НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ФРАНЦИЯ. Дъх от Всемирната хармония - Я. Менцлова

  Брой 2 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
Алтернативен линк

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЧУЖБИНАПубликувано изображение
От години идеите на Паневритмията си проправят път до будните хора по целия свят. Живият кръг започва да се практикува извън България и да носи полза за все по-голям брой хора. Много българи, установили се да живеят извън България стават нейни първи разпространители. Някои от пях сам Учителят е изпращал с такава мисия. В настоящият момент Паневритмията се практикува постоянно във Франция, Англия, Швейцария, Съединените щати, Аржентина, Белгия, и вероятно на още много други места. Жизнената сила, вложена в нея е един своеобразен мост между народите. Свидетели сме, как в наше време тя действително помага да се установят красивите отношения на хармония и братство между хората. Приятели, където и да сте, по цялото земно кълбо, ние с вас сме едно цяло, защото очертахме Живия кръг на Паневритмията. С вас ние изпитахме Братството като една Реалност, в която душите могат да Живеят и да се разбират с езика на Паневритмията.

Публикувано изображение
ФРАНЦИЯ

ДЪХ ОТ ВСЕМИРНАТА ХАРМОНИЯЖивотът произлиза от великият център на Божествения Разум - върховното Козмично Начало.

Той се изразява в една ритмична пулсация с променлива честота наподобяваща качваща се и слизаща вълна. Този закон на универсалния ритъм можем да срещнем навсякъде - от сърдечния ритъм на живите същества, до най-големите цикли на галактиките. Всяка издигаща се вълна от еволюцията на човечеството представлява една епоха, и всяка епоха притежава своя духовна, културна и материална концепция, раждащи от себе си нова култура.

Всяка нова култура е свързана с дадена географска местност, и с определена историческа ситуация, имащи много общо с научните и философски разбирания, които тя носи.

Трябва да признаем, че не може да се достигне до духовните истини със средствата, които ни служат за опознаване на обективния свят. Само същество, надарено с висша сила и дълбоко вътрешно виждане може да ги изнесе, защото знае за тях повече от обикновените простосмъртни.

Всяка нова култура носи на хората Божествен дар - един велик Учител.

в началото на нашия век една нова светлина отбори за човека път към духовно повдигане. Това стана с идването на Учителя Петър Дънов или Беинса Дуно - духовно име, което той сам избра.

Той се роди в България през 1864, близо до Варна и напусна физическото си тяло през 1944. Учителят проповядва повече от 50 години, но официално откри своята Школа през 1922.

Невъзможно е в едно кратко изложение да се опише учението на Учителя Петър Дънов, поради значителния брой на неговите творби, засягащи всички области на живота и еволюцията на човека.

В този труд си поставихме задача да предложим на читателите един от многото методи, които бяха изнесени чрез неговото учение. Той касае разцъфване- то на човешката душа, и нейното развитие в духовния й път. Този метод е Паневритмията, чиято музика, движения и текст са дадени от Учителя Петър Дънов. Практикуването й е било възприето и прилагано в неговата Школа като едно от най-важните занимания.

Паневритмията е израз на Божествения порядък. Чрез нейните движения човек се прониква от ритъма и хармонията на битието. Той става приемник на действащите благотворни сили на живата природа.

Музиката на Паневритмията притежава простота, и същевременно една притегателна красота, която се възприема чрез нейната форма и мелодичност. Още от първите упражнения на Паневритмията, читателят ще почувства спокойствието и свежестта, които излъчват тези движения. Същата естествена простота е характерна и за беседите на Учителя, в които чрез ясни и разбираеми слова са изразени дълбоки истини. В Паневритмията се изявява същата убедителна и просветлена сила на Словото на Учителя, предадена тук чрез музика и отмерени движения, подобно на дъх, изпуснат от всемирната Хармония.

Паневритмията е наука на хармоничните движения, свързани с мислите, чувствата и волята на човека. Тя е израз на идващата култура, защото в нейната музика и в движенията й са внесени идеите на шестата раса.

Ярмила Менцлова из “Предговор” към книгата “Паневритмия”, издадена във Франция, 1984


  Брой 2 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ