НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1899_03_14 Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

Алтернативен линк

Варна, 14 мар[т] 1899 г.
Люб. бр. Киров,

Желая да Ви съобщя да бъдете готов за всяка минута. Обещанието е вярно, Господ ще извърши все, що е говорил от начало и до сега. Кога прис­тигне Словото Божие, ще има смущение нався­къде и Вие ще се намерите с мен заедно във Варна и нашите духове ще бъдат обединени в едно.

Аз имам да бдя още за малко, докат[о] до­върша умилостивителното дело, и след това всичко ще предам в ръцете на Тогова, Комуто съм длъжен всичко. „Той е Отец", Благият ни Баща. Колко са сладки Неговите думи и пове­ления! „Онзи, Когото сте видели, Той е вождът Господен.'"69 Името Му знаете.

Приемете Д-ра като брат в Господа, аз ви го препоръчвам. Той е участник. Господ го прие и приема неговото служение. Той е един с нас в Господа. Той даде тържествено своето Обеща­ние и Бог е силен да го пази в Името Си.
Имате поздравление и от други двама братя:70 от село Хотанца71, които Господ е призовал в де­лото. 3а другите неща сам д-р М[иркович] ще ви разправи подробно. Радвайте се и веселете се, за­щото е приятно да сте весели и бодри и пламенни духом.Чет[ете] Псал[ом] 98,27,93; Второ Петрово Послание 1:20-21;

„Мир ви давам, Моя мир ви оставям." [Йоан 14:27] „Всяка пръчка в Мен, която принася плод, очистя се, за да даде повече." [Йоан 15:2]

Поздрави нарочно бр. Тодора. С търпение ще очакваме Обещанието и когато Бог Благий благо­воли, ще сторим всичко, което ни е определено да извършим за Него. Амин.


Ваш верен: П. К Дънов


...................
69. Не се разбира дали става дума за видението на П. Киров или е цитат отнякъде. (У., №16, 14.03.1899 г.)

70. Виж бел. №68 към писмо №15 на П. Дънов. (У., №16, 14.03. 1899 г.)

71. Хотанца - село в Русенско. Там след завършване на Американ­ското научно-богословско училище в Свищов през 1887 г. мла­дият Петър Дънов учителства една учебна година (1887/1888). (У., №16, 14.03.1899 г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)


Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder
V1-ON