НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ХАРМОНИЧНО РАЗВИТ ЧОВЕК

  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
Алтернативен линк


• 865 • Хармонично развит човек.


Вие трябва да бъдете вътрешно хармонично развити, ако искате

да се развивате съобразно природните правила и закони – да

се развивате правилно умствено, духовно и физически. Тия неща

ви са необходими за придобиване на сила. Ако умът в човека не се

развива правилно, ако сърцето на човека не се развива правилно,

ако неговата воля не се развива правилно, той не ще бъде нормален

човек в пълния смисъл на думата, той ще бъде анормален човек.

Тия три неща са необходими.


  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ