НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1919_03_23 Учителя до Елена и Константин Иларионови

Алтернативен линк

София, 23. III. 1919 г


Л. Е. И.
  Получих вашето писмо. Добре сте сторили с вашето излизане. Смелост, ще бъде Волята Божия на земята. Мисленето на хората ще остане за тяхна сметка. Няма по-възвишено и благородно на земята от Добрия живот, живот изживян и употребен за Господа на Любовта.

  Стихът, върху който говорих на 9/22, бе „Царството Божие с Любов се взема, с обич се държи и с Дух се крепи". Така се пояснява неразбрания смисъл: „Царството Божие насила се не взема". И непросветените от Духа се стараят да го завладеят със сила, като някоя вещ, и да му станат господари. Размишлявайте върху думите. Когато излезе тази беседа, тогава ще се осведомите на по-обширно. Работете по начина, с който Духът ви побужда. Нека всичко да става с Любов, с обич и с Дух. Само там е Бог. Бъдещето е на тия, които така се подвизават и работят. Досега верующите са вървели по пътя на мъченията, по пътя на труда, остава още пътят на работата. Аз го турям така: има, които вярват в Бога, не живеят по Бога, други, които не вярват в Бога и не живеят по Бога, трети, които не вярват в Бога, а живеят по Бога, четвърти, които вярват в Бога и живеят по Бога. Бъдещето е на тия последните от три и четири. Господ наш ще благослови.

  В. В.

  (Свещеният подпис)


Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder
V1-ON