НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЛЮБИ И ОБИЧАЙ

  Летопис на изгрева - Том 2 - Теофана Савова
Алтернативен линк

ЛЮБИ И ОБИЧАЙ


(Извадки от лекцията)

8 април

Не само външно трябва да пеем, но музиката трябва да съществува и в нашия ум, сърце, дух и душа. Музиката е най-добрата козметика. Ако пеете, лицето ви ще се преобрази и ще стане красиво. Щом не си музикален в мисли, и в сърцето си ще имаш тревоги. Щом си музикален, ще имаш мир.

Казвате: „Тежко ми е на сърцето." Тежко ти е на сърцето, защото не си музикален. Когато пееш, невидимият свят обръща внимание на тебе. Възвишени същества обръщат погледа си към тебе и идват да ти помагат. Като не пееш, оставят те на собствените ти сили.

Любете и обичайте! Като любите, подобряват се условията на вашия живот. А като обичате, проявяват се вашите вътрешни възможности, т. е. развивате дарбите, талантите, които Бог е вложил във вас.

Ти любиш, като даваш любов на другите. А обичаш, като възприемаш и оценяваш любовта на другите към тебе. И двете неща носете в себе си: люби и обичай!

Бог никога не иска да срещне един човек, който е прекъснал връзката си с Него. Единствената монета, която не спада в света, е Любовта. Единствената монета, която не спада в света, е обичта!

Човек трябва да започне с любовта, за да знае какво нещо е музика. Само тогава можеш да пееш!


  Летопис на изгрева - Том 2 - Теофана Савова
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ