НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Сутринни разходки

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

СУТРИННИ РАЗХОДКИ


Разходките са винаги хубави и полезни, разбира се, при съблюдаване на известни условия, но най-хубави, най-приятни и най-полезни са сутринните разходки.

Идва една нова култура на света — идват нови хора с ново съзнание. И един от главните отличителни белези на тази култура ще бъде това, че центърът на човешката дейност ще се прехвърли към сутринта. Вместо да бъдат повече дейни през вечерта и дори през нощта, както е сега в някои среди на обществото, хората на новата култура ще бъдат повече дейни през сутринта. Вечерният и нощният живот, който се живее днес от мнозина, особено в големите градове, ще се превърне в утринен живот. Нощта е дадена за сън и почивка на човека и ще се използува за това, а утрото и деня ще бъдат използувани за всичките видове на човешката дейност, физическа, интелектуална и духовна.

Самото прехвърляне центъра на тежестта на човешкия живот към утрото, ще стане паралелно с промяната на самото съдържание на този живот. Един е нощният живот и съвсем друг е живота на утрото. Това е ясно като бял ден и не се нуждае от доказателства: то е очевидно. Лошите мисли, чувства и постъпки нямат тия условия за проявяване, каквито имат през нощта. Утрото предразполага към чистота и добро. То пречиства нашия душевен живот, нашите мисли и чувства, също тъй, както утринният въздух и утринната свежест пречистват и укрепяват тялото ни.

Затова хората на новата култура ще правят своите разходки повече сутрин, отколкото вечер, както е сега. Тия разходки ще бъдат комбинирани с гимнастика, песни и дълбоко дишане. Всичко това ще влее в човешкия живот една нова и мощна струя на здраве и красота. Човек ще се пробуди от духовния си сън, ушите му ще се отворят за гласа на природата и очите му ще видят красотата и мъдростта, които са били скрити досега от него.

Природата, с всичката своя утринна красота и свежест, слънцето и чистият въздух на утрото, ни очакват. Те ни предлагат изобилен живот. Ние трябва да вземем това, което те ни дават. А за това е нужно само за станем рано. Да си легнем рано, за да можем да имаме достатъчно време да си отпочинем и да станем рано. Тук ние се възвръщаме към народната мъдрост: „Рано лягай, рано ставай“. Тази максима е ключ за . дълъг живот и за успех в живота.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ