НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Сутринни гимнастики

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

СУТРИННИ ГИМНАСТИКИ


Най подходящото време за гимнастика е също така сутрин. Престоялото в неподвижно положение през нощта тяло само изисква тези гимнастики — то иска повече и по-разнообразни движения, в които да вземат участие всички мускули на тялото. Нищо по-хубаво и по-полезно от гимнастиките навън, на полето, на открит въздух. Там те дават своята максимална полза, защото са придружени с дълбоки дишания на чист въздух и с опресняващото действие на утринната свежест.

Затова, когато учениците на Всемирното братство излизат да правят сутрин всред природата своите разходки и гимнастики, това съвсем не е идолопоклонство, както твърдят некои, а разумно използуване законите на природата. Гимнастиките, които г правят, плавни и ритмични, са така нагласени, че да турят в действие почти всички мускули на човешкото тяло и същевременно да турят в хармония магнетичните течения на човешкото тяло, което е от съществено значение за нормалното му функциониране.

Върхът, обаче, на зараждащият се нов живот на утрото, най-високото постижение едновременно на духовната и телесна култура на Новото, най-мощният източник на хармония и красота за човешкото тяло и за човешката душа, това е Паневритмията.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ