НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

32. РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

  Из нашия живот - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

32. РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Ние сме край второто езеро. Паневритмията е свършена. В тихите сини води на езерото се оглеждат небето и околните върхове. Всичко е обляно с обилна слънчева светлина. Чувствува се, че едно друго слънце изгрява вътре - в умовете и сърцата! Всички сме около Учителя. Той започва така:
– Днес ще гледате да влезете в глъбините на вашето естество. Обикновено човек мисли все за себе си. Днес мислете за Цялото.
Не премахвайте усмивката на своето лице. Винаги, и в най-тъжното ви състояние, да се забелязва една усмивка, защото ако не се усмихвате, привличате
разрушителните енергии на природата към себе си. Винаги се усмихвайте.
– Какво приема човек от планината?
– Впечатленията, които приемате на планината, да задържите в себе си. Планините са енергии, складирани за бъдещето развитие на човечеството.
Тук бъдете с пълна вяра, спокойни, с мир, пазете съгласието между ума и сърцето си, дръжте вън всички противоречия, които имате. И тогава, тук на планината ще могат да се отворят за вас съкровищата, които тя крие в себе си! Иначе тя остава заключена за вас.
– Какво е действието на паневритмията върху човека?
– Най-първо трябва да се запознаете с научната страна на паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да има големи постижения.
В паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония.  При  паневритмията  има  най-малките  съпротивления.  Тя  показва  на хората начина, как да приемат силите на природата. Движенията на паневритмията са едновременно механични, органични и психични. Ние правим тия упражнения сутрин понеже тогава има най-благоприятни условия. По закона  за еволюцията започваме с тялото.
На всеки човек, който може да възприеме тия движения на паневритмията, можеш да му  говориш вече. Защото тия движения имат голямо действие върху съзнанието на човека. Те се превръщат във вътрешни процеси, събуждат висшите сили на човешкото естество. Така те подготвят човека за новата епоха.
– Кое е отличителното за новата епоха?
–  Правилно  мислене,  правилно  чувствуване  и  правилно  постъпване. Правилната мисъл  има светлина, правилното чувство има топлина, а правилната постъпка дава сила. Характерното за човека с новото съзнание е: На първо място той туря любовта към Безграничния, към Великото в света, после иде любовта към ближния и на трето място - любовта към себе си.
Сега всички хора страдат от изгубване температурата на любовта.
– Коя е идеалната форма на любовта?
– Да любим тъй, както люби Безграничният! Да предадем на другите така Божията любов, както ни е предадена отгоре - такава, каквато е дошла при нас. Това значи да обичаш.
– Как може човек да се освободи от антипатията, която има към някои хора?
– Правете услуги на този, към когото имате антипатия, и последната ще се превърне в хармонични отношения.
– Какво е действието на любовта?
– Когато обичаш някого, от тебе излиза струя вода, която полива неговата градина. И той прави пътека, за да тече водата в неговата градина.
Любовта дава всичко и взема всичко. С нея започва животът.
– Коя е дълбоката причина на страданията?
– Човек трябва да работи с любов. Когато престане да работи така, идват страданията!
– С кое трябва да се започне сега при преустройството на живота.
– С любовта! Докато хората не почнат да се хранят с любовта, ще имат стария живот. Всички  хора са носители на Божествената любов, само че у едни изворите не са още протекли.
Сега любовта не е приложена в живота. Това, което има сега, е само сянка на любовта. В  любовта не може да има раздори, понеже в нея не може да има деление.
Тя е, която урегулирва всички неща. Тя като дойде, задоволява всички нужди на човека: и  ума му, и живота му, и свободата му. Защото на човека му трябват три неща: живот, светлина, знание и свобода.
Няма по-голяма основа от основата на любовта. Няма по-светла мисъл от мисълта на любовта. И няма по-светло чувство от чувството на любовта.
Затова винаги си почивайте в любовта.
Като ви говоря за любовта подразбирам онова, от което ние се ползуваме. Съвършенството е в закона на любовта.
Едно дете отива при един голям юнак и почва да го бие с пръчка, казвайки:
– Знаеш ли, какво мога да ти направя?
Юнакът го хваща, вдига го и го обръща с главата надолу. След това го слага пак на земята. Тогава детето казва:
– Искам да станем приятели.
Всеки,  който може да  вдигне във  въздуха  мъчнотията  и да я обърне  с главата надолу, се сприятелява с нея. Като дойде при вас някоя голяма мъчнотия, дигнете я във въздуха и я обърнете с главата надолу. А това е Божественият закон на любовта. Чрез любовта може да стане това. Със закона на любовта може да се сприятелите с мъчнотиите. За нея няма тежка работа. Всички работи са лесни за нея. В това вие ще се уверите, когато почнете да го опитвате. Това е още теория.
– Какъв е редът, който трябва да се приеме в обществото?
– В природата има ред. Ние искаме да създадем някой особен ред. А пък то трябва да приемем и приложим реда, който съществува в природата.
Сегашните хора не могат да се освободят от своите детински идеи, както децата от куклите.
Божественото във вас трябва да събере нещата. Всички добри хора трябва да се съберат. И после те трябва да се разпръснат, за да помагат.
Как човек може да влезе в новия живот?
За целта най-първо човек трябва да изучава чистотата!

сп. „Житно зърно”, бр. 13, кн. 7-8


  Из нашия живот - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ