НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ИЗУЧАВАНЕТО НА НАУКИТЕ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА

  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
Алтернативен линк

• 538 • Изучаването на науките като метод за работа.


Добре е да изучавате астрономията и другите науки, с което
развивате различните мозъчни центрове. Всяка наука оказва известно

влияние върху мозъчните центрове и по този начин предизвиква
нахлуването на кръв в главата и човек започва да мисли повече,

вследствие на което неговите мозъчни центрове се развиват.


  Имам дом Неръкотворен II - Влад Пашов (1902- 1974)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ