НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Що е кръвта?

  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
Алтернативен линк

ЩО Е КРЪВТА?


Кръвта е животът на нашия живот. тя е най-скъпата, многоценна течност, която изпълва този свещен съсъд — нашето тяло. Същината на кръвта и нейните свойства, нейната способност да бъде носителка на живота, това е все още една тайна, както е тайна и самият живот. Ние не ще търсим неизследимото, а ще се постараем да използуваме познатото.

Качеството на нашата кръв, т. е. нейната по- малка или по-голяма чистота е, което определя и качествата и силата на нашето здраве. Болестите не са нищо друго, освен разнообразни прояви, крайни резултати на нечистата кръв. И обратно: Чистата кръв не търпи никакви болести. Тя ги прогонва от тялото тъй, както светлината прогонва тъмнината, когато изгрее слънцето, тя убива техните зародиши веднага, щом като се появят. Това показва, че истинската борба против болестите е борбата за чиста кръв. А едно от най- важните средства за достигането на това е дълбокото дишане. Не искаме да кажем, че това е единственото средство, защото правилното хранене, както и правилното мислене, са също така мощни фактори, които определят качеството и чистотата на нашата кръв.

За да имаме чиста кръв, ние трябва да имаме чисти чувства, чисти мисли, чиста храна и правилно, т. е. дълбоко дишане на чист въздух. Всички тия елементи еж еднакво необходими. Липсата на който и да било от тях обуславя вече известни недостатъци на нашето здраве, паралелно с известна нечистота на нашата кръв.

Чиста кръв — това е, към което ние трябва да се стремим. Имаме ли чиста кръв, ние имаме всичко, т. е. имаме възможности за постижение на всичко. Нечиста ли е кръвта ни — нашите пътища са затворени. Затова, преди всичко, ний трябва да се заемем да пречистим кръвта си.

Дишайте дълбоко — това е първото нещо. Хранете се разумно, като не претоварвате стомаха си, като сдъвквате добре яденето и като приемате само чиста, безкръвна храна — това е второто нещо. Очистете мислите и чувствата си — това е третото нещо.

Като спазвате тия три неща, вие ще имате чиста кръв, ще имате и съвършено здраве. В колко време и как ще ги постигнете, това е индивидуална задача за всеки един човек, която не може да бъде разрешена в еднаква степен и с еднаква бързина от всички. Задачата, обаче, трябва да бъде поставена, стремежът и усилията към нейното реализиране трябва да бъдат налице.


  Живот за всички - Сава Калименов (1901 - 1990)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ