НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ХРАНЕНЕТО КАТО ДЕЙСТВИЕ НА КОСМИЧНИ И ЗЕМНИ СИЛИ - Д-Р РУДОЛФ ХАУШКА

  Съдържание на 5 бр. - 'Житно зърно'- година V - 1929/1930 г.
Алтернативен линк

Д-р Рудолф Хаушка

ХРАНЕНЕТО КАТО ДЕЙСТВИЕ НА КОСМИЧНИ И ЗЕМНИ СИЛИ

Експериментални изследвания в лабораторията на Терапевтическата клиника в Арлесхайм)
Д-р Рудолф Щайнер казва, че има два пътя за приемане на храна от човека:
1. чрез храносмилателната система - земно хранене.
2. чрез главата - космично-етерно хранене.
Има и едно средно хранене - чрез дишането.
При храносмилането се разрушават веществата, при което се освобождават етерните строителни сили, които се възприемат от етерното тяло на човека. От друга страна чрез мозъка и сетивата се възприемат космичните сили, които идат отвън. Те пак се възприемат от етерното тяло на човека. Приемането им не става пасивно от етерното тяло; тяхното приемане зависи от активността на етерното тяло. Колкото повече тая активност е проникната от идейност и морални импулси, толкоз по-плодотворен ще бъде притокът на космичните сили в организма. Космичните сили, приети в организма, въздействуват до самата материя на организма.
Храненето може да бъде един духовен акт и в бъдещето ще се одухотвори.
За да изуча по-дълбоките страни на храненето, предприех ред опити.

Опити с житни зърна

Житни зърна поставих в съд с чиста дестилирана вода. Този съд потопих в друг съд с разтвор от мозъчно вещество. Така че първият съд отвсякъде беше заобиколен с мозъчна субстанция.
Имаше настрани и контролни опити.
Растенията, поникнали от житните зърна, растат добре. След известно време растението се изгаря, прави се анализ на пепелта, при което се констатира, че има увеличение на минералните вещества. Отде взел зародишът минералните вещества? Еманацията на мозъчното вещество е била приета от растението. Тези етерни сили на мозъчното вещество са били приети и сгъстени в минерални вещества. Същият резултат се получава при разтвор от сетивен орган, напр. ирис, ретина, стъкловидно вещество, леща.
А ако вземем разтвор от далак, полови жлези и пр., растението едвам вирее; растежът е отслабнал. От това трябва да приемем, че нервно-сетивната система изпуща лъчи. Нервната система приема от пространството етерни строителни сили и ги сгъстява до вещество.
Опити с квасни гъбички
Нали се доказа от ред изследвания, че витамините отговарят на етерните и строителни сили? ,,А" отговаря на топлинния етер, ,,В" - на химическия, ,,С" - на светлинния, ,,Д" - на жизнения.
Взема се една колбичка с квасни гъбички и се потопява в съд със стипцов разтвор. Знае се, че стипцовият разтвор не пропуща ултрачервената част на спектъра, значи не пропуща топлинния етер.
Друга колба с квасни гъбички се потопява в йоден разтвор. Този разтвор не пропуща светлинния етер.
Трета колба се потопява в разтвор от ескулин. Той не пропуща ултравиолетовата част на спектъра, т.е. не пропуща химическия етер.
Четвърта колба се поставя в съд с безвъздушно пространство. Тогаз не се пропуща жизненият етер.
Квасните гъбички, заобиколени със стипцовия разтвор, значи лишени от топлинен етер, стават съвсем хилави, значи задържат своя растеж. Те са съвсем дребни, безформени клетки. Констатира се същото явление, както при липса на витамин "А".
Квасните гъбички, заобиколени с йоден разтвор, т.е. при липса на светлинен етер, са като притиснати, изсъхнали, сбръчкани. У тях се появяват болезнени признаци; в течността, в която са потопени квасните гъбички, се развива лигаво вещество, което се дължи на болезненото състояние на квасните гъбички. Картината е както при болестта скорбут (тя се появява при липса на витамин "С").
Квасните гъбички, заобиколени с ексулинов разтвор, т.е. при липса на химически етер, са големи, безформени, със слабо очертани контури, без вътрешна структура. Изглежда, като че ли ще се разпаднат. Тук има процес, подобен на процеса при болестта бери-бери (който се появява при липса на витамин "В".)
Квасните гъбички, заобиколени с втори съд с безвъздушно пространство, т.е. при липса на жизнен етер, са големи, кръгли, издути, без ядки. Отделянето на въгледвуокис е отслабнало, даже е съвсем престанало. Има картина, подобна на картината при рахит (рахит се появява при липса на витамин "Д".)
За да се засилят доказателствата, аз направих опити с витамини.

Опити с витамини

В първата колба при квасните гъбички турих 0.2 грама масло в 20 куб. см. захарен разтвор (маслото съдържа витамин "А"). Отвън колбата пак беше потопена в съд със стипцов разтвор. Въпреки стипцовия разтвор маслото подействува (витаминът "А") и болезнените прояви изчезнаха. Микроскопската картина показваше нормални клетки.
Във втората колба турих квасни гъбички в захарен разтвор и 0.5 куб. см. пресен лимонов сок (лимоновият сок съдържа витамин "С"). Тая колба пак беше потопена в съд с йоден разтвор. Ненормалното, болезненото състояние на клетките изчезна. Изгледът на клетките стана нормален.
Ако вместо лимонов сок турим лимонови кори, болезненото състояние не изчезва.
В третата колба при квасните гъбички турих 0.2 грама ситно раздробени лимонови кори (лимоновите кори съдържат витамин "В"). Тая колба пак беше потопена в съд с ескулинов разтвор. Въпреки ескулиновия разтвор, клетките станаха нормални.
При квасните гъбички, заобиколени със съд с безвъздушно пространство турихме фосфор, защото жизненият етер особено силно се излъчва от фосфора. При квасните гъбички прибавих захарен разтвор с потенция (разредено състояние) от жълт фосфор. Нямаше изчезване на болезненото състояние. Напротив, имаше признаци за отравяне.
Тогаз измених опита: съд с квасни гъбички потопих в друг съд с фосфорен разтвор. А около втория съд се намираше съдът с безвъздушно пространство. Тогаз квасните гъбички, склонни към рахитизъм, добиха своето нормално състояние. С това се доказваше лъчистото действие на фосфора. Същото се получи като замених при последния опит средния съд с фосфорен разтвор с прясно кравешко мляко (а отвън пак имаше съд с безвъздушно пространство).

Опити с кристализация

Знае се от окултните науки, че кристализацията се съдействува от жизнения етер. Наситен разтвор от калиев нитрат налях в съд и покрих отгоре. След 10 минути се получиха ромбични иглести кристали. Ако съд със същия разтвор турим в съд с безвъздушно пространство, кристализацията не става или много се забавя. Когато при нормални условия след 10 минути се извършва кристализацията, при последния опит след 4-5 часа не се получава нищо. След това се образуват дребни безформени купчинки в една почти аморфна маса, която изглежда като снежен прах. След повече часове този прах образува квадратни и полумесечни форми. Веднага щом се махне съдът с безвъздушното пространство, образуват се лъчи от иглести кристали,
Защо става това? Защото при съд с безвъздушно пространство се отнема жизнения етер. Опитвах се да премахна рахитичната тенденция на кристализацията чрез антирахитични средства. В разтвора от калиев нитрат турих висока потенция от фосфорен разтвор, а всичко поставих в съд с безвъздушно пространство. Никакъв успех.
Тогаз опитах лъчистото действие на фосфора:
Кристализаторния съд с разтвор от калиев нитрат потопих в по-голям съд, плен с фосфорен разтвор, а цялото - в съд с безвъздушно пространство. След 10 минути почна кристализацията. Този опит се повтори много пъти с един и същ фосфорен разтвор и при всеки следващ опит се забелязваше забавяне на кристализацията и след много опити се забави един час; а при следващите опити никак не ставаше кристализация. От многократни опити се убедих, че етерните и строителни сили на фосфорния разтвор се всмукваха както от кристализационния разтвор, така и от безвъздушното пространство.

Забележка от преводача. Горните опити доказват:
1. Квасните гъбички или поникналият житен стрък се намират в един съд, който е потопен в друг съд с някакъв разтвор. И макар съдържанието на втория съд да не е в пряко съприкосновение с първия съд, влияе в един или друг смисъл върху организмите в първия съд. Това показва, че веществата имат лъчево действие, т.е. влияят със своите етерни строителни сили.
2. Тези опити показват, че витамините са лъчи, защото когато не доставим на известен организъм (в случая поникнал житен стрък или квасни гъбички) известен вид етер, появяват се болезнени процеси, които се премахват, като му доставим съответния витамин.
3. Организмите (в случая житният стрък или квасните гъбички) приемат етерни строителни сили било направо от околната среда или чрез хранителните продукти. Значи храните са важни не само със своя храните елен състав, но и със своите етерни строителни сили, т.е. жизнените сили, които доставят.


  Съдържание на 5 бр. - 'Житно зърно'- година V - 1929/1930 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ