НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Концентрация

  Имам дом Неръкотворен I - Влад Пашов (1902- 1974)
Алтернативен линк

Концентрация

Борба със себе си 42 6
Будно съзнание 476
Буквите като методи за трансформиране на състоянията 4 5 6
Важността на концентрацията 3 2 3
Владеене на мозъчната енергия 3 4 8
Владеенето на мозъка 2 5 0
Влияние на името 4 3
Влияние на мисълта 3 5 2
Влияние на мисълта 3 9 9
Влияние на посоката на мисълта 4 0 0
Дисциплина на тялото 4 3 2
Дисциплината на ума 3 2 5
Енергиите на Слънцето 1 6 5
За концентрацията 3 0 5
За концентрацията и размишлението 2 0 7
Задача-метод 466
Законът за концентрирането 3 8 4
Законът за концентрирането в живота на ученика 4 7 1
Законът на внушението 4 2 4
Значението на концентрацията 2 0 4
Контрол на мисълта 3 6 0
Контролиране на мисълта 2 4 8
Контролиране на мисълта 36 3
Концентрация 245
Концентрация и самообладание 3 4 9
Концентрация на мисълта 5 3 0
Концентрирането като метод за справяне със съмнението 499
Концентрирането на ученика 4 7 3
Математиката като метод за работа на ученика 4 2 8
Метод за концентриране 2 9 4
Метод за концентриране 3 3 5
Метод за концентриране на мисълта 5 1 8
Метод за намиране на светлата точка в съзнанието 3 9 3
Метод за постижение 4 9 0
Метод за предаване на мисълта 3 9 8
Метод за премахване на лошите мисли 4 2 2
Метод за придобиване на търпението 50 3
Метод за работа 351
Метод за работа на ученика 5 0 2
Метод за развиване на милосърдието 199
Метод за развиване на различни центрове и способности 3 6 1
Метод за развиване на способностите 4 4 8
Метод за реализиране на идеите 4 3 8
Метод за смяна на състоянията 4 5 9
Метод за трансформиране на енергиите 3 4 0
Метод за трансформиране на неразположенията 482
Метод за трансформиране на състоянията 4 7 5
Метод на празнене и пълнене на чашата 450
Методи за възстановяване на хармонията в себе си 531
Методи за контролиране на ума 2 4 7
Методи за направляване на кръвта 2 7 5
Методи за премахване подпушването на мислите и чувствата 513
Методи за развиване на различните мозъчни центрове 3 4 5
Методи на внушението 5 0 5
Методите в Окултната школа 3 9 0
Методите, дадени в лекциите 4 8 1
Мисълта на ученика 3 1 5
Музиката като метод за концентрация 1 6 7
Наблюдение върху себе си 509
Напреженията на Духа 1 1 7
Образът на Христос 1 3 2
Опит за влияние на мисълта 4 0 3
Опит за връзка с Космичния ритъм 514
Опит за концентриране 3 4 3
Опит за концентриране - мълчание 4 8 4
Опит за мисленна екскурзия 3 8 6
Опит с честност, справедливост, интелигентност и благородство 435
Опит с цветовете на спектъра 4 3 1
Опити за концентрация 2 4 6
Опити и наблюдения на ученика 504
Основният закон за ученика е концентрирането 4 16
Отбелязване на първата мисъл след събуждането 4 8 0
Пинеална жлеза 10 5
Повторението като метод за реализиране 296
Положение на главата на ученика 2 9 5
Пред Великото 138
Предаване на Знанието 209
Пречки за контролиране на мозъка 249
Просветление 137
Пътят на мисълта 44 3
Пътят на щастието 136
Работа на ученика върху неговата мисъл 362
Работа на ученика с мислите и чувствата 508
Развиване на свръхсъзнанието 1 2 9
Различните науки като метод за работа 4 6 7
Ритъмът като път за реализиране на идеите 4 3 9
Ръководството на ума и на сърцето 425
Самовъзпитанието на ученика 4 7 9
Самонаблюдението като метод на работа 1 9 1
Самообладание 405
Самообладанието на ученика 4 7 2
Светлата точка в съзнанието 3 9 1
Светлина, Топлина и Доброта в концентрацията 3 4
Свещеният час 189
Себеконтрол 474
Силата на положителната мисъл 3 4 2
Силата на самообладанието 500
Специален трансформатор и специална светлина за всеки човек 440
Сутрешна концентрация 13 5
Съвършенство 183
Съзнателно направляване движението на кръвта 3 4 6
Съсредоточаването като метод 4 2 1
Три метода за чистене 3 1 6
Укрепване на нервната система 1 1 8
Упражнение - метод за концентриране 3 1 4
Упражнение за връзка с Природата и с Бога 3 5 7
Упражнение за контролиране на волята 3 1 8
Упражнение за контролиране на състоянията 3 8 9
Упражнение за концентрация 3 5 3
Упражнение за концентриране 3 3 8
Упражнение за концентриране 4 1 4
Упражнение за концентриране и трансформиране на състоянията 334
Упражнение за приложение на закона на внушението 4 2 7
Упражнение с житното зърно 3 5 8
Упражнение с портокалова семка 3 5 9
Хилядолистник 102
Чистотата и контакта с разумните сили на Живата Природа 4 1 0
Човек се вижда добър или лош според Светлината, която има 388


  Имам дом Неръкотворен I - Влад Пашов (1902- 1974)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ