НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

В райската градина

  Писма на Боян Боев -Том 2 - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

В РАЙСКАТА ГРАДИНА


Изгрев, 25 септември 1955 г.


Любезни брат,

Тук ще ви изложа една екскурзия на Витоша през 1938 г.

Днес е вторият ден на Великден. Всяка година на този ден ние сме на Ел Шадай, Бивака. На този ден много братя и сестри отиват на Витоша. Днес сме около 150 души.

Изиграхме паневритмията на полянката на Ел Шадай. След това се събрахме около Учителя и почна разговор. Всички се радваха на слънцето, на цветята, на тревите, на скалите, на върховете и на това, че сме заедно с Учителя на това място.

В разговора Учителя каза между другото:

Нашите страдания са нашият прогрес. Те се отбелязват. Всичко е за добро. Човек да се убеди в тази философия и да живее в нея. Този, който има много радост, той има изобилие, да даде. А този, който страда, той има по-малко, да му се даде. Да си влизаме в положението един на друг и да си помагаме.

Като мислиш все за лошите черти на един човек, ти усилваш лошото в него. А като мислиш за добрите му черти, усилваш доброто в него.

Силни хора са тези, които предават любовта, а слаби хора са тези, които приемат любовта. Този, който е бил слаб, после става силен и предава любовта. И после силният става слаб и приема любовта.

Всяко дете в утробата на майката е обвито в було. Недостатъците на човека са булото, с което е обвита душата. Ти ще обичаш душата, а не булото.

Само който обича Бога, може да Го види. Само в любовта нещата са реални. Ако ние за Бога не можем да носим всичките поругания, тогава нямаме любов към Бога. Каквото и да ти се случи, Бог те изпитва.

Човекът на любовта е свободен човек. Любовта е най-лесният път. Как трябва да се разбира любовта? Да считаш, че тази душа е излязла от Бога и да имаш уважение към нея. Както уважаваш Бога, така да уважаваш тази душа заради Бога, Който е в нея.

Всеки апостол е принадлежал на една зодия. Йоан е бил женствен. Павел е бил марсианец. У Павел беше развита причинността, т. е. горната част на челото. Апостол Тома е имал обективен ум, интерес към материалната област.

Пророците идат сега, стига да ги повикаш.

Една сестра попита: „Каква храна да употребява нервният човек?“

-  Той да употребява чесън за успокоение.

Един брат попита:

-  Какви последствия има, когато в някои страни хвърлят житото или го горят като въглища, за да се поддържа цената му?“

-  Това има своите последствия. В следващите години бръмбари и други паразити изпояждат житото или то пострадва от други бедствия.

Една сестра попита: „Защо каменните къщи не са хигиенични?“

-   Понеже камъните изтеглят топлината от човека.

Друга една сестра попита: „С какво може да се сравни сегашната любов на света?“

Едни деца нанизали царевица на един конец. Един паток, като видял царевицата, погълнал я и децата го държат с конеца. Аз попитах децата дали ще пуснат патока, ако им дам ябълки. Те се съгласиха и се зарадваха. Такова нещо е сегашната любов на света.

Извод: Гълтай зърното, ако е свободно, а вие гълтате зърната, нанизани на конец. Момата нагълта царевицата, момъкът държи конеца и тя си пули очите. Сегашната любов прави всичко това.

Една госпожа в Търново ми разправи една своя опитност. Тя каза: „Сънувам, че една вечер седя в стаята си и покойната ми майка вдигна стомната, прасна я върху главата ми и си отиде. Стомната се счупи. Като станах сутринта, видях, че имам нова светлина в ума си. “ Майка й, недоволна от нея, направила това и цял преврат станал в нея. Майка й искала да каже: „Като ти пукна главата, това значи, че сегашните ти мисли не трябва да седят в главата ти. “

Та провидението някой път ще прасне някого в главата с някоя стомна, за да мисли правилно. Това са страданията, които идват. Страданието това е любовта, която разцъфтява сърцето на човека.

Хората идват на Земята по три причини: някои идват да плащат дълговете си, други идват да се усъвършенствуват, трети идват да помагат на другите. Този, който идва да помага, той е свободен.

Сега сте при най-добрите условия. Нито една друга епоха не може да се сравни със сегашната, нито епохата на Соломон. Едно време знанието е било достъпно за малцина, а сега е достъпно до известна степен и за обикновените хора. Това знание, което сега се преподава, е третостепенно.

-  Можем ли да добием първостепенни знания?

-  Това може. Човек може да има постижения.

Хубаво е човек всяка вечер, като седне, да си ликвидира сметките с живота през деня. Той всяка вечер да смята, че това е последният ден и да си даде отчет какво е спечелил и какво е загубил през деня. Ще благодариш на Бога и ще почнеш на другия ден друг живот.

Сега в този живот ще жънете това, което в друг живот сте сяли. А в бъдеще ще жънете това, което сега сеете.

Това, което сега сеете, то ще бъде за бъдеще. Сега няма да се ползувате от него. Ти имаш задължение към много хора от миналото. И ако на всички хора, с които се срещаш, заплатиш задълженията, които имаш към тях, то ти си живял добре.

Като дадеш някому, той да не знае това, защото иначе ще го туриш в лошия път. Остави го. Ти си дал за Господа, за да изпълниш длъжността си.

В окултната наука има един закон: Когато чакаш нещо, не говори за него. Щом говориш за него, то няма да стане.

Изпяхме няколко песни. Стана дума за музиката. По този повод Учителя каза.-

Въздухът е пълен с музика, стига да имаш уши да слушаш. Всеки човек, като загуби музиката, прави доста глупости.

Щом си недоволен, не си носиш добре страданието, а щом си доволен, носиш го добре. Да се носи добре страданието, това не значи да се примириш с него, но да не падаш духом, да не се обезсърчаваш. Когато види Бог, че не използваш благата, които ти е дал, Той си ги взема. И тогава ти страдаш. Страданието показва, че не си използвал благата.

Човек не вижда по-дълбоката страна на природата, понеже си е турил кепенци, занимават го много грижи, много тревоги и това ограничава зрението му. Тогава той вижда само в гъстата материя, а не и вътрешната страна на природата. За да може да вижда човек, трябва да може да очисти съзнанието си от психическия прах. Човек образува доста много прах със своите лоши мисли.

Вие днес преживявате един ден от райските дни. 14 то като на кино. Вие сте в рая, но имате лоши господари. И като се върнете при тях, ще имате лошо състояние. И някой ще каже: „Какъв мираж е било! Колко съм се заблуждавал!“

Вие сте наследници на всичко, каквото има на земята. То ще бъде ваше.

Какво човек трябва да научи по-напред? Най-напред човекът трябва да се научи да се смалява. За да се повдигне, трябва да се смали. Под смаляване разбирам смирение.

Българите едно време казваха: „По пет на нож“ 14 тогава не им вървеше.

Няма по-хубаво нещо от това, в момента да се радваш на всичко.

Хората сега са в едно сънно състояние. И като умрат, се събуждат. За небето едно ваше прераждане е като един ден. Те казват: „Отиваме на една малка екскурзия.“

Една сестра попита: „Човек какво трябва да яде, за да изгони страха?“

Трябва да стане вегетарианец. Човек, като яде вегетарианска храна, става по-смел.

Тази светлина, която иде от горе, това е Божията Любов. Божията Любов целия ден те огражда и ти дава всичко, каквото искаш.

Двама души, като се обичат, са се приближили в своите орбити. 14 те се пресичат в своите орбити.

На Слънцето живеят ангели. Те изпращат светлина, плодове и пр. Цялото растително царство е под тяхно ведомство.

Една сестра попита: „Що значи втората смърт, за която се говори в Писанието?“

Втората смърт означава второ ограничаване.

Тук, на Земята, милиарди същества са измрели и са оставили своите нечистотии. Затова е нечиста и затова ще мине огън и всичко органическо трябва да изгори. И Земята ще стане чиста. С огън ще се изчисти Земята. Приготовлява се едно пречистване, което иде за цялата Земя. И когато добрите хора няма да изгорят, а ще се изчистят, а лошите хора няма да ги има. Който остане от този огън, ще остане да живее, а всичко друго ще си отиде.

Земята в бъдеще ще мине в една по-висока еволюция. Сега е ден на съдбата. Всички хора се съдят. Когато един народ направи престъпление, то няма да минат и 10 години и ще го съдят. Например Испания я съдят. Българите отидоха в Румъния и Югославия, извършиха престъпления и ги съдят.

Някой човек идва при мене и аз чета в историята каква роля е играл в миналото. Как виждаш това?

Когато виждаш един човек, в духовния свят можеш моментално да видиш един след друг всички образи на неговите минали пререждания.

В славянството има проявления на Бога. Бог извиква славяните на работа, да съдействуват за Царството Божие на Земята. У славяните трябва да се развие любов към Бога.

Стана въпрос за положението в света. Учителя каза:

Когато Япония започна войната, в нея имаше земетресение. Небето искаше да й каже, че не трябва да започва тази война, но тя не послуша.

Тъмните сили са вече победени в астралния свят. Сега тук се води борба, за да бъдат победени.

Като победят светлите сили, на Земята ще дойде новото небе и новата земя.

Скоро ли ще бъде?

- То е започнало вече. Яйцето е снесено вече и се мъти. Ще дойде война. Тя наближава. В бъдеще в друго направление ще вървят работите. Това е положението, че ние не можем да спрем войната. Защото хората не са готови. (Този разговор е воден през 1938 г.). След войната хората ще поумнеят. Ние се безпокоим за това, за което не трябва да се безпокоим, а за това, за което трябва да се безпокоим, не се безпокоим. А именно за греха.

Със сърдечен братски поздрав:

Ваш верен Б. БоевПубликувано изображение
Разговор на Ел Шадай (Бивака)  Писма на Боян Боев -Том 2 - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ