човешката воля.
„Беседи обяснения и упътвания (1921 г)“, „Гимнастически упражнения3.  Ще ви покажа едно движение – дясната ръка вдигната нагоре, под наклон остър ъгъл с главата, и палецът поставен между 1 и 2 пръст. Как бихте го обяснили, защо този палец е влязъл между 1 и 2 пръст? Ако Божественото съзнание у човека не е пробудено, то, когато човек се намери в някои мъчнотии в живота, физическият човек и той е като една змия, крие си главата, за да не го пребият. Палецът, това е главата на змията, това е физическият човек, който, като ме срещне, взима предпазителни мерки по стария закон и казва: „Не олур, не олмаз – какво ли не става.“ Аз казвам на физическия човек: „Няма какво да се боиш.“ Второто положение (трите пръста приготвени за кръстене), това е съзнателният живот, свързан с ангелите и Бога. Човек трябва да бъде честен, добродетелен и справедлив. Палецът допитва двата пръста. Следователно вторият, духовният човек казва: „Ние трябва да се проявим разумно, да се допитваме.“ Това е допитване на големия палец, който пита: „Как трябва аз да постъпя? Трябва да имам към вас всичкото уважение, да бъда справедлив, тъй както постъпвам към себе си.“ И християните ще кажат: „В името на Отца и Сина и Светаго Духа“, и можеш да се прекръстиш. Като свиеш ръката си в юмрук, трябва да знаеш, че си слязъл във физическия свят и да се справиш с обстановката, в която живееш. Как трябва да се поставя палецът? Не отстрани, а отгоре, но никога не стискайте, не е в многото стискане. Когато си събирате пръстите, многото стискане не принася никаква полза. Просто, съберете пръстите си, турете палеца отгоре, без всяко стискане, защото всяко стискане е едно нервно състояние. Възбудени сте, и ако искате да се укротите, вземете следното положение: лявата ръка на кръста, а дясната – изправена нагоре, под остър ъгъл, пръстите свити палецът отгоре над тях. Няма да стискате ръката си. Някой ще каже: „Стискай юмрук.“ Юмрукът е на физическото поле. Това ще бъде само когато искаш да воюваш. Просто ще държиш ръката си и ще съсредоточиш мисълта си. Тази хармонична мисъл ще произведе в тебе много по-голямо действие (след това бавно сваляне ръката надолу.) Тези упражнения ще ги правите за вас, и когато имате резултат, тогава ще започнете да ги изучавате. Най-първо ще правите и после ще видите философията на пръстите. Аз ще говоря за отношенията на пръстите, защо са създадени те. Това е една проста форма, която ще употребите. Добре, да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтръсване (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. Тези правила ще ги пазите свещени, няма да се подигравате с тях; ако някой рече да се подиграе, няма да има никакъв резултат.

Прострете сега дясната си ръка, всички. Да направим едно упражнение.

Изправете дясната си ръка под наклон в остър ъгъл на главата и кажете: „Оставяме старото настрана. Хващаме новото, възприемаме Божествената Любов.“ Дланта на ръката нагоре. Турете я на сърцето си и направете паси надолу (от лявата страна). Отворена ръката нагоре значи възприемане Божествената Любов. Свиваме ръката си, казваме: „Влагаме тази Любов в сърцето си.“ (Поставяме ръката на сърцето си.)

С това свършва упражнението.
„Беседи обяснения и упътвания 1921 г“, „Възпитание на човешката воля
НАГОРЕ