НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Братският живот на Рила

  Живата връзка - Крум Въжаров (1908- 1991)
Алтернативен линкБратският живот на Рила
Публикувано изображение


Лагерът на второто езеро на РилаПубликувано изображение


Изграждане на спиралата (охлюва) при второто рилско езеро „Има закон в природата: каквото правим долу, е направено горе, направено е вътре в нас, в света на нашите мисли и чувства. Всичко, каквото правим тук, има отражение и в социалния живот.“[56]
Публикувано изображение

Посрещане на изгрева на слънцето от Молитвения връх

„Когато Божието слънце изгрява, прозорците на душата ти трябва да бъдат отворени.“[57]


Публикувано изображение

Беседа на Молитвения връх

„Ако разумното Слово не проникне в човека, не стане негова плът и кръв, той не може да прояви доброто в себе си, не може да бъде духовен. Мощно нещо е Словото.“[58]Публикувано изображение


Паневритмия на Рила

Упражнения на езерото на Чистотата


Публикувано изображение


„Същественото е човек да носи Бога в себе си, в душата си и да Му служи.“[59]

Публикувано изображение

Концерти на Рила

„Музиката е изкуство на ангелите. За ангелите всеки един музикален тон, това е звук определен. И тия звукове са неразбрани за нас, но за ангелите те са цял един език, красив ангелски език. Музиката е ангелски език.“[60]

Публикувано изображение


Публикувано изображение

На работа в планината
Учителят и Петър Пампоров


Публикувано изображение
Боян Боев


Всяка трудова дейност се извършва безплатно и е на абсолютно доброволни начала. Животът в Братството се изгражда на принципа на пълната свобода и взаимопомощ. Върхът на духовния живот на Братството са съборните дни от 19 до 21 август, в които вземат участие и много гости от чужбина.Публикувано изображение


Учителят на Рила с гости от Франция, Италия, Финландия, Швеция, Латвия и Югославия


Учителят обича изворите, които са в изобилие в Рила планина. Едно от главните занимания там е почистването им, което има символичен смисъл. Животът сред природата е естествено състояние на човека. Учителят казва, че идеалът на новия човек, човека на шестата раса, е да изучава езика на природата. „За мен природата е проявление на Бога в живота.“[61] Това е целта на бъдещото човечество - носител на новата Любов, новата Светлина и Свобода. Животът на Рила винаги е бил за всички израз на голяма радост и щастие.

Учителят Беинса Дуно е предшественик на Новата епоха, която идва. Но за да влезем в тази епоха, трябва да развием едно ново, космично съзнание, за което Учителят казва: „Всеки, който живее в космическото съзнание, само той може да разбере какво значи да имаш съприкосновение с Бога.“[62] Стойностите на живота трябва да добият друг смисъл. Цялото човечество е един жив организъм и различните народи са удове на този организъм. Когато един орган заболее, цялото тяло боледува. Когато един народ страда, цялото човечество страда. Всеки народ има своето дълбоко предназначение. Силните трябва да помагат на слабите, богатите-на бедните. Трябва да се развие ново съзнание, което да обхваща благото на всички народи. Трябва да развием космично съзнание и да гледаме на Космоса като на един безграничен океан на светлина и сила, откъдето можем да черпим преизобилно. Трябва да развием космичната обич и Любов, което ще осмисли по нов начин нашия живот. Тогава животът на цялото човечество ще бъде живот на благоденствие, пълен с радост и мир - животът, в който ще се изявява Всемирното Бяло Братство.

Според Учителя: „Когато хората възприемат новото учение и зад/сивеят в космическото съзнание, омразата, завистта, недоволството - всички отрицателни черти в живота на човека ще изчезнат. Всичко отрицателно, което носим от живота на съзнанието и самосъзнанието, ще се заличи. Самосъзнанието разрешава въпроса за прехраната, а космическото съзнание разрешава въпроса за любовта към Бога. Разрешим ли този въпрос, любовта ще донесе своето изобилие, от което Ние ще се храним. Тогава цялата земя ще се превърне в райска градина, в която ще има работа за всички.“[63]

„Иде една коренна органична промяна в живота. Приятно ще бъде на хората да живеят.“[64]

„Апостолите, които живяха преди 2000 години, казваха: „Близо е денят Господен. “Какво търпение имаха те! А сега ние казваме: „Денят Господен е на нашия праг. “ Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънци, всички царства на Земята ще бъдат царства на Бялото Братство.“[65]
[56]  Учителят. Разговорите при Седемте рилски езера. София. 1948. 330 с.

[57]  Учителят. Беседи, обяснения и упътвания, съборни беседи, 1922. 23 с.

[58]  Учителят. Трите живота, общ окултен клас, 1922. София: Литопечат, 1942. 69 с.

[59]  Беинса Дуно. Свещени думи на Учителя, II том. София: Всемир, 1994. 18 с.

[60]  Учителят. Музика и пеене - средство за тониране, общ окултен клас, 19 ноември 1922. 24 с.

[61]  Учителят. Окултна музика, общ окултен клас, 22 октомври 1922. 6 с.

[62]  Учителят. Влизане, неделни беседи, 1927. 1930. 27 с.

[63]  Учителят. Влизане, неделни беседи, 1927. 1930. 26-27 с.

[64]  Учителят. Заветът на Любовта, III том. 1944. 107 с.

[65]  Учителят. Вяра и съмнение, общ окултен клас, 17 юни 1923. Русе: Печатница Малджиев, 1923. 43 с


  Живата връзка - Крум Въжаров (1908- 1991)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ