НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Това, което винаги можем

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

ТОВА, КОЕТО ВИНАГИ МОЖЕМ


Много неща, които бихме желали да правим, ние не можем да ги правим. Може да имаме всичките добри желания за това, може да ги желаем с всичките сили на душата си, но да не можем да ги реализираме веднага. По силата на известни вродени в нашата несъвършена човешка природа качества, безразлично дали ще ги наречем наследствени или придобити под влиянието на средата и условията, ние не можем да станем изведнъж, по силата на някакъв магически жест, такива, каквито не сме били досега.

Ние можем да станем каквото поискаме, но затова е нужно време. В живота, в природата, дарува закона за еволюцията, за постепенното напредване, стъпка след стъпка, усилие след усилие, ден след ден. Ние можем да се променим, но не изведнъж.

Ние може би не винаги можем да намерим тази храна, която е най-необходима и най-ценна за нашето здраве. Ние може би не винаги можем да поддържаме мислите и чувствата си в необходимия порядък. Но ние нямаме никакви пречки за дълбокото дишане. Още повече, като се има пред вид, че ние трябва да привикнем към него също така постепенно, а не отведнъж.

Това, което винаги можем, това, което никой не може да ни забрани, е дишането, правилното, дълбоко дишане. Всяка минута, постоянно ние дишаме. И затова упражнения за дълбоко дишане можем да правим винаги, когато имаме на разположение чист въздух.

И все пак, както за всяко нещо си има подходящо, най-удобно време, също така и за упражненията в дълбоко дишане има такова време от деня, което е най-подходящо и в което то може да стане с най-големи резултати.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ