НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

.......

  Извадки от Изгревите за Михаил Иванов - Михаил Иванов - Омрам Айванов (1900 – 1986)
Алтернативен линк

7. Има и един друг проблем. Идват и ми казват, че във Франция
хората на Михаил Иванов играят Паневритмията с валсова стъпка - така, че я
играят в по-бързо темпо, защото французите били много темпераментни.
Това са глупости. Проверете какъв ритъм имат българските хора и особено
шопските и проверете какъв ритъм имат френските народни танци. Сравнете
ги и ще видите къде има повече динамика и темперамент. Освен това, лично
Учителят, заедно с Кирил Икономов, с хронометър бе отбелязал колко
секунди трябва да трае всяко упражнение. Учителят лично го е определил. И
това е точно така. А че някой иска да промени темпото на Паневритмията,
това не е случайно, защото в Школата на Учителя случайни работи няма.
Казват онези, които са били там, на гости на Михаил, че пеели песните на
български, но ги пеели малко по-иначе. Ние го познаваме Михаил Иванов от
времето на Школата и знаем какво беше мнението на Учителя за него, и
знаем какви поразии направи тук. Още са живи онези, които бяха
потърпевши от него. Те могат да ви разкажат много неща. Често задават
въпроса, защо Михаил използува Паневритмията и братските песни, но не
чете Словото на Учителя от Неговите беседи, а си говори негови собствени
неща. Отговора ще намерите, когато прочетете бележките по частния
разговор на Учителя с онези възрастни приятели и си го прочетете. Аз съм ги
чела, ние сме очевидци и знаем много добре как стоят нещата. Как стоят ли?

След заминаването на Учителя, Михаил Иванов се обяви срещу Учителя и Го
обвини, че се бил уплашил от комунистите и затова избягал от земята. Имаме
свидетели за това. Освен това, той се обяви за учител на Бялото Братство -
преправи се като Него, направи си същата брада, същата прическа, същите
одежди и почна да имитира същата фигура. Дори си направи снимки и ни ги
изпрати, за да се убедим, че той е вече истинският учител и че Учителят се
бил вселил в него. И започна се една голяма борба, в която взеха участие
всички възрастни приятели и го изобличиха. А ние знаехме много добре как
са нещата. А и онези, които го поддържаха тука, знаеха как са нещата, но не
им изнасяше и твърдяха противното. И накрая - той с песните на Учителя и с
Паневритмията се стреми да направи фокус, да създаде поле, да вземе
енергии и светлина, която идва чрез Паневритмията и чрез песните и с този
капитал да работи за своя сметка и да си провежда онова, което говори като
окултизъм. По отношение на неговото знание Учителят бе категоричен,
когато бяха изпратени на Учителя негови написани неща. Тогава Учителят
нареди: "Изхвърлете тези трици и този боклук от стаята ми!" А някои сестри,
доброжелателки на Михаил Иванов, бяха ги оставили нарочно в стаята на
Учителя, за да ги види и да ги благослови. Но тези сестри не изпълниха
нареждането Му и не ги изхвърлиха от стаята Му. Влизам веднъж при
Учителя и Той се обръща към мене: "Вече цяла седмица всеки ден казвам на
някои, да изхвърлят тези трици от стаята ми и няма тук ученик, който да
изпълни моите думи." И Учителят с ръка посочи книгите и брошурите на
Михаил Иванов. Казах: "Учителю, аз ще изпълня Твоята Воля!" Наведох се,
взех ги и ги изхвърлих, като ги оставих пред бараката на онези, които бяха ги
вкарали в стаята на Учителя. Така че въпросът с Паневритмията, с песните,
които се пеят и играят от хората на Михаил Иванов във Франция е нещо,
което ни е ясно, познато още от времето на Учителя и ние знаем Неговото
становище. Освен това, ние проверихме със живота си всичко това. Нашите
отношения с Михаил Иванов бяха скъсани. На процеса 1957-58 година срещу
Братството следователят по делото и прокурорът ми казаха лично така: "Ние
проверихме по нашите канали и се убедихме, че вие нямате никаква връзка с
чужбина и с Франция. Ако имаше и най-малкото съмнение и доказателство,
всички щяхме да ви окачим на бесилото като чужди шпиони и диверсанти." А
това щеше да стане, защото новата комунистическа власт се пазеше от чужд
шпионаж и чужди влияния. И воюваше и изкореняваше всяко съмнение за
чуждестранни връзки.


Тогава видях пръста на Небето и на Учителя, който бе взел мерки
преди това. Нашите отношения с Франция бяха скъсани като от двете страни
бяха разменени най-силни обвинения. Ние преминахме през този етап. А вие
ще се учите от нашите грешки и ще минете по-нататък в следващия етап.
Ето няколко паралела за времето, когато се даваше Паневритмията
от Учителя, времето, когато Паневритмията се играеше след Неговото
заминаване и за времето, когато Паневритмията трябва да се изучи от вас и
да се изиграе с чистота на мислите, чувствата и упражненията.


  Извадки от Изгревите за Михаил Иванов - Михаил Иванов - Омрам Айванов (1900 – 1986)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ