НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Година 12 (22 септември 1939 – 12 юли 1940), брой 246

  - Вестник 'Братство' – 1928-1944
Алтернативен линк

БРАТСТВО

Седмичник за братски живот

Брой 246 - год. XII.

Севлиево, 22 септември 1939 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство – 80 лева

Отделен брой 2 лев

----------------

Адрес: в-к „ Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Атанас Николов

Съдържание:

Вяра в бъдещето – С. Калименов

Французи при учителя Дънов – Алфр. Ломоние

При езерото на чистотата – Тони Белмен

Война, в която ще има само победени – Георги  Радев

Словото на Учителя. Истинският човек. (из неделната беседа – 4 юни 1939 г.)

Рила-езерата – Алфр. Ломоние

Слово на учителя към френската група от 16 души, която пристигна на 11. август 1939 год. При  Рилските Езера.

На изпращане французите приветствието им към учителя

Новото учение – Вл. Пашов

Астрология. (продължение от бр. 245) – Влад Пашов

Наши издания

Вести

 

ВЯРА В БЪДЕЩЕТО

Гледайки всичко, което става днес по света, около нас и далеч от нас, човек много лесно би могъл да се отчае, да заклейми с проклятие този живот и да се откаже напълно от надеждата и вярата, че Правдата стои над силата, че Истината и Доброто стоят над лъжата и злото, и че в този свят на вечни противоречия и взаимни борби може някога да се установи истинска хармония.

Ако обаче нашият поглед бъде достатъчно проницателен и достатъчно широк за да обгърне нещата в тяхната вътрешна връзка, и да проникне до тяхната вътрешна същност — до уроците и смисъла, които те носят за нас — то ние, дори и днес, дори и при най-големия хаос в света ще открием във всичко това, което става пред очите ни, онази непрекъсната нишка на Върховна Разумност, която по заплетените, загадъчни и често трънливи пътища ни води към нещо по-хубаво — към една предварително набелязана, велика цел.

Този. който знае, че животът не е само игра на слепи, безсъзнателни сили, а че над него вечно бди едно всевидещо Око, той не ще се уплаши, не ще се отчае от това, което става. Защото то не се съмнява, че човечеството, вървейки по днешния обгърнат в тъмнина път, е водено, от ръката на една Велика Разумност, към Светлина.

ПРЕЗ МРАК, КЪМ СВЕТЛИНА!

Такава е днешната реалност на нещата около нас. Такъв е смисълът на всичко онова, което става, както в индивидуалния, така и в колективния, външен и вътрешен, живот.

Мощна, непоколебима вяра в бъдещето, непоколебима вяра в Доброто, в Истината н Правдата — това се изисква днес от нас, като индивиди и като колектив.

Ръката на Провидението ще ни изведе към желания край.

Вътова не може да има никакво съмнение.

От нас се изисква само разумност — да възложим съдбините си в Неговите ръце, да слушаме гласа Му и да не престъпваме повеленията Му!

Ний ще успеем!

Защото ний имаме най-великият водач — Бог.

С. Калименов

ФРАНЦУЗИ ПРИ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

Двадесет души французи предприехме тая година едно пътуване до София, за да прекараме три седмици при Учителя Дънов.

Какво значи това? То значи, че неговото учение представя за нас нещо жизнено, което създава занапред една неразривна духовна връзка между България и нас. Достатъчно бе за нас да прочетем седемте книги, които са преведени вече на нашия език, и да чуем в Париж живото слово на Михаил Иванов, ученик на Учителя Дънов, за да бъдем спечелени и да почувстваме несъпротивимия зов на тая Мъдрост, която е знание и любов , която е красота и доброта.

Преди години вече ние търсехме в самите нас и вън от нас тоя едничък и съществен синтез на сърцето и ума, или на науката, религията и изкуството. Сега ние вече намокрихме тоя синтез и искаме да изявим с висок глас пред всички българи нашата голяма радост и нашата дълбока признателност. Впечатленията и духовните уроци, които ние всички отнасяме със себе си от нашия кратък престой на Рила и на „Изгрева“, надминават всичко онова, което можехме да си представим по-рано: те са такива, че самият наш живот се е преобразил от тях завинаги, както и животът на всички ония, които ни окръжават във Франция и които ще изпитат, от своя страна, чудесното намагнитване.

Учителят Дънов не проповядва теоретична и отвлечена философия, а излъчва пълната наука на живота, която почива на Любовта: именно любовта и почитта към природата ни разкриват нейните най-съкровени тайни, именно любовта към ближния създава братството между хората, което горещо се желае от вси люде на добрата воля; а пък любовта към Бога ни свързва с всички сили на всемирния живот, дава ни здраве и радост, осмисля нашето съществуване и повишава неговата стойност. Тая възвишена философия се предава чрез музиката и паневритмията — отлични божествени изкуства, чрез които човек се съобщава наистина с най-благородните скрити сили, които управляват света. Песните и ритмичните движения на Учителя Дънов са художествени творби, толкова прости и същевременно толкова мощни, че никой измежду нас, при величието на рилските езера, не е могъл да противостои на оная трептяща магия, която образуваше от 400-тех души участници дивно живо единство.

А във всекидневния живот, какъв рядък урок ние можахме да почерпим от примера и допира с нашите братя българи! Непринудената любезност и естествената топлота на българското сърце, отглеждани от дълги години чрез словото, влиянието и присъствието на Учителя Дънов, са създали образец на човешко братство. От това духовно братство, основано на най-възвишените форми на живота, ние дойдохме тук да вземем семе за да го посеем в душите си и в родината си. Като изпълняваме това, ние съзнаваме, че работим за бъдещето, което ще бъде дело на живота любов, на живата наука, на живото изкуство, на живата религия, Орфей се завърна на земята, не само да опитоми зверовете със звуковете на своята лира, а да слее и обедини людете с песните, паневритмията и примера на евангелската любов. Следващите години ще стегнат и ще умножат тия връзки на топлота и светлина, ще обединяват занапред Франция и България. Нашата радост е безгранична, загдето ние имаме предимството да бъдем между първите звена от тая верига на любовта. Тая верига от чисто злато ще се разпростре надлъж и нашир, напук на вси общи страдания, които ни чакат. Тя ще стане един ден мрежа, здрава тъкан, която ще покрие вси народи и най после ще им донесе мир и щастие!

Алфр. Ломоние

професор в историко-филологическия

факултет на университета в Тулуза

ПРИ ЕЗЕРОТО НА ЧИСТОТАТА

Учителю,

От както сме дошли в България, първо на Изгрева, и сега тук на планината Рила, при вас и при всички наши братя българи, Ние чувстваме около нас такива добри мисли, благи думи и духовна радост, та имаме впечатлението, че сме станали вече жители на Небето.

И ние си спомняме за нашето детинство, когато дните ни бяха свободни и открити за радостта, игрите и учене всред природата.

Ние можехме да обичаме природата и да прекарваме всред нея от сутрин до вечер, да вдишваме нейните благоухания и нейния живот — без ограничения и без страх.

С какви мечти се пълнеха тогава душите ни за вълшебните богатства на планината и за красивите дарове, които тя пази за нас.

Ние мечтаехме за една страна, дето цари истинско щастие, истински свободен живот — чистата радост на истинската младост.

После, когато пораснахме, ние трябваше да напуснем нежната природа и да се приспособим към онова, което хората бяха организирали в модерните градове.

Тогава около нас ние срещнахме хора, които ни дадоха пример на страх, на егоизъм, на подозрение, на лични долни сметки и интереси, и бяхме принудени да се подчиним на техните правила на цивилизацията и на техния неестествен живот.

И затова ние трябваше да пазим грижливо, тайно в душата си, нашия дивен блян за рая на земята.

Но днес, бидейки тук, ние виждаме и чувстваме, че нашите детски мечти стават действителност.

Ние се уверяваме в това. като констатираме, от много месеци насам, — откакто изучаваме Вашето Божествено Учение — неочаквани големи промени в нашата душа и в нашето физическо тяло, а постепенно и в нашите семейства и в нашите приятели.

Тези резултати са така важни, че те не могат да се сравнят с малкия напредък, който правехме по-рано с голям труд и бавно, година след година.

Ритъмът на нашия живот се промени, всичко приема за нас нов смисъл, и сега за нас започва нов живот.

Аз изказвам тези мисли от името на всички французи и от името на всички приятели, които са останали във Франция, но които са свързани с нас в този момент с всичката искреност на своето сърце.

Мнозина ни натовариха да почерпим за тях от тук, от Извора на Живота. И те очакват нашата помощ и подкрепа, когато се завърнем там.

Ние ще им кажем, че сме намерили тук своето истинско Отечество: страната на Любовта, на Светлината и на истинската Радост. И ще им занесем с отворени сърца, всички неоценими богатства, които получихме тук.

Учителю,

Ние искаме да Ви изкажем своята дълбока благодарност, за ония благословения, които Вие изляхте върху нас. Ние ви благодарим от все сърце, дето ни изпратихте във Франция един от своите ученици. Той е за нас жив пример на добродетели, на самоотверженост и на Любов.

Благодарение на него днес в повече от тридесет града във Франция вече знаят за Вас и започват да Ви обичат.

Той ни носи Вашето Божествено Учение, като го приспособява за нас.

Ние изказваме също дълбоката си благодарност на всички наши братя българи, които от четиридесет години извършват първата най-мъчна работа, с такова търпение и любов, за всички свои братя човеци. Те са за нас едно голямо огнище на топлина и на светлина. Ние ги обикнахме и благодарение на тях чувстваме голяма сила в себе си да вървим напред.

Тази сила ние ще я занесем на всички добри французи, които очакват и се надяват в своите сърца да дойде за всичките хора Царството на Свободата, на Правдата и Братството.

Лион

Тони Белмен

ВОЙНА, В КОЯТО ЩЕ ИМА САМО ПОБЕДЕНИ

Всички пресмятания показват, че войната в наши дни е най-неизгодното предприятие, в което може да се впусне един народ. Това го знаят, може би, най-добре държавниците, които разполагат с всички данни за една обективна преценка на печалбите и загубите от това опасно предприятие. Защото днес повече от всякога в една война се ангажират всички сили и средства, с които разполага един народ — от живота на най-здравите, най-работоспособните най-производителните негови синове, чиято творческа енергия е най-голямата ценност за една нация, до последния грам жито, въглища или петрол, които човешкия труд е извлякъл от земята. С една реч, всичко онова, което редица поколения са придобили с пот на чело, ще бъде хвърлено във войната със суетната надежда за една победа, която ще донесе негли на победителя огромни печалби.

Макар историята да показва — а опитът от общоевропейската война блестящо да потвърди — че почти винаги тия сметки са излизали криви, и че балансът на войната е неблагоприятен в края на краищата и за победители и за победени, водачите на народите, които носят почти изключителната отговорност за започване на това рисковано предприятие, като че ли все още не искат да разберат това. Те като че ли все още не могат да повярват, въпреки всички красноречиви факти, че поради самия характер на съвременната война, не може да има в края на краищата ни победители, ни победени. В днешната война, при последна сметка, всички ще се окажат победени.

И може с положителност да се предскаже на ония, които сега подпалиха войната, както и на ония, които биха извършили безумието да се хвърлят в нея, че всички те ще излязат от войната победени. Ако има победител, то той ще бъде самата война. Днешната война ще победи всички.

Георги Радев

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Истинският човек

(из неделната беседа „Истинският човек“ – 4. VI. 1939 г.)

Всичко в света има своята цена, но съвременният човек не оценява онова, което има. Това неоценяване произлиза от три причини: Първата причина е, че той не познава Бога, както трябва. Втората причина е, че той не познава ближния си както трябва. И третата причина е, че той не познава и себе си, както трябва. От хиляди години насам човек работил изключително само за себе си. От това едностранчиво разбиране са произлезли всички противоречия в самия човек, както и в народите, които са съставени от същите хора. Днес всеки човек, религиозен или светски, като говори за Бога, употребява името му само като предлог за постигане на някоя своя цел. Така се зараждат всички противоречия. Всеки се оплаква, че глава го боли, че корем го боли, че краката или ръцете го болят, че обуща или дрехи няма, че къща и пари няма, че деца няма и т. н. Всеки говори за своя личен живот.

Понеже всички хора работят само за себе си, в света съществува един недоимък. Всеки гледа да вземе повече, отколкото може да употреби. Питам; ако един милионер има 500 милиона лева, или няколко милиарда лева, как ще ги изяде и къде ще ги употреби той? Ако един човек има в хамбара си хиляда килограма жито, може ли той сам да го изяде? Той има на разположение хиляда килограма жито, а друг няма нито един. Първият казва: „Това жито е мое”. От това, именно, произтича злото.

От името, което му е дадено, се вижда, че човек е същество, което мисли, т. е. същество на светлината. Човешките мисли не са нищо друго освен форми на Божествената светлина, и понеже той съзнава това, той си мисли, че всичко, което е създадено в света, е създадено само заради него. Той си мисли, че има право да върши каквото си иска. Човек има право да върши всичко, каквото си иска, но само когато това, което върши, е добро. Не е ли добро това, което върши, той няма право да върши каквото иска.

Като прави добро, човек се повдига, освобождава се. Но като прави зло, той се ограничава.

Като се ограничава в доброто, злото ще доведе човека до онова положение, до което са останали малките животинки.

Често ми задават въпроса, как разбирам живота. Кой живот? — Сегашният. — Че сегашният живот не е живот, той е фиктивен. Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят братски. Нима животът между вълка и овцата е реален? Какво ще прави вълкът, като изяде всички овце, и не остави нито една жива? Мнозина мислят, че другите хора са причина за техните нещастия. Кои хора? Че хората, това са същества, които мислят.

Всеки човек се бори със своето минало.

Той се чувства, че е лош. Това е неговото минало. Когато някой професор прави бележки с червено мастило върху тезата на някой студент, професорът ли е виновен? Или когато някой учител по български език или по друг някакъв език прави зачерквания с червено мастило по тетрадката на ученика и намери около 20 погрешки, за които пише слаба бележка на ученика, той ли е виновен? Че ако вие се родите между ангелите и почнете да изучавате техния език и тяхната граматика, мислите ли, че това ще бъде лесна работа за вас? Ако вие си позволите да кажете в ангелския свят само една лоша дума, ще ви изпъдят за десетки и стотици години от там. Вие благодарете, че сте на земята, гдето казвате по десет пъти повече лоши думи, а пак ви оставят да живеете тук. Ако в ангелския свят се позволите да помислите нещо лошо, веднага ще ви изпъдят за пет хиляди години. Ако пък си позволите да почувствате некакво лошо разположение, ще ви из-пъдят за две хиляди години от техния свят.

Мнозина мислят, че и ангелите са като нас. Като нас са, но само че те със своята възлюбена имат отношение на души. Ако възлюбената на един ангел си позволи да изпрати един лош поглед на своя възлюбен, тя ще изчезне от света. И ако той си позволи да я погледне накриво, той ще изчезне от света. Та ако вие отидете в ангелския свят, едва ли бихте могли да преживеете два деня между тях. Вашата мисъл веднага ще бъде видима за тях. Някой искат да отидат на небето, да видят Христа. Но знаете ли, какво ще бъде положението ви? Всички ваши мисли ще тръгнат подире ви, както едно време Аврам, при напущане на бащиния си дом, с цел да отиде в Ханаанската земя, взе със себе си всичката си стока — говеда и камили. Какво ще правите, като се видите заобиколени със своите мисли? Ако вие носите птици, риби, както и да е, но ако носите къртове със себе се, какво ще правите? Небето няма нужда от къртове и от свине. Ще кажете, че това са отвлечени работи. Не, питам ви: Ако имате една мисъл, която като кърт постоянно рови пръстта ви, какво ще ви ползва тя? Какво ще ви допринесе онази мисъл или онова чувство, което постоянно рози и разваля нещата?

Та, при сегашното положение, в което се намирате, човек трябва да изучава своите мисли и своите чувства, да знае в какво състояние се намират. Той трябва да знае от какъв род са те. Същевременно, той трябва да знае от какъв род са и неговите постъпки, защото от съчетанието на неговите мисли, чувства и постъпки зависи, както неговото бъдеще, така и неговото щастие. Следователно, като същество на светлината, човек трябва да мисли.

Като знаете това. ще ви прочета една глава за „Човека“ от книгата „Учителят говори“ стр. 53:

„ . . . Днешният човек не е дошъл още до положението на истински човек. В него има по-голямо или по-малко надмощие на животинското естество. Истинският човек отсега нататък ще се прояви.

Сегашният човек не може още да се обуздава. У него има още много животински прояви. Всички престъпления, които човек днес върши, се дължат на животинското у него. И той трябва да прояви много усилия, за да се освободи от животинското, и да го превъзмогне.

Човекът, обаче, е съчетание на добродетели, а не на престъпления.

Човек сам по себе си, по своя произход, по своето естество, е нещо велико.

Бог, като се е ограничил сам в себе си. е създал човека. Ала със създаването на човека са се явили и страданията в космоса. Защото там, гдето има ограничение, има и страдание.

Велико нещо е човекът!

Ако вие разбирате човека, ако вярвахте в него, ала не в това, което се вижда отвън, което отвън се проявява, щяхте да видите, колко велик е той. Защото това, което отвън се вижда, е израз само на известни мисли, чувства и действия. Човекът не е онова, което днес се мисли за него. Той не е само едно материал но същество, което изчезва със смъртта. Това, което умира, не е човекът.

Ако човек изчезваше със смъртта, тогава няма защо толкова да се философства за него. В такъв случай той е една вещ, един предмет, един автомат, който утре ще се разсипе в прах,

Това, че човек ще умре, е първата лъжа, която е внесена в  света.

Има нещо в човека, което не умира и в този и в онзи свят.

Това, което не умира, това, което не се разлага, това, което не изчезва, то е човекът, То нито остарява, нито се подмладява.

Когато говорим за човека, ние разбираме душата. Ако има нещо божествено у човека, то е светлата душа, която мисли.

Отделете от човека разумната, светла душа, и той става същинско животно. Той по нищо не се различава от него — яде, спи, има, с една реч всички нужди и слабости на животното.

Човек е жива душа. която има всички възможности на вечния, безсмъртен живот. Тази душа притежава всички методи за работа вътре в себе си, и тя ги влага в мозъка и въобще в цялото тяло, чрез което се проявява.

Ето защо, ние казваме: човек съдържа в себе си всички възможности на един разумен живот. Човек съдържа в себе си всички възможности за един живот на любовта. Човек съдържа в себе си всички възможности  за един живот в истината.

Когато човек започне да осъществява всички тези възможности, той постепенно се трансформира, постепенно преминава от едно състояние в Друго.

Той постепенно се изкачва стъпало след стъпало; от обикновен човек, той става талантлив, после гениален, след туй светия и най-после Учител.

Има степени на човека. Под „човек“ ние не разбираме само онова същество, което живее на земята.

Човекът съществува не само на земята, не само в слънчевата система. Той населява цялата звездна вселена — всички слънца и планети. Планетите и слънцата са населени със същества от разни степени на интелигентност. Не е важно какви тела имат те. Те са разумни същества, и принадлежат към една и съща човешка раса. Тази раса постепенно се развива. Много от човешките същества по другите системи са далеч по-напреднали от човека, защото са излезли по-рано от великия първоизвор на живота. Тяхната мъдрост е толкова велика, че културата на хората, в сравнение с тази на Сириус, например, е още в своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не са даже и деца.

Но човекът е вечен пътешественик. Земята не е била и няма да бъде едничко негово жилище.

Земният човек, след като завърши своето развитие на земята, няма да отиде на „небето“. Той ще странства от система в система на физическата вселена, докато се развие в своята пълнота. Следната станция на неговото развитие ще бъде, именно, Сириус.

Човешкият дух е слязъл на земята от около двеста и петдесет милиарда години. Той не е бил в това състояние, в което днес се намира. През тия двеста и петдесет милиарда години той е минал през много форми и много фази на развитие.

И целият почти безкраен ред от органични форми, които природата е създала, представят все стадии, през които човешкият дух е минал. Те са едно велико училище, в което той се е учил.

Всички знания на човека, придобити в течение на тези двеста и петдесет милиарда години, са написани в неговата малка глава, в неговия мозък.

От гледище на по-напредналите същества, обаче, от гледище на ангелите, например, човек все още е едно малко дете. Тези двеста и петдесет милиарда години за тях са като две и половина години. От тяхно гледище, човек е едно дете на две и половина години.

Много още има да учи човек! Затова той е минал ще мине през безброй форми и степени на живот

Хората, които имат жалка представа за човека, мислят, че веднъж като се роди човек, и всичко е свършено.

Не, раждането е един вечен, непрекъснат процес.

Безброй пъти човек се ражда, като минава от една фаза на развитие в друга.

Имайте предвид едно: въпросът за раждане и прераждане е въпрос за просветения човешки дух, за просветената човешка душа, за просветения човешки ум - това не е въпрос за обикновени умове.

Човек се учи едновременно в три училища. На земята се учи тялото. Всички клетки в организъма вършат известна служба, ала едновременно с това те се учат.

В духовния свят се учи душата. В божествения се учи духът.

Ето защо, идеалът на човека е да разбере себе си. да разбере ангелите, която се проявяват у него като светла и чиста мисъл. да разбере най-после Бога, т. е. Любовта.

Понеже човек е свързан с ангелите, които са създали мисълта, затова го наричат същество на мисълта — „манас“. Разумът е дар на човека от ангелите. И това, което го отличава от животните, което го е изправило на два крака, това е неговият разум.

Но аз ви казвам, че човек е нещо повече от това, което мисли.

Великото в света не може да се определи напълно.

Едно помнете: първото качество на истинския човек е любовта. Любовта е божественото в човека. Без любов човек се превръща в животно. Без любов, той е изложен само на грехове и престъпления.

Който не е възлюбил Бога, той още не е истински човек. Той няма още „образ и подобие Божие.“

Впрочем. когато се говори за човека като образ и подобие Божие, подразбира се човекът в неговата първична проява, така наречения „Космичен човек“.

Всеки човек, всяка човешка душа е един първичен елемент от Космичния човек.

Като такъв той заема точно определено место в Живата Природа и играе определена роля. Без него вселената не може да се прояви в пълнотата на своята хармония.

Ето защо и всеки човек, тук на земята, си има своя определена роля.

Без него животът не може. Явяването на толкова милиона души в света не е нещо случайно.

И затова, дръж постоянно в ума си мисълта: Човек е най-великото създание на земята.

Радвай се, че носиш името човек.

Стреми се да отговаряш на това име! Не забравяй, че като дух. като душа, като ум и като сърце, ти си важен елемент във вселената — без теб тя не може да се прояви в своята хармония.

Ти все още не знаеш какво си.

В човека се крият сили, които са в спящо състояние, и той трябва да работи за тяхното пробуждане и правилно използване.

Когато човек се свърже с Бога, у него се пробуждат всички спящи сили и способности.

По какво се познава човекът, който е свързан с Бога? По това, че той е готов всичко да жертва за Него.

Вие питате защо сте дошли на земята. Казвам ви:

Да проявите Божията любов.

Да проявите Божията мъдрост.

Да проявите Божията Истина.

Да проявите Божията Правда.

Да проявите Божията Добродетел.

Дошли сте да проявите всички тези добродетели, да проявите всичко онова, което е вложено във вашите души от вечността.

И помнете, че велико е предназначението на човека.

Великият живот има нужда от човеци, които са „родени изново“, които са видели „Царството Божие“.

А не забравяйте, че който иска да види Царството Божие, очите му трябва да бъдат чисти. Чистите очи подразбират чисто сърце. Чистото сърце подразбира светъл ум. Светлият ум подразбира благородна душа. А благородната душа подразбира един любящ дух, който е излязъл от Бога на вечността.

„Роденият изново“ е свързан с всички по-високи светове и с всички същества от по-високи йерархии.

За този човек е казано в Писанието, че „грях не прави“.

И наистина, роденият от Бога има такава любов в душата си, в нея блика такъв извор на любовта, че никакви противоречия за него не съществуват.

Били ли сте при такъв човек, да видите какъв мир, каква тишина, каква радост царуват в него?

Сърцето, умът, душата и духът на такъв човек са в пълна хармония с Бога.

Такъв човек, дълбоко погледнато, е съвкупност от много разумни, гениални души,

Същото се отнася и до великите поети, музиканти, художници. За да се прояви един велик поет, за да се прояви един велик музикант или художник, трябва да се обединят хиляди разумни, гениални души.

Така човек, от „син на мисълта“, става „възлюблен син на Любовта“.

Така той става Син Божи.

А да бъде човек Син Божи, да бъде служител на Великия, който всичко е създал, ще рече да чувства пулса на цялата вселена, да вижда всичката нейна красота, да чува нейната величествена хармония“.

Из 31 неделна беседа от Учителя,

държана на 4 юни 1939 г. 10 ч.пр.обяд.

София – Изгрев

РИЛА-ЕЗЕРАТА

Учителю,

Изпитвам най-голямо съжаление, че не мога да говоря на Вашия език, за да мога направо да изразя чувствата, които преливат в нашите души и в душите на братята от Франция, които са тук сега и които са далеч от нас. Трудно е човек да се изкаже дори на родния си език! Какви думи да намеря за да изкажа крайната благодарност, която изпитваме към Вас, за всичкото благословение, което ни изпратихте в нашата страна посредством един от Вашите ученици! Но нашето присъствие тук не е ли вече едно доказателство за тази благодарност? То е също така потвърждение за нашата добра воля за в бъдеще.

Ние дойдохме да Ви благодарим от всичката си душа и всичкия си дух; но също така и да Ви искаме нови благословения, съвети, пример допир, физическа, интелектуална и морална сила за, да можем по-добре да служим на Бога. Сега ние есе повече и повече съзнаваме нашата задача. Тя е още много малка, понеже ние сме много слаби. Ние искаме да станем по-силни, за да могат да ни се възлагат по-големи и по-трудни задачи.

Онова откровение за живо братство, което ни се даде чрез трогателния пример от страна на всички братя българи и чужденци, което ни се изявява в атмосферата пълна с мир и мекота всред планини и езера, вашето присъствие и вашето слово разтърсиха цялото ни естество, за да го преустроим. Ето ни пред основите на нашия нов живот. Ние сега искаме да изградим стените на нашия дом; да станем по-добри и по-възприемчиви за Божията Любов и мъдрост. Ние искаме да излъчваме все по-голяма и по-чиста светлина. Големия урок, който научихме вече тука, между другото, е съществената роля на музиката, на песните, на паневритмията, които могат да ни помогнат в изпълнението на нашата задача. В нашите неспокойни механизирани за падни страни, в нашите изкуствени и тъжни градове, музиката и паневритмията са най-доброто средство за засилване на духа и за обединение на душите. Ние си поставяме за задача да ги изучим, колкото се може по-добре, и след това да ги разпространим. за да може всеки един от нас да стане в своя град малко по малко едно живо огнище, един малък Изгрев, една малка Рила. съвсем малка, дребничка в началото, но дълбоко и за винаги свързана с големия Изгрев, с голямата Рила

Обещаваме пред Вас. Учителю. пред всички братя българи, които вие вече отдавна сте обединили чрез толкова хубави връзки, пред тази величествена и чиста природа, която Вие превърнахте в източник на Любов, ние обещаваме да станем добри служители на Божественото. Ще ни трябва много, много време и търпение; но тъй като Божественото е слязло при нас, понеже Вие ни протягате ръка, ние се надяваме и вярваме, че ще можем да изкачим пътеката на духовния живот, тъй както се изкачихме тази вечер с Вас при езерото на Чистотата.

Учителю, ние изпитваме радост поради вашите вчерашни благословения, под влиянието на благословенията от днес и в очакване на утрешните ви благословения.

Ал. Ломоние — професор

Рила, неделя, 13. VIII. 1939 г.

СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ

към френската група от 16 души, която пристигна на 11. август 1939 год. в 4 ч. сл. об. при Рилските Езера. Веднага групата отиде горе при Учителя. Той ги приветства със следните думи:

Поздравлявам ви с добре дошли!

Подвигът за Любовта е най-великият подвиг в живота.

Извършеното дело чрез Истината—това е най-великото дело.

И служенето на Бога — това е най-приятната работа, която човек може да извърши.

Това служене става чрез Любовта, чрез Мъдростта и чрез Истината.

По този път само могат човешките души да се освободят от ония вечни ограничения, в които до сега са живели.

Аз ви поздравлявам. Вие идете да проверите не само чрез теория, но и чрез практика.

Желая да посрещнете всичко с радост и веселие.

Радостта — това е човешкото право. Веселието това с Божието право.

Всички сега се поканват в служенето на Любовта без насилие и без страдание.

Страданието трябва да оставят отвън вече и радостта да приемат вътре.

На изпращане французите

ПРИВЕТСТВИЕТО ИМ КЪМ УЧИТЕЛЯ

Изгревът. 28. VIII. 1939 г.

 

Скъпи Учителю,

Голямо вълнение ни изпълва при мисълта за нашето близко заминаване за Франция, защото ние виждаме големите промени, които ще станат в нашия живот, когато ще бъдем отдалечени от вас и от всички наши български братя и сестри.

При нашето пребиваване ние бяхме приети и обиколени с толкова доброта и благосклонност, че не знаем вече как да изразим нашата признателност и симпатия.

Нашата радост не може да се предаде с думи. Думите са много безсилни за да изкажем това, което нашито души са изпитвали всеки ден, при общение с нашите братя, които са сега нашата истинска намерена фамилия. Ние намираме, че нашето пребиваване в България бе много късо. Едва можахме да се запознаем един с други, но въпреки това, нашата радост е голяма, защото нов живот започва за нас сега.

Напред на хоризонта ние виждаме големите задачи, които има да изпълним между нашите братя-човеци и естествено пред нас изпъква слабостта на нашите лични, индивидуални средства. Въпреки, че нашите желания са добри и честни в основа, но когато наблюдаваме с откровеност нашата практика в живота, ние намираме и в най-малките си действия толкова слабост и празнини и погрешни постъпки, че понякога мъгла ни обикаля, скривайки истинския път. Обаче в същия момент когато се изразява нашето мнение от самите нас, в светлината на истината ние откриваме това, което в действителност е истинско братство. Това откритие ще бъде големия урок на живота, който ние ще занесем от нашето пътуване. Ние знаем сега, че братството е една велика сила на новата култура, която иде. Без това братство, ние сме само едни индивиди, малки и слаби, блъскайки се при най-малките пречки в живота, когато обаче в братството всичко става възможно и всичко се нарежда. Когато ние се съединяваме сърдечно едни с други в нашите сърца, ние ставаме едно голямо тяло, живо, способно да предприема и разрешава най-трудните човешки задачи.

Сега всички ние чувстваме, че братството не е само един хубав идеал, сближавайки мислите на хората, но че то е единствения път за прогреса на човека и единственото средство за разрешаване проблемите на нашия живот на земята.

Вървейки всички заедно, свободно и искрено съединени в истинско духовно братство, такова за каквото примерът ни е даден тук, ние ще можем да реализираме малко по малко тази велика цел за мира между човеците — надежда на всички хора с добро желание във всички страни.

Ние ще се завърнем във Франция сега всред общата загриженост и ще бъдем първите пионери на великия мир. После ние ще се помъчим да бъдем работници на светлината. Ние ще започнем работа с доверие — без да чакаме другите да почнат.

Каквито и да са времената, всеки ден, с всичките си сили ние ще вършим добри дела — творчески и съграждащи, и достатъчно е да мислим за великите дни, изживени тука, за да придобием кураж и вяра.

Ние ще си спомняме също всекидневните постоянни усилия на нашите братя българи, събрани тихо за 40 години, под Вашето светло ръководство.

За да може един ден да се разлее върху земята Божията Любов, тъй както Бог ни казал.

Учителю! с всичката си душа, с всичката си сила, ние, французите, Ви молим да ръководите и нас в усилията ни към светлината и истината, за да можем да успеем в нашия живот и да станем от сега истински Божии работници на земята, за доброто на всички хора.

Вл. Пашов

НОВОТО УЧЕНИЕ

Света и живота могат да се разглеждат от две становища — динамическо и статическо: или разглеждане на света и живота като сила и като форма. Това са двете страни на проявяващата се реалност. Но за да имаме ясна представа за проявената реалност, трябва да разглеждаме освен формата, силата н отношенията, които съществуват между тях, и друго едно начало, което направлява силите, които строят формите. Това е Разумното Начало.

Така че, да разберем проявеното Битие, Проявения Живот, трябва да го разгледаме по форма, по съдържание и но смисъл. Съвременните хора, във всичките си познания, са стигнали само до едно частично познаване на формата. Те още не могат да прекрачат границата на статичното, за да дойдат до динамиката, а още по-малко до Разумното Начало, което стои зад всички явления и процеси. Вследствие на това, техните представи и понятия са статични, замръзнали, закостенели и не могат да изразят това, което представя Реалността сама по себе си

Но динамичното знание с живо, проникващо, всеобемащо, бих казал диалектично, вследствие на което то е още непонятно и недостъпно за съвременния човек. То е тъй непонятно и недостъпно за човека на статичното знание, както за едно същество с двуизмерно съзнание с невъзможно да изследва процесите и явленията в триизмерния свят. Каквото и да прави, за да добие известна представа за тях, то ще ги сведе към двуизмерния свят, или по-право, като отражение в неговото двуизмерно съзнание. И ще си състави известни понятия за тях, които само ще загатват за реалността, но няма ни най-малко да ни дават съответните отлики и качества на тази реалност.

В същото положение се намират и съвременните хора по отношение на динамичното знание, което подразбира едно по-високо съзнание от обикновеното самосъзнание на съвременния човек Но тъй като съвременното човечество не може да приеме това знание, защото няма органи за това, и защото неговото съзнание не е пригодено да го възприеме, то носителите на това живо съзнание се стремят да го предадат на обикновен език, служейки си с представите и понятията, с които си служи съвременния човек, за да му дадат известна идея за реалността, в която те живеят и която постоянно опитват. Защото живото знание не е плод на външния механически опит, но е резултат на живия вътрешен опит, където лабораторията е самия човек — неговото съзнание и неговия организъм.

Носителите на новото знание всичко опитват и проверяват в себе си. Това именно динамично знание, предадено на човешки език, с човешки представи, понятия и образи, е именно Новото учение, което влиза сега в света. То има за задача да даде една нова насока на човешката мисъл, на човешките чувства и желания, и на човешкия живот, да даде един стимул и един идеал на човека, за да може да го изведе из робството и тъмнината, в които се намира, и да го приобщи към великия и свободен космичен живот — живот на светлина, живот на свобода и живот на творчество,

Би било дързост за човека на обикновеното самосъзнание да мисли, че може да обгърне напълно, да изчерпи Новото учение. Защото може да направи това толкова, колкото може да изчерпи водите на Великия океан. Това е толкаво възможно, колкото е възможно за двуизмерното съзнание да схване, обгърне и познае явленията от триизмерния свят. За онези, конто познават характера на Новото учение, то е едно космическо явление, което далеч надминава границите на триизмерния свят и възможностите на самосъзнанието. То е плод на едно велико свърхсъзнание, което като слънце огрева хоризонтите на нашия живот. То е обширно и безпределно, като космоса, защото е израз на живота на целия космос. То е неизчерпаемо и неизследваемо, защото само статичните неща се изчерпват. А динамиката е вечен творчески процес, който никога не може да бъде изчерпан и обгърнат, защото с вечно творчество, т. с. в него вечно се внася нещо ново.

И аз тук не искам да дам пълна картина, не даже и скица на Новото учение, но искам да дом о една идея какво представя то. Онзи, който иска да добие по-конкретна представа за него, нека проучи беседите и лекциите на Учителя.

Новото учение е Великото Божествено учение, предадено на човешки език, с човешки представи и понятия. Всички тези представи и понятия са само символи, зад които този, който познава динамиката на живота, може да надникне в света на реалността, която е скрита зад тези символи. А онези, които не знаят чрез символите да проникнат до реалността, питат какво е новото в Новото учение, когато и то е като другите учения. Новото учение си служи със същите представи и понятия, с които си служат и другите учения, но съдържанието и смисъла на тези понятия са коренно различни от тези, които им придават статичните учения.

За новото учение света и живота в тяхната целокупност са проявление на Бога, на Великата Реалност, която в своето проявление създава света и проявява живота. Но и понятието Бог в новото учение няма нищо общо с обикновените религиозни схващания. Ново съдържание и смисъл се внася в него. Така че светът и животът, това са външното и вътрешното проявления на Първата Причина, която само по себе си е недостъпна за познание от обикновеното съзнание. Но в Новото учение се дават пътища и методи, за да може човек да влезе  връзка с Първата Причина. Това е едно от основните положения на новото учение.

(следва)

Вл. Пашов

АСТРОЛОГИЯ

(продължение от бр. 245)

Уран. както казах. се разглежда като октава на Меркурий*). А Меркурий е свързан с конкретния ум. Следователно, Уран, като октава на Меркурий ще бъде умствен, въздушен, нервен, променлив, непостоянен, импулсивен, упорит, мистичен, тайнствен, студен . безплоден. За него казват, че е студен като Сатурна, енергичен и импулсивен като Марса и умствен като Меркурий. В тялото има отношение към главния мозък и нервната система или по право върху жизнените енергии на нервите, отколкото върху тяхната структура. Предразполага към мистични занимания и окултните науки и дава склонност към старинността, затова антикварите са под негово влияние. Това си има своите дълбоки психологически причини, за които местото не ми позволява да се спирам. И лицата засегнати от това влияние търсят по-необикновени занятия и професии, които да задоволят влечението им. Изобретателите, електротехниците, метафизиците са родени под това влияние. Много учени, философи и реформатори, които внасят нещо ново в своята област и правят революция в нея, са все под Ураново влияние. Революциите, във всички области, са Ураново дело

Всички онези, които се занимават с хипнотизъм. астрология, френология, хиромантия, парапсихология, психометрия, изследователи в новата физика и пр. действат все под импулса на Урана. Уран е принципа, който работи за пробуждане на космичното съзнание. Той прекрачва границите на личните интереси и е космополит. Той счупва оковите на всякакво робство и иска свобода, както за индивида, така и за обществото. Той е индивидуалист в най-благородния смисъл  и като силна личност работи за освобождението на своите братя човеци Той е противник на всеки догматизъм, формализъм. консерватизъм и традиции и щом му се изпречат на пътя, той ги руши. Урановия тип има революционна мисъл Но благодарение на това, че съвременните хора не могат тъй да се каже да реагират правилно на урановите вибрации, нямат още достатъчно оформени органи в мозъка, за да им дадат израз затова, когато Уран почне да се проявява в тях, те стават някак си ексцентрични. Имат скитнически склонности; оригинални, изобретателни. Уран предизвиква внезапни и неочаквани прояви в живота; бързи покачвания и слизания, неочаквани обрати в сполуки и несполуки Болестите му са сложни и неизцерими по летищата на обикновената медицина, освен по новите начини на лечение Болестите му са на нервна почва и от простуда; предизвиква най-вече парализа, язви и нервни разстройства.

Нептун се разглежда като октава на Венера. И докато Уран действа повече на ума, то Нептун влияе повече върху човешките чувства. Нептун  е умерен, влажен, воден, експанзивен, плодоносен, променчив, неустойчив. Докато Венера е принципа на обикновената любов, достояние на всички живи същества, то Нептун е принципа на висшата, идейната, божествената любов, която е достояние само на онези, в които е пробудено космичното съзнание. А онези. които се намират в зазоряването на това съзнание, само предвкусват тази любов. Но един път опитали я, те всецяло й се отдават, стремейки се да я въплътят в живота си и да реформират обществото да заживее с нея. Те мечтаят за „Царството Божие” на земята и са проповедниците на братството, равенството и свободата между хората. Затова за човека с обикновено съзнание те са мечтатели и утописти, които си губят напразно времето. Но в същност, те живеят със съзнанието си в един реален  свят, когото се стремят да въплътят в земните форми, но не им се удава. И всички съвременни мечти за нещо ново, красиво, възвишено, се дължат на мистичните влияния на Нептуна. Понеже Нептуновите вибрации са много възвишени и ни свързват с един извънсетивен свят, затова създават голяма чувствителност в организъма и дават хора с тънка естетика, силно съзерцателни. Те се стремят да проникнат във вътрешността на живота и са хора с голяма интуиция и силни предчувствия и яснослушане. Но понеже съвременните хора не могат да реагират правил но на тези възвишени вибрации, на този висш живот на Нептуна, той действа по такъв начин, че създава един силно нервен темперамент, който често върви ръка за ръка с гениалността или с лудостта. В лошите си аспекти предизвиква неврози, афазия и т. н. Предизвиква заплетеност в работите и усложнения в предприятията Когато е в лош аспект също така предразполага към измама, към двойственост в живота и невменяеми постъпки. В организъма предизвиква разпадане на тъканите и предразполага към линеене.

Плутон още не е проучен, сега се поучава, затова няма да се спирам върху него.

(следва)

___________________________________

4) Макс Хайндел разглежда Уран като октава на Венера и го нарича планета на алтруизма, а Нептун като октава на Меркурий и го разглежда като планета на идеализма. Това си има своите причини, за които няма да се спирам, но само ще кожа, че според розенкройцерената традиция, древните посветени нарочно са разместили имената и качествата на Меркурий и Венера, с което са искали да не предадат известни ключове на езотеричната наука. И в такъв случай, когато древните са говорили за Меркурий, те са имали пред вид това, което ние сега наричаме Венера, и обратно. Само споменавам за това, като пак за сега ще се придържам към общоприетото схващане, защото това, което е изнесено в него, е резултат на статистични и опитни изследвания.

НАШИ ИЗДАНИЯ

Изброените тук книги са собствени издания на книгоиздателство „Братство“. Севлиево, из дадени постепенно, в разстояние на няколко години, с големи усилия и с превъзмогване на много трудности. Много трудно е днес издаването, особено на идейна литература. Затова ние се обръщаме към всички читатели, които ни съчувстват, с настойчива молба да станат наши настоятели, или да ни намерят такива в населените места, в които живеят. Във всеки град и във всяко село трябва да има настоятел на книгоиздателство „Братство“

Настоятелите се ползват с 30 на сто отстъпка за всички наши издания.

1. ОКУЛТНА ЛИТЕРАТУРА

Живите сили на слънцето, от Г. Радев. Опит за разкриване великата тайна на загадъчното светило, което е извора на нашия живот.

Пътят на звездата, от Г. Радев. В тази книга светът се разкрива пред очите на читателя в нов образ. Зад видимите явления на живота, които са само символи на нещата, човек разкриви великите тайни на природата.

Проблемата на храненето, от Д р М. Стоицев, с многобройни научни данни за състава и влиянието на различните храни и наставления за правилното хранене и съчетание на храните.

Наука за дишането,— дишането като ключ ни живота и двигател към всестранни постижения, от Аледон.

Възпитанието на детето, от М. Хайндел. Астрологията и детето. Закона за седемгодишните периоди. Скритата причинност.

Основния закон на здравето, — мисли, които лекувал. от Е. Оуен

Агни Йога, наука за развива-е на висши психични сили.

Човек и Бог, от Пламен, общ поглед върху окултната наука

Що е окултизъм, - великата наука за великия живот, от С. Калименов

Вечните истини, окултна енциклопедия, Ст. Тошев

Безсмъртието на човека, проф. Лодж. — Човек е безсмъртен дух, който живее вечно, а не материя. Не отождествявайте вечното с временното

Безсмъртна любов, психологически роман от Дук де Помар. Великата тайна на любовта получава с тази книга, еднакво ценна както в художествено, така и в научно отношение, своя най-пълен и съвършен отговор.

Шестото чувство на човека: наблюдения, изследвания и лична опитност от проф. Шарл Рише.

Отче наш, от Август Цйешковски. Учението на Христа като пълна и съвършена социална програма за изграждането и устройството на новия свят.

Рила, когато проговори, впечатления и размишления, от Орион (д-р Стефан Кадиев). Поетично описание живота на Братството в летния лагер на Рила. С илюстрации.

2. БИБЛ. „ВСЕМИРНА ЛИТЕРАТУРА“

Хамлет, от Шекспир преведе от оригинала Сава Калименов, със статия „Величието на Шекспира“.

Макбет, от Шекспир. преведе от оригинала С. Калименов.

Сид, от Корней, преведе от оригинала Н. Николаев

Тартюф, от Молиер, преведе от оригинала Мих. Въгленов.

Бранд, драматична поема от Ибсен.

Вилхелм Тел, от Шилер, преведе от оригинала Д-р Николаев. (под печат)

Библиотека „Всемирна литература“ ще продължи излизането си, като си поставя за цел да издаде в хубави преводи и на евтини цени всички класични произведения, които се изучават а нашите гимназии.

3. БИБЛ. „ОТБРАНИ ПРИКАЗКИ“

Великанът егоист, от Оск. Уайлд.

Щастливият принц, от Оск. Уайлд.

Принцеса — Гримаска.

Робин — Златното сърдце.

Чута молитва, Н. Неделчева. (линкът е към издданието от 2014 г.)

Рибарчето, Н. Неделчева.

Малкият музикант.

Чудната мелница.

Принц — просяк, Г.Посадов.

Белушка, Б. Бехар

Библиотека „Отбрани приказки” се състои от 10 отделни номера, съдържащи добре подбрани приказки, еднакво интересни и за деца, и за възрастни, и често съдържащи дълбок окултен смисъл.

Бащина обич, съдържа 5 приказки: Чучулигата, Бащина обич, Признателност, Меча благодарност, Да е доволен; преработила Н. Нсделчсва.

Нощ пред бреговете на новия свят, кратка биография на Хр. Колумб.

4. ЕСПЕРАНТСКИ

Практична граматика на есперанто, от Емил Стратев. необходимо помагало за всички есперантисти      е,

Пълен речник на есперанто, от Ат. Николов (под печат) абонамент.

Беседи от Учителя:

(Библ. „Nova kulturo“)

La Alta idealo.

La granda lego.

La Blankaj Fratoj, de St. Vatralski.

La kolektiva konscio.

La nova Homaro.

La nova vivo.

La forfoj en la viva naturo.

La tri furdamentoj de la vivo.

La elmontro de la spirito.

La Amo

La songoj de Jozefo.

Paco al vi!

Religio filozofia vivkoncepto de P. Danov.

La Nova Evo.

La spirito kaj la karno.

La Majstro parolas.

En la regno de la viva naturo.

Jen la homo.

Освен тези наши издания, книгоиздателство „Братство“ доставя още много други книги от всички български книгоиздателства: беседите на Учителя, окултна, есперантска, класическа, детска и юношеска литература, речници и помагало, българска литература и т. и. Интересуващите се да искат каталози: есперантски, общ и каталог из окултна литература.

Всички пръчки да се отправял, до книгоиздателство „Братство“ — Севлиево.

ВЕСТИ

Този брой на в. „Братство“ е отпечатан в по-голямо количество отколкото обикновено. На желаещите да го разпространят изпращаме при поискване 5, 10 и повече екземпляра безплатно.

Книгоиздателство „Братство“ готви за печат една от най-хубавите книги за деца и юноши „Живота на Исуса“ написана от големия английски писателя Чарлз Дикенс, специално за неговите деца, и издадена след смъртта му. Книгата ще бъде луксозно издание, подвързана, с много илюстрации, и ще излезе към нова година. Очаквайте покана за записване на абонати.

Наскоро излиза от печат третото поправено и преработено издание на книгата „Мисълта творец на характера“ от Джеймс Ален. Издава книгоиздателство „Братство“

Освен художествена литература на есперанто, книгоиздателство „Братство“ доставя и всички помагала за изучаване на есперанто: речници, учебници, граматики и др. Искайте каталог.

Излезе от печат

Превъзмогване, роман от Н. Неделчева. Книгата представлява опит да се разреши един болен въпрос в отношенията между мъжа и жената с помощта на Божественото учение. Цена 10 лв.


  - Вестник 'Братство' – 1928-1944
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ