НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЧИСЛА, МАТЕМАТИКА

  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
Алтернативен линк

ЧИСЛА, МАТЕМАТИКА


* За да не се страхува човек от числото 13, трябва да знае начина, по който може да се трансформират енергиите му. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13.

* Три - това значи да съединим вярата, надеждата и любовта в едно. Девет - това значи да съединим физическия, духовния и Божествения свят в едно.

* Вие сте изучавали математика, но ако бяхте изучавали нейния вътрешен смисъл, щяхте да знаете свойствата и качествата на числата от едно до десет, щяхте да знаете техния произход, онази динамична сила, която съдържат в себе си. Външно числата са нещо като сенки, но от сенките им ще намерите истинските и реални числа. Например числото 1 представлява един скъпоценен камък, едно растение, една буболечица, една риба, една птица, един слон, един човек, един ангел, един Бог. Това са все динамични сили. С числото 1 можете съзнателно да работите. Не можете да извършите никаква работа, ако нямате сила, а всички сили се съдържат в него. Чрез единицата се твори, създава. Това е живо число, най-силно, най-разумно, то твори, но не устройва. За да се устрои този свят, за да почне да прогресира, трябва да се внесе числото 2.


  900 Мисли на Учителя - Лалка Кръстева (1927-1998)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ