НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЩАСТИЕТО

  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
Алтернативен линк

ЩАСТИЕТО


* Щастието вие го носите в себе си. То зависи от вашия организиран ум, от вашето организирано сърце и от организираната ви воля - остава само да използвате тези условия. Даден ви е въздух да дишате, дадена ви е светлина да възприемате, даден ви е език, с който меко и сладко да говорите.

* Хората не могат да намерят щастието, защото го търсят вън от това, което всеки момент получават.

* Не може да си щастлив, ако не обичаш поне един човек безкористно. Обикни някого, без той да знае за това, и нека да ти е приятно. Така ще разбереш една истина.

* Никой никого не може да направи щастлив. Пътят за постигане на щастието е равновесие на физическото поле, равновесие да има в чувствата - да не падате при всяко чувство, равновесие да има и при мислите - да турите всяко нещо на мястото му, абсолютно никого да не ограничавате, да оставите всички същества свободни, всяко да се движи по свой път.

* Щом зная, че има Един, който ме обича, аз съм щастлив.

* Само умният може да бъде щастлив. Без да обичаш, щастлив не можеш да бъдеш.

* Щастието ще дойде само тогава, когато вие се откажете от себе си - и то от там, откъдето никога не сте го очаквали.


  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ