НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

НОВОТО УЧЕНИЕ

  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
Алтернативен линк


• 906 • Новото Учение.


Новото Учение ви е преподавано много пъти. Още в Рая ви е

преподавано. Сега не ви остава нищо друго, освен да го приложите.

Спасението ви е само в приложението – да си спомните това,

което в миналото ви се е преподавало. И днес Господ ви говори,

както и в миналото. Знайте, че сте ученици на Новото учение, а

не на старото. Ако сте ученици на старото учение, с дявола сте;

ако сте ученици на Новото учение, с Господа сте. Новото учение е

Любов, Новото учение е Мъдрост, Новото учение е Истина, Новото

учение е Свобода, Новото учение е Милосърдие, Новото учение е

Човещина. Всичко, което дава подтик на човека да върви напред,

това е Новото. Новото не е никакво верую, всички вярвания са на

старото учение – на учението на дявола.

Какво можеш ти сам да направиш е едно, какво може Бог да

направи чрез тебе е друго, каквото ти сам можеш да направиш,

като отричаш Бога, е трето. Новото Учение се заключава в това,

да говориш Истината и да проповядваш Истината. Ако имаш една

идея, кажи я на хората. Не казвай всичко, но кажи нещо на хората.

Кажи: “Новото учение е Учение на Бога, Който е създал целия

свят. Той носи Свобода и Живот на всички хора, на всички живи

същества. То е Учение за човешката душа, за човешкия Дух, за

човешкия ум, за човешкото сърце”. Нека в ума ви остане мисълта,

че някога сте били в Рая и там сте учили Новото учение и сега се

стремите да се върнете там.


  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ